Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Склад гуртка

Скроцька Оксана Ігорівна, голова гуртка «BIOTECH», кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок 2011 р.).

Нагороджена подякою за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову університету, підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі харчової промисловості, організацію навчально-методичної роботи2014 р.).

Нагороджена Почесною грамотою за ІІ місце у категорії «Доценти» конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник Національного університету харчових технологій 2014/2015 н.р.».

Науково-педагогічний напрямок – біогенний синтез наночасток срібла за допомогою дріжджів Saccharomyces cerevisiae.

Детальніше...

 


Ключка Лілія Вікторівна, завершила навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», асистент кафедри.

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. за галуззю «Біологічні науки» (диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 2 статей у фахових журналах (Харчова промисловість, Наукові праці НУХТ); 2 статей у журналі бази даних SCOPUS (Мікробіогічний журнал), 7 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 10 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: стипендія Кабінету Міністрів для молодих вчених (2018-2020 рр.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405.

  Детальніше...


Валерія Потапенко, асистент кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ.

Публікації: співавтор 2 статей у фахових журналах (Наукові праці НУХТ); 6 тез у збірниках всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Науковий керівник – к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Науковий напрям роботи – оптимізація параметрів біосинтезу наночасток срібла з використанням дріжджових клітин та їх метаболітів.

 

 

 


Андрій Вороненко (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІV рік навчання)

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (дипломи І ступеня – 2016 р., ІV ступеня – 2015 р.); переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» (диплом ІІ ступеня), 2016/2017 н.р. за спеціальністю «Біотехнологія» (диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 13 статей у фахових журналах (Banat’s Journal of Biotechnology, Biotechnologia Acta, Ukrainian Food Journal, Известия Национальной академии наук Беларуси, Наукові праці НУХТ, Харчова промисловість); 10 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 56 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: академічна стипендія Президента України (ІІ семестр 2015/2016 н.р.); премія Київського міського голови (ІІ семестр 2016/2017 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – біоконверсія суміші відпрацьованої олії та С26-субстратів у мікробний екзополісахарид етаполан.


Удимович Віктор Миколайович (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІV рік навчання), асистент кафедри.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Стабніков Віктор Петрович.

Науковий напрям роботи – розробка технології виробництва та застосування біоцементу для охорони довкілля.

 

 

 

 


Євген Харченко (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»,  (ІV рік навчання).

Нагороди: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за напрямом «Біологічні науки» (Диплом за активну участь). Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за спеціальністю «Біотехнологія» (Диплом за найкраще розкриття актуальної теми).

Публікації: співавтор 5 статей у фахових журналах (Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science», Наукові праці НУХТ) та 1 статті у журналі бази даних Web of Science Core Collection (Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics); 4 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 30 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: фіналіст (ІІІ тур) Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (2017/2018 н.р.).

Науковий керівник – к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Науковий напрям роботи – дослідження біологічних властивостей біокомпозитів наночасток з цитокінами.


Дар’я П’ятецька (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІІІ рік навчання), асистент кафедри.

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (Диплом ІІ ступеня (участь поза конкурсом) – 2016 р., Диплом ІІІ ступеня – 2017 р.); переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (Диплом ІІ ступеня).

Публікації: співавтор 9 статей у фахових журналах (Мікробіологічний журнал; Journal of Agriculture and Environment; Scientific Study & Research – Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry; Ukrainian Food Journal; Наукові праці НУХТ; Харчова промисловість); 3 статті у збірниках праць міжнародних науково-практичних конференцій та 37 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – інтегровані технології синтезу фітогормонів і поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017.


Дар’я Луцай (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософіїза спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІІІ рік навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології у командному заліку (диплом І ступеня – 2016 р); переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (диплом ІІІ ступеня).

Публікації: співавтор 14 статей у фахових журналах (Мікробіологічний журнал, Ukrainian Food Journal, Biotechnologia Acta, Известия Национальной академии наук Беларуси, Scientific Study & Research), 5 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій та 46 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: лауреат стипендії Кабінету Міністрів України (2016/2017 н.р.)

