Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Омельчук Євген Олександрович


Старший викладач кафедри БТМ, кандидат технічних наук.

З 2005 року працював лаборантом в лабораторії фізико-хімічних властивостей пектину Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ. З 2006 року виконував науково-дослідну роботу у відділі фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного.

У 2008 році з відзнакою закінчив магістратуру Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія біологічно-активних речовин».

У 2008 році працював інженером на ТОВ «Продсервіс-ІР», де брав участь у проектуванні цеху по переробці плодово-овочевої сировини, мікробіологічної та фізико-хімічної лабораторії підприємства.

У 2008-2011 роках навчається в аспірантурі НУХТ.

З 2011 року працює асистентом,а 2015 року – старшим викладачем кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Біотехнологія целюлолітичних ферментних препаратів термотолерантних мікроміцетів родів Aspergillus і Corynascus» за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія.

Співавтор 2 монографій, 7 патентів, 7 статей у фахових журналах (Austrian Journal of Natural and Technical Sciences, Харчова промисловість, Наукові праці НУХТ, Ukrainian Food Journal, Наукові доповіді НУБіП України); 9 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; понад 30 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни:

-         Основи проектування біотехнологічних виробництв (модуль «Виробництво фармацевтичних препаратів»

-         Технології мікробного синтезу лікарських засобів.

Сфера наукових інтересів: технологія одержання целюлолітичних ферментних препаратів з термотолерантних мікроміцетів.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Омельчук Євген Олександрович