Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

КОНФЕРЕНЦІЇ

86 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»

 (2-3 квітня 2020 р., м. Київ, НУХТ).

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 21 лютого 2020 р.

 

 


ХХІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» (23-24 квітня 2020 р., м. Черкаси)

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 15 березня 2020 р.

 

 


VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти»

 (27 березня 2020 р., м. Київ).

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 20 березня 2020 р.

 

 


І Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти»

 (2 квітня 2020 р., м. Київ).

Участь безкоштовнаДодаткова інформація тут.

Дедлайн – 20 березня 2020 р.

 

 


Конференція-конкурс молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2020»

 (23-24 квітня 2020 р., м. Київ).

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 квітня 2020 р.

 

 

 


Девятая международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицины»

 (6-8 мая 2020 г., г. Баку, Азербайджан).

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 квітня 2020 р.

 

 

 


71-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов Белорусского государственного технологического университета

(20-25 апреля 2020 г., г. Минск, Республика Беларусь).

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 квітня 2020 р.

 

 

 


Международная научно-практическая конференция студентов «Модернизация профессиональной подготовки специалистов в области естественнонаучного образования»

(24 апреля 2020 г., г. Минск, Республика Беларусь)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 квітня 2020 р.

 

 


VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур»

 (24 квітня 2020 р., с. Центральне)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 4 квітня 2020 р.

 

 


ІV Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи»

 (29 квітня 2020 р., м. Житомир).

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 5 квітня 2020 р.

 

 

 


XXIV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Молодежь в аграрной науке: достижения и перспективы», посвящённая 90-летию Казахского национального аграрного университета

(24-25 апреля 2020 г., г. Алматы, Республика Казахстан).

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 6 квітня 2020 р.

 

 


Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності»

 (15-17 квітня 2020 р., м. Одеса).

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 8 квітня 2020 р.

 

 


Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів»

 (7 квітня 2020 р., м. Умань)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 6 квітня 2020 р.

 

 

 


62-я научно-практическая студенческая конференция с международным участием «Студенческая наука и здоровье»

 (24 апреля 2020 г., г. Семей, Республика Казахстан).

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 10 квітня 2020 р.

 

 

 


Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь и инновации – 2020»

 (14-16 мая 2020 г., г. Горки, Республика Беларусь)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 12 квітня 2020 р.

 

 

 


Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и науки в условиях развития регионов и цифровизации страны»

 (29 мая 2020 г., г. Ош, Киргизская Республика)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 15 квітня 2020 р.

 

 


Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія»

 (14-15 травня 2020 р., м. Київ).

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 15 квітня 2020 р.

 

 


ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині»

 (17 квітня 2020 р., м. Харків)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 15 квітня 2020 р.

 

 


I Республиканская научно-практическая конференция фармакологов с международным участием «Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения»

 (28-29 мая 2020 г., г. Бухара, Республика Узбекистан)

Публікація тез безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 15 квітня 2020 р.

 

 


ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» присвячена 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих учених)

(24 квітня 2020 р., м. Київ).

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – продовжено прийом тез до 19 квітня 2020 р.

 

 


105-я Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов «Студенты – науке и практике АПК»

 (20-21 мая 2020 г., г. Витебск, Республика Беларусь)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 20 квітня 2020 р.

 

 


ХIV Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації»

(22 травня 2020 р., м. Харків)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 22 квітня 2020 р.

 

 


VII Международная заочная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды «Проблемы экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных материалов»

 (5 июня 2020 г., г. Минск, Республика Беларусь)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 травня 2020 р.

 

 


Международная научная конференция «Физико-химическая биология как основа современной медицины»

 (29 мая 2020 г. г. Минск, Республика Беларусь).

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 травня 2020 р.

 

 


І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» присвячена Дню науки

(15 травня 2020 р., м. Херсон).

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 8 травня 2020 р.

 

 


П’ята Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної енергетики – 2020»

 (20-22 травня 2020 р., м. Херсон).

Безкоштовно – електронний варіант збірника тез доповідей. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 14 травня 2020 р.

 

 


Всеукраїнська науково-практична заочна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти»

 (29 травня 2020 р., м. Маріуполь).

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 28 травня 2020 р.

 

 


Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів» (22-25 вересня 2020 р., м. Одеса).

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 червня 2020 р.

 

 

 


XVIII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в пищевой промышленности» (2 октября 2020 г., г. Минск, Республика Беларусь).

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 липня 2020 р.

 

 

 


Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка