Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Склад гуртка

Скроцька Оксана Ігорівна, голова гуртка «BIOTECH», кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок 2011 р.).

Нагороджена подякою за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову університету, підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі харчової промисловості, організацію навчально-методичної роботи2014 р.).

Нагороджена Почесною грамотою за ІІ місце у категорії «Доценти» конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник Національного університету харчових технологій 2014/2015 н.р.».

Науково-педагогічний напрямок – аналіз можливостей генної інженерії для отримання цитокінів з використанням мікроорганізмів у порівнянні з традиційними способами.

Детальніше...


Гриценко Наталія Анатоліївна, к.т.н.,асистент кафедри, лауреат Третьої премії конкурсу на кращу наукову роботу на тему «Зробимо Україну енергоощадною» (президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науково-педагогічний напрямок – розробка технології поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii K-8.

  Детальніше...

 

 

 

 

 


Омельчук Євген Олександрович, к.т.н., старший викладач кафедри.

Публікації: співавтор 2 монографій, 7 патентів, 6 статей у фахових і міжнародних журналах; 7 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 18 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий напрям роботи – технологія грибних целюлолітичних ферментних препаратів.

 Детальніше... 

 

 

 

 

 

 

 


Берегова Христина Андріївна, асистент кафедри.

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології у 2012/2013 н.р. за галуззю «Біологічні науки» (диплом ІІ ступеня), преміант Київського міського голови (2012 р.), переможець міжнародної наукової конференції «Молодь та поступ біології» (2012 р., диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 11 статей у фахових журналах (Biotechnologia Acta, Наукові праці НУХТ), з них 8 – у журналах бази SCOPUS (Микробиология, Мікробіологічний журнал, Український біохімічний журнал), 21 публікація у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій, а також тез у збірниках науково-практичних конференцій та 6 патентів України на винахід.

Іменні стипендії: стипендія Кабінету Міністрів України за наукові досягнення та внесок у розвиток науки в Україні (постанова президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 10 жовтня 2016 р. № 6).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – біоконверсія промислових відходів у поверхнево-активні речовини Nocardia vaccinii ІМВ В-7405.

  Детальніше...


Тимошук Катерина Вікторівна, аспірантка (декретна відпустка), переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека».

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – дослідження антимікробних властивостейNocardia vaccinii ІМВ В-7405,Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 іAcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241.

 

 

 

 

 


Івахнюк Микола Олександрович, аспірант 3-го року навчання.

Нагороди: переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі технічних наук за спеціальністю «Біотехнологія» (2014/2015 н.р.) – Диплом І ступеня; переможець конкурсу дипломних проектів та магістерських робіт НУХТ (2014/2015 н.р.) – Диплом І ступеня.

Публікації: співавтор 8 статей у фахових журналах (Ukrainian Food Journal, Biotechnologia Acta, Наукові праці НУХТ, «APRIORI. Cерия: Естественные и технические науки», «Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук»); 9 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 30 тез у збірниках науково-практичних конференцій. Співавтор 3 патентів на корисну модель.

Іменні стипендії: стипендія Верховної Ради України (2013/2014 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – синтез мікробного полісахариду етаполану на олієвмісних промислових відходах


Сидор Інга Володимирівна, аспірантка 3-го року навчання.

Нагороди: учасниця Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (2014 р., ІІ загальнокомандне місце).

Публікації: 7 статей у наукових журналах (Известия Национальной академии наук Беларуси, Biotechnologia Acta, Мікробіологічний журнал, Наукові праці НУХТ), з яких 3 статті – у журналах бази Scopus, 3 статті у матеріалах конференцій, 3 патенти, 12 тез.

Іменні стипендії: стипендія ім. Т.П. Слюсаренко (2013/2014 н.р.), стипендія Київської міської державної адміністрації (2014/2015 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – біологічні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241.


Нечипор Тетяна Миколаївна, асистент кафедри.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Гусятинська Наталія Альфредівна.

Науковий напрям роботи – зменшення втрат цукрози від мікробіологічного розкладання в процесі екстрагування шляхом застосування сучасних антимікробних засобів у виробництві цукру.

  Детальніше...

 

 

 


 


Никитюк Лілія Вікторівна, аспірантка І року навчання, асистент кафедри.

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. за галуззю «Біологічні науки» (диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 2 статей у фахових журналах (Харчова промисловість, Наукові праці НУХТ); 2 статей у журналі бази даних SCOPUS (Мікробіогічний журнал), 7 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 10 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: академічна стипендія Кабінету Міністрів (І семестр 2014/2015 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – дослідження біологічних властивостей поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405, синтезованих на промислових відходах.