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – біологічні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241.


Анна Чегринець (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІІІ рік навчання).

Науковий керівник – к.т.н., доц. Красінько Вікторія Олегівна.

Публікації: подана 2 статті до друку; співавтор 5 тез у збірниках всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Науковий напрям роботи – оптимізація складу високоефективної інактивованої вакцини для птахівництва.

 

 

 

 

 


Ігор Ключка (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», ІІ рік навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (диплом ІІІ ступеня).

Публікації: співавтор 4 статей у фахових виданнях (Наукові праці НУХТ, Biotechnologia Acta), 1 стаття у матеріалах міжнародних наукових конференцій, 32 тези у матеріалах міжнародних та вітчизняних  наукових конференцій.

Іменні стипендії: академічна стипендія Президента України (ІІ семестр 2017/2018 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – синергізм з іншими біоцидами біологічної активності поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 та Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241.

 


Микита Іванов (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», І рік навчання)

Публікації: співавтор 1 статті у фахових виданнях (Наукові праці НУХТ); 2 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій; 4 тез у збірниках науково-практичних конференцій.

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – вплив біологічних індукторів на антимікробну та антиадгезивну активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241.

 

 

 


Анна Ярова (магістрантка ІІ року навчання).

Нагороди: переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (диплом І ступеня); переможець конкурсу студентських наукових робіт за благодійної підтримки Корпорації «Артеріум» (2021 р.).

Публікації: співавтор 2 статей у фахових виданнях, 14 тез у збірниках міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій.

Іменні стипендії: стипендія Президента України (ІІ семестр 2020/2021 н.р.).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241.

 

 


Юлія Лазюка (магістрантка ІІ року навчання).

Нагороди: Переможець ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (диплом І ступеня, 2019 р.); переможець конкурсу студентських наукових робіт за благодійної підтримки Корпорації «Артеріум» (2021 р.).

Публікації: співавтор 1 статті у фаховому виданні (Наукові праці НУХТ), 19 тез у збірниках міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій.

Науковий керівник ‒ к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Науковий напрям роботи ‒ синтез наночасток срібла з використанням безклітинного екстракту дріжджів.

 


Ірина Ковшар (магістрантка І року навчання).

Нагороди: фіналіст ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія».

Науковий керівник – д.т.н., проф. Стабніков Віктор Петрович.

Науковий напрям роботи – мікропластик як вектор перенесення мікроорганізмів у природних водних басейнах.

 

 

 

 


Даша Жалюк (магістрантка І року навчання).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи  антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, у суміші з антибіотиками.

 

 

 

 

 


Валентина Жданюк (магістрантка І року навчання).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – інтенсифікація біосинтезу гіберелінів у комплексі з поверхнево-активними речовинами.

 

 

 


Марія Парфенюк (здобувачка 4 курсу бакалаврату).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – клітини еукаріот як фактор регуляції біологічної активності  поверхнево-активних речовин  Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241.

 

 

 

 


Дар'я Благодир (здобувачка 3 курсу бакалаврату).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – вплив конкурентних мікроорганізмів на активність ферментів біосинтезу поверхнево-активних речовин за умов росту Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 на гліцерині різної якості.

 

 

 


Анна Воробей (здобувачка 3 курсу бакалаврату).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – інтегрована технологія  біосинтезу поверхнево-активних речовин і гіберелінів для  використання у рослинництві.

 

 

 

 

 

 

 


Ростислав Коваль (здобувач 3 курсу бакалаврату).

Науковий керівник – к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Науковий напрям роботи – культивування дріжджів на відходах цукрового виробництва для біосинтезу наночасток срібла.

 

 

 


Анастасія Охмакевич (здобувачка 3 курсу бакалаврату).

Науковий керівник – д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Науковий напрям роботи – вплив еукаріотичних індукторів на антимікробну та антиадгезивну активність поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017.

 

 

 

 

 

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Склад гуртка