Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Розподіл студентів V-курсу (ЗАОЧНА ФОРМА)

Теми курсових проектів з дисципліни

«Харчова біотехнологія» студентів заочної форми навчання 2019/20 н.р.

ЗБТ-5-01

Студент

Тема курсового проекту

Керівник

1

Безвушко

Валерія 

Біосинтез лимонної кислоти Aspergillus niger 

Доц. Карлаш Ю.В.

2

Бернікова

Юліана

Культивування Bacillus thuringiensis var kurstaki для одержання інсектицидного препарату

Доц. Карлаш Ю.В

3

Блонська

Анастасія

Одержання етаполану культивуванням Acinetobacter sp.

Доц. Тетеріна С.М.

4

Борисова

Ірина

Одержання аргініну культивуванням Brevibacterium flavum

Доц. Карлаш Ю.В

5

Бородянець

Каріна

Культивування Corynebacterium glutamicum з метою одержання триптофану

Доц. Карлаш Ю.В

6

Вінтя

Олена

Одержання біомаси Pseudomonas fluorescens для виробництва біопрепарату для захисту рослин

Ст. викл. Омельчук Є.О.

7

Гришко

Олександр

Виробництво оцтової кислоти на основі Acetobacter suboxydans

Ст. викл. Омельчук Є.О.

8

Дабіжа

Микола

Промисловий біосинтез молочної кислоти Lactobacillus delbrueckii

Доц. Воронцов О.О.

9

Дяченко

Роман

Культивування Bacillus subtilis для одержання інозину

Доц. Воронцов О.О.

10

Кузьміна

Вікторія

Культивування Penicillium canescens для одержання ксиланази

Ст. викл. Гудзенко О.В.

11

Кучерява

Євгенія

Культивування Bacillus subtilis для одержання амілосубтіліну

Ст. викл. Омельчук Є.О.

12

Матвієнко

Ірина

Одержання біомаси Lactobacillus bulgaricus з метою використання у складі заквашувальних композицій

Доц. Стабнікова О.В.

13

Мосійчук

Яна

Культивування Streptococcus thermophilus з метою використання у складі заквашувальних композицій

Доц. Буценко Л.М

14

Пержинська

Маргарита

Культивування Lactobacillus paracasei для виробництва ветеринарного пробіотика

Доц. Стабнікова О.В.

15

Семенченко

Валерія

Культивування Bacillus amyloliquefaciens з метою одержання біопрепарату для стимуляції росту рослин

Ас. Удимович В.М.

16

Семенюк

Катерина

Культивування Penicillium griseofulvum для одержання гризеофульвіну

Доц. Стабніков В.П.

17

Скачко

Ірина

Одержання біомаси Saccharomyces boulardii з метою виробництва Ентеролу

Ст. викл. Омельчук Є.О.

18

Сущенко

Руслана

Біосинтез ергостерину Saccharomyces cerevisiae

Ст. викл. Гудзенко О.В.

19

Чадова

Анастасія

Одержання Бацитрацину культивуванням Bacillus licheniformis

Доц. Буценко Л.М

20

Чорний

Максим

Одержання Трихотецину культивуванням Trichotecium roseum

Доц. Тетеріна С.М.

ЗБТ-5-02

Студент

Тема курсового проекту

Керівник

1

Андреєв

Олексій

Одержання біомаси Escherichia coli для виробництва Колібактерину

Доц. Стабніков В.П.

2

Білоцька

Світлана

Культивування Pseudomonas aureofaciens для одержання біопрепарату для захисту рослин від фітопатогенних мікроорганізмів

Доц. Стабніков В.П.

3

Бондаренко

Анастасія

Біосинтез ністатину Streptomyces noursei

Ас. Нечипор Ю.Ю.

4

Булика

Наталія

Одержання біомаси Azotobacter chrooсoccum для виробництва Азотобактерину

Доц. Стабнікова О.В.

