Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Пенчук Юрій Миколайович


Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

У 2001 закінчив Національний університет харчових технологій (кваліфікація за дипломом магістр з біотехнології). З 2001 по 2004 роки навчався в аспірантурі НУХТ. Працює в НУХТ з 2004 року: до вересня 2008 року обіймав посаду асистента, з 1 вересня 2008 року працює на посаді доцента кафедри біотехнології і мікробіології. З 2010 р. член журі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології. З 2012 р. відповідальний секретар та член редакційної колегії наукового журналу «Наукові праці НУХТ». Член науково-технічної ради НУХТ. Член ради молодих учених НУХТ. Відповідальний за розподіл педагогічного навантаження. Відповідальний за дистанційне навчання.

У 2007 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія у Національному університеті харчових технологій на тему: «Розробка технології інтерферонів І типу з використанням конструкційно оформленої індукторної системи багаторазової дії». Вчене звання доцента отримав у 2011 році.

Є автором 127 публікацій (35 з них входять до наукометричних баз EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ), співавтор 5 патентів України, співавтор 3 навчальних посібників з грифом МОНУ «Технологія мікробного синтезу лікарських засобів», «Технологія пробіотиків» та «Біохімічні основи мікробного синтезу».

Викладає дисципліни:

• Загальна біотехнологія

Методологія розробки нормативно-технічної документації

• Біотехнологія культур рослин і тварин.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених за 2006 рік (указ Президента №1083-2006 від 15.12.2006). Нагороджений подякою за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову університету, підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі харчової промисловості, організацію навчально-методичної роботи (2015 р.). Нагороджений дипломом Міністерства аграрної політики та продовольства за високу досягнення у професійній діяльності, бездоганну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток харчової і переробної промисловості. Нагороджений почесною грамотою Київського міського голови за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди 135-річчя від дня заснування Національного університету харчових технологій (2019 р.).

З 2009 р. по 2015 р. член комісії з біотехнології (галузь знань 0514) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Член журі І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальностями «Біотехнології та біоінженерія», «Технології захисту навколишнього середовища» та з галузі знань «Біологія».

Науково-педагогічний напрямок – культивування рослинних та тваринних клітин для одержання біологічно активних речовин, біоенергетика, екологічна біотехнологія.

Постійно здійснюється керівництво науковою роботою студентів із підготовкою наукових статей та доповідей на конференціях.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Пенчук Юрій Миколайович