  Детальніше...


Андрій Вороненко (магістрант 2-го року навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (дипломи І ступеня – 2016 р., ІV ступеня – 2015 р.); переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» (диплом ІІ ступеня), 2016/2017 н.р. за спеціальністю «Біотехнологія» (диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 3 статей у фахових журналах (Biotechnologia Acta, Наукові праці НУХТ, Известия Национальной академии наук Беларуси); 8 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 20 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: академічна стипендія Президента України (ІІ семестр 2015/2016 н.р.); премія Київського міського голови (ІІ семестр 2016/2017 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – інтенсифікація біосинтезу мікробного екзополісахариду етаполану Acinetobacter sp. IMB B-7005 на змішаних промислових відходах.


Бородіна Ольга (магістрантка ІІ року навчання).

Публікації: 2 статті у фахових журналах (Харчова промисловість, Наукові праці НУХТ), 8 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 10 тез у збірниках міжнародних та науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: стипендія ім. Т.П. Слюсаренко (ІІ семестр 2015/2016 н.р.).

Науковий керівник – к.б.н., доц. Лич Інна Валентинівна.

Науковий напрям роботи – абзими та їх застосування в біотехнології.

 

 

 


Зусько Катерина (магістрантка ІІ року навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за спеціальністю «Біотехнологія» (диплом І ступеня).

Публікації: співавтор 2 статей у фахових журналах («Молодежь и наука», Ukrainian Food Journal); 3 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 4 тез у збірниках науково-практичних конференцій, 1 патенту.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Наталя Миколаївна.

Науковий напрям роботи – використання біодеградабельних плівок з діоксиду титану при зберіганні харчових продуктів.

 

 


Гаврилкіна Дар’я (магістрантка І року навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (диплом ІІ ступеня (участь поза конкурсом) – 2016 р., диплом ІІІ ступеня – 2017 р.).

Публікації: співавтор 1 статті у фаховому журналі (Харчова промисловість); 2 статей у збірниках праць міжнародних науково- практичних конференцій та 8 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – дослідження мікробних фітогормонів та їх застосування у комплексних бактеріальних добривах.

 

 


Герштман Артем (магістрант I року навчання).

Нагороди: переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці» (Диплом І ступеня – 2017 р.).

Публікації: співавтор 3 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій та 4 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMV B-7405 на відпрацьованій олії.

 

 


Дехтяренко Альона (магістрантка І року навчання).

Публікації: співавтор 3 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 4 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Тетеріна Світлана Миколаївна.

Науковий напрям роботи – дослідження біологічних методів очищення стічних та виробничих вод.

 

 

 

 

 

 


Корх Наталя (магістрантка І року навчання)

Нагороди: Диплом І ступеня за участь у 83 міжнародній конференції молодих учених, аспірантів і студентів: «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (2017 р.).

Публікації: співавтор 2 статей у збірниках міжнародних конференцій, 2 тез у збірниках міжнародних конференцій та 2 тез у збірниках Всеукраїнських конференцій.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Тетеріна Світлана Миколаївна.

Науковий напрям роботи – дослідження можливості застосування рослинної сировини у складі харчових продуктів та її вплив на мікробіологічні показники.

 

 


Костейков Назар (магістрант І року навчання).

Публікації: співавтор 3 статей у збірниках праць вітчизняних науково-практичних конференцій, 4 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – антивірусні та імуномодулюючі властивості поверхнево-активних речовин.

 

 

 

 


Луцай Дар’я (магістрантка І року навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології у командному заліку (диплом І ступеня – 2016 р).

Публікації: співавтор 2 статей фаховому журналі (Biotechnologia Acta), 4 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій та 10 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: лауреат стипендії Кабінету Міністрів України (2015/2016 н.р.)

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – дослідження біологічних властивостей поверхнево-активних речовин, синтезованих Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на різних вуглецевих субстратах, у тому числі й промислових відходах.

 


Макаренко Євген (магістрант І року навчання).

Публікації: 1 стаття у збірнику праць міжнародної науково-практичної конференції; 10 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Наталя Миколаївна.

Науковий напрям роботи – вплив різноманітних харчових добавок на мікробіологічну стійкість хліба.

 

 

 

 

 

 


Макієнко Вероніка (магістрантка І року навчання).

Публікації: співавтор 1 статті у  журналі бази даних SCOPUS (Мікробіологічний журнал), 2 статті у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 7 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – посилення антимікробної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vacciniі IMB B-7405 під впливом біологічних індукторів.

