Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Навчальна література

Підручники і посібники, видані викладачами кафедри

Пирог  Т.П., Пенчук Ю.М. Біохімічні основи мікробного синтезу: підручник – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 258 с.

ISBN 978-617-7748-82-2

У підручнику наведено шляхи біосинтезу препаратів на основі біомаси мікроорганізмів, біогенез первинних метаболітів, детально розглядаються шляхи регуляції біосинтезу амінокислот та підходи до створення штамів-надсинтетиків цих мікробних метаболітів.

Охарактеризовано шляхи біосинтезу вторинних метаболітів у мікроорганізмів та фізіологічні основи регуляції їх синтезу, а також дані про біосинтез продуктів бродіння та ферментів.

Використовуючи сучасні дані Кіотської енциклопедії генів і геномів, розглянуто шляхи біосинтезу антибіотиків, що походять від єдиного первинного метаболіта; утворюваних конценсацією кількох первинних метаболітів; поліпептидних та β-лактамних; утворюваних полімеризацією ацетатних і пропіонатних одиниць; полікетидів першого і другого типів; терпеноїдних та аміноглікозидних, а також C7N-аміноциклітолів.

Для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та споріднених спеціальностей (091 «Біологія», 226 «Фармація»), а також для спеціалістів, які працюють в галузі біотехнології та біології.


Забезпечення фахових дисциплін навчально-методичною літературою

ОС «бакалавр» Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Назва дисципліни / Анотація

Конспект

лекції

Лабораторний практикум

Методичні рекомендації для проведення практичних занять / курсове проектування

1.

Загальна мікробіологія і вірусологія / Анотація

Підручники 2004, 2010,

2019

69.112,

7812(11)

8542 (16 )

6962 (16)

7528 (10)

 

/ 7999 (11)

2019

69.119

2

Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних та харчових виробництв / Анотація

69.142 - 12.12.2019

 

немає в

плані

№ 69.44 - 23.12.2014

 

3.

Технології мікробного

синтезу лікарських засобів /

Анотація

Навч. посібник 2010

7955 (11)

8420

2018

/ 8420 (15)

69.105 (2018)

4.

Основи імунології /

Анотація

69.55 (15)

69.53 (15)

8343 (13)

немає в

плані

5.

Основи проектування біотехнологічних виробництв / Анотація

8519 (16)

69.135 (19)

немає в

плані

8519 (16) / 

8484 (16)

69.70 (17)

6.

Основи біобезпеки і біоетики / Анотація

Підручник

608.1(2016)

немає в

плані

69.109 (19)

69.141 (19)

7.

Основи екобіотехнологій/

Природоохоронні біотехнології / Анотація

69.107 – 07.11.2018

немає в

плані

69.47 (15)

8.

Генетика / Анотація

7449 (09)

7606 (10)

69.39 (14)

69.43 (14)

69.41 (14)

69.11 (13)

9.

Біохімічні основи

мікробного синтезу / Анотація

Підручник 2009,

6720 (06)

7124 (08)

69.138 (19)

Підручник 2020

немає в

плані

69.26 (13) / 8355 (14)

69.139 (19)

10.

Загальна біотехнологія / Анотація

Підручник 2009

69.134 (19)

69.130 (19)

69.27 (13) 69.76 (17)

11.

Промислова технологія лікарських засобів / Анотація

7811 (11)

8618 (15)

69.71 (17)

7769 (11)

7908 (11)

69.128 (19)

69.129 (19)

немає в

плані

12.

Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами HACCP / Анотація

69.144 (19)

2009

579

(2018)

69.57 (15)

13.

Методологія розробки нормативно-технічної документації / Анотація

лекцій немає у плані

немає в плані

69.69(17)

69.116-15.05.2019

14.

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв / Анотація

69.88 (18)

немає в

плані

69.89 (18)

15.

Харчова біотехнологія / Анотація

Підручник 2016

8315 (13)

8620 (15)

69.19 (13)

6906(12)

8602 (17) 69.137 (19)

16.

Біологія клітин / Анотація

Навчальний посібник 2015,

Конспект План 2020

69.108 – 20.11.2018

69.65 – 17.06.2016

17.

Технологія пробіотиків і вакцин / Анотація

Підручник 2012

69.131 (19)

69.30(13)

69.96 (18)

немає в плані

18.

Мікроорганізми як біологічні агенти / Анотація

Підручник      2010

69.90 (2018)

-

ОС «магістр» Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

ОПП «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія»

Назва дисципліни / Анотація

Конспекти лекції

Лабораторний практикум

Методичні рекомендації для проведення практичних занять / курсове проектування

1.

Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології / Анотація

Підручник 2015,

7907 (11)

немає в

плані

69.33 (14)/8216 (13)

2.

Біотехнологія культур рослин і тварин / Анотація

7328 (09)

69.97 (2018)

2016

немає в плані

69.98 (18)

3.

Біотехнологічні методи захисту рослин / Анотація

Підручник 2018

Посібник

2017,

69.18 (13)

немає в

плані

69.77 (17)

4.

Біобезпека та якість продуктів харчування / Анотація

69.118 (2019)

69.46 (14)

немає в плані

8068 (12)

69.84 (17)

69.110 (2019)

69.114(2019)

5.

Сучасні фармацевтичні технології / Анотація

69.136 (2019)

немає в плані

69.106  (2018)-

6.

Природознавча мікробіологія / Анотація

2014

8095 (12)

немає в

плані

немає в плані

7.

Системи менеджменту якості у виробництві / Анотація

Посібник

2014

немає в плані

69.126.  (2019) 

69.125.  (2019)

8.

Методи молекулярної біотехнології / Анотація

Навчальний посібник

2010

69.73 (2017)

Лабораторний практикум 2010

69.101(2018)

9.

Технологія косметичних лікарських засобів /Анотація

69.95 (18)

69.127 (19)

немає в плані

69.64 (16)

69.99 (18)

10.

Оптимізація технологічного процесу в галузі / Анотація

69.124 (2019)

8610 (2018)

69.59 (2016)

11.

Біоенергетика та охорона довкілля / Анотація

69.102 – 25.05.2018

немає в

плані

69.14 (13)

12.

Фармацевтична розробка лікарських засобів /Анотація 

 69.111 (2019)

немає в плані

2014

13.

Методологія і організація наукових досліджень / Анотація

8013 (12)

немає в плані

7358 (09)

 

 

 

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Навчальна література