Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

1970-ті

Понад сорок років тому назад, у далекому 1971 році з Київського технологічного інституту харчової промисловості вперше в Україні на трудову ниву ступило 25 інженерів-технологів за спеціальністю "Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв". Це був перший, як тепер прийнято говорити, експериментальний, випуск спеціалістів – біотехнологів.

Прагнучи йти у ногу з часом, з 1973 року на кафедрі  було проведено набір студентів вечірньої форми навчання, які опановували фах біотехнолога біз відриву від виробництва.

Тамара Платонівна Слюсаренко – багаторічний беззмінний керівник кафедри,  завдяки організаторському таланту, педагогічній майстерності та особистим якостям якої кафедра сформувалась як випускова

 

 

 

 

 

 

 

 

 


У 1970-ті роки сформувався професорсько-викладацький колектив випускової кафедри (зліва направо): к.б.н., доц. Веренко В.Д., к.т.н., доц. Баширова Р.С., к.т.н., доц. Воронцов О.О., к.т.н., доц. Решетняк Л.Р., к.т.н., доц. Стабнікова О.В., к.т.н., доц. Поводзинський В.М., к.т.н., доц. Шевченко А.М. , к.т.н., доц. Левон А.В.

 

Робочі будні 1970-х: засідання кафедри проводить к.т.н., проф. Слюсаренко Т.П.; фото викладачів на згадку; фото разом зі студентами-випускниками; Слюсаренко Т.П. керує науково-дослідною роботою студентів: посередині – студентка Мартиненко О.І., згодом к.б.н., с.н.с. Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ, автор “бестселлера” “Методи молекулярної біотехнології”; завдання пояснює Веренко В.Д.; залік приймає Поводзинський В.М.

 

Так виглядали лабораторії кафедри у 1970-ті: лабораторні заняття в А-437 проводить юний асистент кафедри Воронцов О.О., Веренко В.Д. пояснює особливості хроматографічного розділення суміші біологічно-активних речовин на спеціально сконструйованому стенді; лабораторні заняття з мікробіології у лабораторії А-437 допомагає проводити молодий лаборант, а нині к.т.н. Крамаренко Р.М.; лабораторні заняття у технологічній лабораторії А-438;

 

Наукова робота на кафедрі у 1970-ті: науковий гурток в А-433; Стабнікова О.В. і Мартиненко О.І. за науковою роботою; к.б.н., доц. Єльчиць С.В. (завідувач кафедри з 1986 до 1988 р.)зі своєю аспіранткою, а згодом к.т.н., доц. кафедри, Пічко В.Б.; виступи студентів з доповідями на наукових конференціях

 

Гордість кафедри – її перші випускники: д.б.н., проф. Іванов В.М. (випуск 1971 року); к.т. н., доц., зав. каф. біохімії та екологічного контролю Семенова О.І., (випуск 1971 року); к.т.н., проф. каф. біохімії та екологічного контролю Салюк А.І. (випуск 1973 року); к.т.н., доц. Стабнікова О.В. (випуск 1973 року); к.т.н., доц. Поводзинський В.М. (випуск 1973 року); к.т.н. доц. кафедри біотехнології і мікробіології Карлаш Ю.В. (випуск 1974 року)

 

Студентські будні 1970-х: Ю.В. Карлаш робить перші кроки до “Основ проектування біотехнологічних виробництв” на Ладижинському заводі ферментних препаратів; танцювальне мистецтво демонструє також Ю.В. Карлаш; студентський буд.загін у Польщі (крайній зліва Воронцов О.О, поруч Карлаш Ю.В.)

 

А так у 1970-х студенти проходили практику

 

Захисти дипломних проектів. На останньому знімку відразу зрозуміло, хто вже захистився

Події у світлинах

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Історична ретроспектива 1970-ті