Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

ОПП «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» підготовки бакалавра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» розроблена на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 2018 р. № 1070 та з урахуванням змін до стандарту ВО, затверджених і введених в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2021 р. №593, і є документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.

Мета освітньої програми - підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, за рахунок формування їх інноваційного потенціалу та самореалізації у освітньо-науковій, організаційній діяльності, здатних на високому професійному рівні виконувати науково-дослідні, проектно-технологічні, виробничо-технологічні роботи у сфері біотехнологій та біоінженерії (фармацевтичної, промислової, харчової, природоохоронної), які пов'язані з використанням біологічних агентів та/або продуктів їх життєдіяльності.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації - Програма здійснює підготовку високопрофесійних фахівців біотехнологів, які володіють і здатні застосовувати набуті теоретичні та практичні знання для розв’язання комплексних задач  проектно-технологічного та/або наукового спрямування на підприємствах, установах за використання біологічних агентів та їх метаболітів, а також здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища. Програма розроблена спільно зі стейкхолдерами, з урахуванням їх пропозицій.

Освітню програму сформовано спираючись на аналіз програм провідних закладів вищої освіти України та інших країн світу, що здійснюють підготовку здобувачів-бакалаврів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та суміжними: Umeå University (м. Умео, Швеція), Ludwig Maximilian University of Munich (м. Мюнхен, Німеччина), Universytet Warszawski (м. Варшава, Польща), Science & Technology University of Tartu (м.Тарту, Естонія), Politechnika Warszawska (м. Варшава, Польща), Universitat Autonoma de Barselona (м. Барселона, Іспанія), Tallinn University of Technology (м. Таллін, Естонія), Hochschule Mannheim University of Applied Sciences (м. Мангейм, Німеччина), University of Turku (м. Турку, Фінляндія), Massachusetts Institute of Technology (м. Массачусетс, США), Brock University (м. Сант-Катарінс, Канада), Georg-August-Universität Göttingen (м. Гьотинген, Німеччина) тощо.

 

Стандарт вищої освіти підготовки бакалаврів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

Обговорення програми
Рецензії та відгуки
Обговорення програми
Рецензії та відкуги
Матеріально-технічне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення ОПП (Інструкція з пошуку)

Договори щодо внутрішньої академічної мобільності

Договори щодо співпраці

Міжнародні угоди щодо співпраці

Договір про підвищення кваліфікації викладачів в УМО НАПН України

 

Каталоги вибіркових дисциплін

ВП 1. Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу 

ВП 2. Дисципліни з каталогу галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія"**

-        САПР;

-        Електротехніка та основи електроніки;

-        Прикладна біофізика;

-        Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів;

-        Комп’ютерні технології проектування.

ВП 3. Дисципліни із каталогу освітньої програми 

Навчальні плани

Процедура про перездачу екзамену та оскарження результатів (відповідно до Положення про організацію освітнього процесу)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти в НУХТ

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти ОПП підготовки бакалавра