5

Бутенко

Анастасія

Одержання ксантану культивуванням Xanthomonas campestris

Доц. Красінько В.О.

6

Вороніна

Ганна

Культивування Bacillus megatherium для одержання фосфорного бактерійного добрива

Доц. Скроцька О.І.

7

Гривас

Ольга

Одержання стрептоміцину культивуванням Streptomyces griseus

Доц. Воронцов О.О.

8

Гончарова

Анастасія

Біосинтез бутанолу Clostridium acetobutylicum

Доц. Тетеріна С.М.

9

Дорош

Ірина

Одержання гентаміцину культивуванням Micromonospora echinospora

Доц. Скроцька О.І.

10

Захар’ян

Світлана

Одержання біомаси Lactobacillus acidophilus для виробництва Ацидофіліну

Доц. Пенчук Ю.М.

11

Катеринчук

Сергій

Біосинтез поліміксину Bacillus polymyxa

Доц. Скроцька О.І.

12

Кобилинський

Олександр

Культивування Cephalosporium acremonium для одержання цефалоспорину

Доц. Буценко Л.М.

13

Кравченко

Альона

Одержання L-аспарагінази культивуванням Erwinia carotovora

Доц. Стабнікова О.В.

14

Михайленко

Вікторія

Культивування Streptomyces roseosporus для виробництва Даптоміцину

Доц. Красінько В.О.

15

Мілевська

Єлизавета

Біосинтез протеази Bacillus subtilis

Доц. Стабнікова О.В.

16

Набока

Марина

Культивування Streptomyces alboniger для виробництва Пуроміцину

Доц. Стабніков В.П.

17

Панченко

Юлія

Культивування Streptomyces mycarofaciens для виробництва Мідекаміцину

Доц. Воронцов О.О.

18

Підчашук

Аліна

Одержання біомаси Bifidobacterium bifidum для виробництва Біфідумбактерину

Доц. Буценко Л.М

19

Сошніков

Андрій

Культивування Bacillus subtilis як основи біопрепарату для рослинництва Бактофіт

Доц. Пенчук Ю.М.

20

Чумак

Сергій

Культивування Aspergillus foetidus для виробництва пектофоетидину

Доц. Скроцька О.І.

21

Шуршиліна

Світлана

Одержання біомаси Trichoderma viride для виробництва Тріхофіту

Доц. Пенчук Ю.М.

 

ЗБТ-3-01ск

Студент

Тема курсового проекту

Керівник

1

Астапенко

Юрій

Одержання біомаси Enterococcus faecium для виробництва ветеринарного пробіотика

Ас. Удимович В.М.

2

Дабіжа

Артем

Виробничий біосинтез лікопіну Blacheslea trispora

Ас. Сулейко Т.Л.

3

Ємєлєва

Анастасія

Культивування Streptomyces fradiae для одержання неоміцину

Ас. Сулейко Т.Л.

4

Зінченко

Таїсія

Одержання Граміцидину С культивуванням Bacillus brevis

Доц. Слободян О.П.

5

Козаченко

Євгеній

Біосинтез пулулану Aureobasididium pullulans

Доц. Слободян О.П.

6

Корняга

Олександр

Промисловий біосинтез рибофлавіну Ashbyii gossypii

Доц. Слободян О.П.

7

Кравчук

Наталія

Культивування Streptomyces aureofaciens для одержання тетрацикліну

Доц. Слободян О.П.

8

Міщенко

Марія

Біосинтез діоксиацетону Gluconobacter oxydans

Доц. Красінько В.О.

9

Олексій

Наталія

Одержання треоніну культивуванням Escherichia coli

Ст. викл. Гудзенко О.В.

10

Харченко

Аліна

Культивування Aureobasidium pullulans для виробництва аубазидану

Ст. викл. Гудзенко О.В.

11

Ясинський

Артем

Культивування Streptomyces fradiae для виробництва тилозину

Доц. Тетеріна С.М.

 

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка