Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

КОНФЕРЕНЦІЇ

VI Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»

 (22 квітня 2021 р., м. Шостка).

Участь безкоштовна. Додаткова інформація інформаційний лист i заявка.

Дедлайн – 5 квітня 2021 р.

 

 

 


ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та обдарованої молоді «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології»

(15-16 квітня 2021 р., м. Рівне).

Участь безкоштовна.  Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 10 квітня 2021 р.

 

 

 


Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы почвенного плодородия и возделывания сельскохозяйственных культур»

 (20-21 апреля 2021 г., г. Горки, Республика Беларусь).

Участь безкоштовна.  Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 10 квітня 2021 р.

 

 

 


IІІ науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»

 (15-16 квітня 2021 р., м. Харків)

Участь безкоштовна.  Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 10 квітня 2021 р.

 

 

 


Международная научная конференция «Физико-химическая биология как основа современной медицины»

 (28 мая 2021 г. г. Минск, Республика Беларусь)

Участь безкоштовна.  Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 15 квітня 2021 р.

 

 

 


Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сучасні аспекти створення лікарських засобів»

 (16 квітня 2021 р., м. Харків)

Участь безкоштовна.  Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 15 квітня 2021 р.

 

 

 


XIX Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії

(17-20 травня 2021 р., м. Дніпро)

 Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 16 квітня 2021 р.

 

 

 


V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині»

 (23 квітня 2021 р., м. Харків)

Участь безкоштовна.  Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 17 квітня 2021 р.

 

 

 


106-я Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов «Студенты – науке и практике АПК»

 (20-21 мая 2021 г., г. Витебск, Республика Беларусь)

Участь безкоштовна.  Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 20 квітня 2021 р.

 

 

 


XV Всеукраїнська конференція молодих вчених з міжнародною участю Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

(26-27 травня 2021 р., м. Київ)

Безкоштовно – студенти та аспіранти, що звітують.  Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 25 квітня 2021 р.

 

 

 


Конференція-конкурс молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2021»

 (20-21 травня 2021 р., м. Київ)

  Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 30 квітня 2021 р.

 

 

 


VIІI Международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных материалов»

 (7 июня 2021 г., г. Минск, Республика Беларусь)

Участь безкоштовна.  Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 01 травня 2021 р.

 

 

 


І Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності»

 (5 травня 2021 р.)

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 травня 2021 р.

 

 

 


IX Всеукраїнська онлайн науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»

 (20-21 травня 2021 р., м. Київ)

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 травня 2021 р.

 

 

 


Полтавський державний аграрний університет запрошує Вас взяти участь у написанні колективної монографії на тему: «Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження».

Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 5 травня 2021 р.

 

 

 


72-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов Белорусского государственного технологического университета

(2021 г., г. Минск, Республика Беларусь)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 15 травня 2021 р.

 

 

 


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейські виміри сталого розвитку»

 (10-11 червня 2021 р., м. Київ, НУХТ)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 20 травня 2021 р.

 

 

 


Научно-практическая конференция с международным участием «Инновации в животноводстве и безопасность продуктов животноводства – достижения и перспективы»

(30 сентября – 02 октября 2021 г., Республика Молдова)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 1 червня 2021 р.

 

 

 


Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології в агровиробництві та природокористуванні: проблеми та перспективи»

 (17 червня 2021 р., м. Рівне)

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 3 червня 2021 р.

 

 

 


XI Міжнародна наукова конференція «ZOOCENOSIS–2021. Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах»

 (10-12 листопада 2021 р., м. Дніпро).

 Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 30 вересня 2021 р.

 

 

 


Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы лечения и профилактики болезней молодняка»

 (3-5 ноября 2021 г., г. Витебск, Республика Беларусь).

Участь безкоштовна. Додаткова інформація тут.

Дедлайн – 15 жовтня 2021 р.

 

 

 


Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка