Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Склад гуртка

Скроцька Оксана Ігорівна, голова гуртка «BIOTECH», кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок 2011 р.).

Нагороджена подякою за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову університету, підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі харчової промисловості, організацію навчально-методичної роботи2014 р.).

Нагороджена Почесною грамотою за ІІ місце у категорії «Доценти» конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник Національного університету харчових технологій 2014/2015 н.р.».

Науково-педагогічний напрямок – біогенний синтез наночасток срібла за допомогою дріжджів Saccharomyces cerevisiae.

Детальніше...

 


Ключка Лілія Вікторівна, завершила навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», асистент кафедри.

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. за галуззю «Біологічні науки» (диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 2 статей у фахових журналах (Харчова промисловість, Наукові праці НУХТ); 2 статей у журналі бази даних SCOPUS (Мікробіогічний журнал), 7 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 10 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: стипендія Кабінету Міністрів для молодих вчених (2018-2020 рр.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405.

  Детальніше...


Марченко (Потапенко) Валерія Віталіївна асистент кафедри біотехнології і мікробіології, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І року навчання), асистентка кафедри.

Публікації: співавтор 2 статей у фахових журналах (Наукові праці НУХТ); 15 тез у збірниках всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Науковий керівник – к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Науковий напрям роботи – оптимізація параметрів біосинтезу наночасток срібла з використанням дріжджових клітин та їх метаболітів.

 


Андрій Вороненко (завершив навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», 2018-2022 рр.)

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (дипломи І ступеня – 2016 р., ІV ступеня – 2015 р.); переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» (диплом ІІ ступеня), 2016/2017 н.р. за спеціальністю «Біотехнологія» (диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 13 статей у фахових журналах (Banat’s Journal of Biotechnology, Biotechnologia Acta, Ukrainian Food Journal, Известия Национальной академии наук Беларуси, Наукові праці НУХТ, Харчова промисловість); 10 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 56 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: академічна стипендія Президента України (ІІ семестр 2015/2016 н.р.); премія Київського міського голови (ІІ семестр 2016/2017 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – біоконверсія суміші відпрацьованої олії та С26-субстратів у мікробний екзополісахарид етаполан.


Удимович Віктор Миколайович (завершив навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», 2018-2022 рр.), асистент кафедри.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Стабніков Віктор Петрович.

Науковий напрям роботи – розробка технології виробництва та застосування біоцементу для охорони довкілля.

 

 

 

 


Євген Харченко (завершив навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», 2018-2022 рр.).

Нагороди: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за напрямом «Біологічні науки» (Диплом за активну участь). Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за спеціальністю «Біотехнологія» (Диплом за найкраще розкриття актуальної теми).

Публікації: співавтор 5 статей у фахових журналах (Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science», Наукові праці НУХТ) та 1 статті у журналі бази даних Web of Science Core Collection (Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics); 4 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 30 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: фіналіст (ІІІ тур) Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (2017/2018 н.р.).

Науковий керівник – к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Науковий напрям роботи – дослідження біологічних властивостей біокомпозитів наночасток з цитокінами.


Дар’я П’ятецька (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІІІ рік навчання, наразі перебуває в академічній відпустці), асистент кафедри.

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (Диплом ІІ ступеня (участь поза конкурсом) – 2016 р., Диплом ІІІ ступеня – 2017 р.); переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (Диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 9 статей у фахових журналах (Мікробіологічний журнал; Journal of Agriculture and Environment; Scientific Study & Research – Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry; Ukrainian Food Journal; Наукові праці НУХТ; Харчова промисловість); 3 статті у збірниках праць міжнародних науково-практичних конференцій та 37 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – інтегровані технології синтезу фітогормонів і поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017.


Дар’я Луцай (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософіїза спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІV рік навчання, наразі перебуває в академічній відпустці).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології у командному заліку (диплом І ступеня – 2016 р); переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (диплом ІІІ ступеня).

Публікації: співавтор 14 статей у фахових журналах (Мікробіологічний журнал, Ukrainian Food Journal, Biotechnologia Acta, Известия Национальной академии наук Беларуси, Scientific Study & Research), 5 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій та 46 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: лауреат стипендії Кабінету Міністрів України (2016/2017 н.р.)

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – біологічні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241.


Анна Чегринець (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІV рік навчання, наразі перебуває в академічній відпустці).

Науковий керівник – к.т.н., доц. Красінько Вікторія Олегівна.

Публікації: подана 2 статті до друку; співавтор 5 тез у збірниках всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Науковий напрям роботи – оптимізація складу високоефективної інактивованої вакцини для птахівництва.

 

 

 

 


Ігор Ключка (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІV рік навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (диплом ІІІ ступеня).

Публікації: співавтор 4 статей у фахових виданнях (Наукові праці НУХТ, Biotechnologia Acta), 1 стаття у матеріалах міжнародних наукових конференцій, 32 тези у матеріалах міжнародних та вітчизняних  наукових конференцій.

Іменні стипендії: академічна стипендія Президента України (ІІ семестр 2017/2018 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – синергізм з іншими біоцидами біологічної активності поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 та Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241.

 


Микита Іванов (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІІІ рік навчання)

Публікації: співавтор 1 статті у фахових виданнях (Наукові праці НУХТ); 2 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 4 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – вплив біологічних індукторів на антимікробну та антиадгезивну активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241.

 

 

 


Ірина Ковшар (здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», І рік навчання), асистентка кафедри.

Нагороди: фіналіст ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія».

Науковий керівник – д.т.н., проф. Стабніков Віктор Петрович.

Науковий напрям роботи – мікропластик як вектор перенесення мікроорганізмів у природних водних басейнах.

 

 

 

 


Марія Парфенюк (магістрантка ІІ року навчання).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – клітини еукаріот як фактор регуляції біологічної активності  поверхнево-активних речовин  Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241.

 

 

 

 


Дар'я Благодир (магістрантка І року навчання).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – вплив конкурентних мікроорганізмів на активність ферментів біосинтезу поверхнево-активних речовин за умов росту Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 на гліцерині різної якості.

 

 

 


Анна Воробей (магістрантка І року навчання).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – інтегрована технологія  біосинтезу поверхнево-активних речовин і гіберелінів для  використання у рослинництві.

 

 

 

 

 

 

 


Ростислав Коваль (магістрант І року навчання).

Науковий керівник – к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Науковий напрям роботи – культивування дріжджів на відходах цукрового виробництва для біосинтезу наночасток срібла.

 

 

 


Анастасія Охмакевич (магістрантка І року навчання).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – вплив еукаріотичних індукторів на антимікробну та антиадгезивну активність поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017.

 

 

 

 

 

Події у світлинах

 Захисти бакалаврів. Червень 2024 р. 

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Склад гуртка