Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

П’ятецька Дар’я Володимирівна

Асистент кафедри біотехнології і мікробіології, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І курс).

У 2019 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія».

У 2018 р. одержала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю наук «Біотехнологія» (робота на тему «Синтез фітогормонів продуцентами поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017»).

Була учасницею ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології у 2015 р. (поза конкурсом) та 2016 р. (основна команда). Була відзначена дипломами ІІІ та ІІ ступенів. Починаючи з 2015 р. і дотепер виконує наукову роботу в Інституті мікробіології і вірусології ім.. Д.К. Заболотного НАН України.

Співавтор 10 наукових статей, з яких 1 опублікована у журналі науко-метричної бази даних SCOPUS, 4 – у базах реферування Index Copernicus, ProQuest, Google Scolar, e-LIBRARY (РІНЦ) та ін., 5 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науко-практичних конференцій, 3 патенти України на винахід та 3 – на корисну модель.

Проводить лабораторні та практичні заняття з дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія».

Є керівником курсових робіт студентів ІІ курсу спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» з дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія».

Сфера наукових інтересів: під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П. займається дослідженням здатності до синтезу фітогормонів продуцентами поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 з метою одержання препаратів поліфункціонального призначення для використання у рослинництві.

 

 

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри П’ятецька Дар’я Володимирівна