 

 

 


Покойовець Катерина (магістрантка І року навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за спеціальністю «Біотехнологія» (диплом І ступеня).

Публікації: співавтор 5 статей у збірниках праць міжнародних науково-практичних конференцій; 12 тез у збірниках науково-практичних конференцій та 1 патенту.

Іменні стипендії: стипендія ім. Слюсаренко Т.П. (І семестр 2016/2017 н.р.)

Науковий керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Наталя Миколаївна.

Науковий напрям роботи – вплив пробіотичного покриття на якість хлібобулочних виробів.

 

 


Українець Олена (магістрантка І року навчання).

Публікації: 4 статті у збірниках праць міжнародних науково-практичних конференцій; 8 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Наталя Миколаївна.

Науковий напрям роботи – мікробіологічний аналіз кондитерських виробів нової рецептури.

 

 

 

 

 
Ольга Мамчур (магістрантка І року навчання).

Публікації: співавтор 3 тез у збірниках міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 2 статей у збірниках праць міжнародних науково-практичних конференцій, 1 патенту на винахід та корисну модель.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Стабніков Віктор Петрович.

Науковий напрям роботи – вивчення можливості використання мікробно-ініційованого осадження карбонату кальцію для створення фільтрувальних матеріалів.

 

 

 

 


Петренко Наталія (студентка 4 курсу)

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (Диплом ІV ступеня – 2017 р.).

Публікації: співавтор 1 статті у фаховому журналі (Наукові праці НУХТ).

Іменні стипендії: академічна стипендія Президента України (І семестр 2017/2018 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – вплив умов культивування на антимікробну та антиадгезивну активність поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Ас-5017.

 

 


Ключка Ігор (студент 4 курсу).

Публікації: співавтор 1 статті у фаховому журналі (Наукові праці НУХТ) та 2 тез у матеріалах міжнародних наукових конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – синергічна дія поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Nocardia vaccinii IMB B-7405, та ефірних олій.

 

 

 

 

 


Кондрашевська Каріна (студентка 4 курсу).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології у командному заліку (Диплом І ступеня – 2017 р). 

Публікації: співавтор 1 статті у фаховому журналі (Наукові праці НУХТ) та 2 тез у матеріалах міжнародних наукових конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – роль поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Nocardia vaccinii IMB B-7405, у руйнуванні біоплівки.

 

 

 


Анна Заярнюк (студентка 4 курсу).

Публікації: співавтор 6 тез у збірниках міжнародних та вітчизняних науково- практичних конференцій; 1 статті у збірнику праць науково-практичної конференції.

Науковий керівник – к.б.н., доц. Лич Інна Валентинівна.

Науковий напрям роботи – абзими та їх застосування в біотехнології.

 

 

 

 

 


Аліна Шикирава (студентка 3 курсу).

Науковий керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Наталія Миколаївна.

Науковий напрям роботи – мікробіологічний аналіз сосисок.

 

 

 

 

 Мирослав Хоньків (студент 3 курсу).

Нагороди: Диплом І ступеня на 83-й міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (5-6 квітня 2017 р.) по секції «Процеси і апарати харчових виробництв».

Публікації: співавтор 3-х тез у збірниках наукових конференцій молодих учених, аспірантів і студентів НУХТ.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Тетеріна Світлана Миколаївна.

Науковий напрям роботи – вплив природи жирозамінників на мікробіологічні показники молоковмісних продуктів.

 

 

 Марина Ярош (студентка 3 курсу) 

Публікації: співавтор 3-х тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – інтенсифікація біосинтезу мікробного екзополісахариду етаполану Acinetobacter sp. IMB B-7005 на змішаних промислових відходах.

 

 

 

 

 


Оксана Росик (студентка 3 курсу).

Науковий керівник –к.т.н., доц. Грегірчак Наталія Миколаївна.

Науковий напрям роботи – дослідження біобезпеки харчових продуктів з біодеградабельними харчовими покриттями.

 

 

 

 

 

 


Наталія Клименко (студентка 3 курсу).

Публікації: співавтор 2 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – синтез фітогормонів продуцентами поверхнево-активних речовин.

 

 

 

 

 


Аліна Гончарук (студентка 3 курсу).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна

Науковий напрям роботи – використання мікробних поверхнево-активних речовин  для подовження терміну зберігання плодів та овочів.

 

 

 

 

 


Богдана Гейченко (студентка 3-го курсу).

Науковий керівник –  д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – використання мікробних поверхнево-активних речовин для подовження терміну зберігання плодів та овочів.


Події у світлинах

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Склад гуртка