Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Переваги опанування фаху біотехнолога у Національному університеті харчових технологій:

Кадри вирішують все – саме у НУХТ підготовкою біотехнологів опікуються викладачі-професіонали, 80% з яких мають наукові ступені, захищені за спеціальністю «Біотехнологія»; серед викладачів – не новоспечені теоретики, а реальні фахівці-практики, які мають великий досвід роботи на біотехнологічних та  фармацевтичних виробництвах, наукових установах як в  Україні, так  і  за  її межами.

 

Президент України В.Ющенко вручає дипломи лауреатів Державної премії України у галузі науки і техніки д.б.н., проф. Пирог Т.П., д.б.н., проф.  Карпову О.В., диплом лауреата премії Президента України для молодих учених к.т.н., доц. Пенчуку Ю.М.

Грант Президента України для обдарованої молоді одержує к.б.н., доц. Старовойтова С.О., а дипломи лауреатів премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок к.б.н., доц. Лич І.В. та к.б.н., доц. Скроцька О.І. 


Найкращі умови для навчання – саме у НУХТ створена найкраща в Україні матеріальна база підготовки майбутніх біотехнологів (завітайте до нас на екскурсію або на сайти факультету і кафедри та переконайтесь у цьому);

Лабораторні заняття з дисциплін: «Біологія клітин» (лабораторія  А-432),  «Загальна мікробіологія і вірусологія» (лабораторія А-437), «Загальна біотехнологія»( лабораторія А-438)


-  50 років високоякісної освіти – Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині НУХТ) був першим і упродовж більш як двадцяти років залишався єдиним вищим навчальним закладом в Україні, який готував інженерів для біотехнологічної галузі, а «колискою» біотехнологічної освіти в Україні є кафедра біотехнології і мікробіології (БТМ) НУХТ;

-   легко заявити про відкриття нової спеціальності, проте  набагато важче підтримувати упродовж півстоліття високий рівень підготовки фахівців  та  спеціалістів

Лабораторії кафедри зразка 1970-х років: науково-дослідна (А-433), мікробіологічна (А-437), технологічна (А-438)

Сучасні лабораторії: науково-дослідна (А-433), мікробіологічна (А-437), технологічна (А-438)


-  Високий рівень інженерної підготовки – набуття нашими студентами знань та вмінь із створення нормативно-технічної та інженерно-конструкторської документації, знайомство з основами розроблення та впровадження у промисловість стандартів GMP, GLP, GHP, HACCP робить їх найбільш конкурентноздатними в умовах сучасного ринку праці. Наші випускники, маючи університетський рівень підготовки з біологічних та хімічних дисциплін, є підготовленими інженерами, здатними створювати регламенти біотехнологічних та фармацевтичних виробництв, проектувати ділянки виробництва, розробляти та впроваджувати інші сучасні нормативно-технічні документи.

Захист інженерного проекту, підготовка до роботи лабораторного біореактора, технологічна практика на виробництві


-   Реальна можливість працевлаштування – саме з кафедрою БТМ НУХТ тісно співпрацюють та постійно пропонують цікаві вакансії для випускників HR-менеджери найвідоміших фармацевтичних компаній України, керівники проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організацій;

Підприємства-партнери кафедри: місця практик та працевлаштування випускників


Міжнародний рівень дипломів – дипломи випускників-біотехнологів НУХТ визнаються без додаткового підтвердження в Європі, США, Канаді та інших країнах світу;


Диплом магістра за спеціальністю «Промислова біотехнологія», отриманий після закінчення навчання в НУХТ, підтверджений центральним бюро зарубіжної освіти «Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen» (Німеччина)


- Можливість реалізуати себе у науці – кафедра БТМ НУХТ однією з перших в Україні у 2016 р. ліцензувала освітньо-науковий рівень (PhD) з спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», кафедра має гарні традиції тісної наукової співпраці з провідними академічними та науково-дослідними інститутами України, викладачі кафедри є знаними у світі вченими-науковцями, чиї праці опубліковані у рейтингових світових наукових журналах і мають високий індекс цитування (8 викладачів мають індекс Хірша від 2 до 10). Крім диплому про вищу освіту у випускників є реальна можливість отримати солідний додатковий бонус у вигляді наукових статей, патентів на винаходи, дипломів переможців та призерів конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад, що особливо цінується на сучасному ринку праці.

За результатами акредитаційної експертизи акредитація ОНП «Біотехнологія» на кафедрі БТМ НУХТ була визначена як «зразкова». Висновок експертної групи про зразкову акредитацію був підтриманий Галузевою експертною радою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія», а також рішенням НАЗЯВО.

І відтепер в історії кафедри БТМ з’явилася ще одна знаменна дата – 20 травня 2022 р., коли було отримано сертифікат № 3314 про акредитацію ОНП «Біотехнологія» з визначенням «зразкова»!

Студенти, магістранти та аспіранти  виконують наукові дослідження в  лабораторіях


-  100%-ва забезпеченість підручниками – кафедра БТМ НУХТ є лідером підготовки підручників в області біотехнології; за підручниками, написаними нашими викладачами, навчаються біотехнологи усієї України;

Навчальна література, видана співробітниками  кафедри за останні роки


-   Цікаве, насичене студентське життя – студентські роки майбутніх біотехнологів сповнені яскравими та цікавими моментами, що лишаються в пам’яті назавжди: творчі вечори та конценти, виставки та культ. походи, спортивні змагання, де кожен може бути учасником або уболівальником – емоцій від цього не поменшає, отже буде що записати до CV по закінченні НУХТ.Правильний вибір освіти – це є сенс життя.

Вибравши одну із наших спеціалізацій Ви можете опанувати саме ту майбутню справу, яка Вам найбільше до вподоби і яка дозволить бути професіоналом у питаннях сфери біотехнології.

Події у світлинах

 Захисти бакалаврів. Червень 2024 р. 

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Вступникам Де здобути найкращу в Україні біотехнологічну освіту?