Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Наукові проєкти

Cпільний Українсько-Латвійський проект «Мікробно-зв’язаний мікропластик в нейстоні міжфазної поверхні вода-повітря та його вплив на довкілля річкових та морських біотопів» (номер державної реєстрації 0121U113865, науковий керівник - д.т.н., завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Стабніков В.П., термін виконання: 2021-2022 рр.)

 

Проект Міністерства освіти і науки України, номер 0119U002575 (Державне замовлення) «Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання» (2019 – 2021 рр.)

 

Кафедральна держбюджетна науково-дослідна робота «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем» № державної реєстрації 0119U001485 (2019-2023 рр.)

 

Проект Міністерства освіти і науки України, номер 0116U001530 (Державне замовлення) «Фізіологічні основи регуляції мікробного синтезу як підґрунтя для створення біотехнологій комплексних препаратів з стабільними поліфункціональними властивостями» (2016 – 2018 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, номер 0112U007799 (Державне замовлення) «Наукові засади створення комплексної безвідходної технології мікробних препаратів з різноманітними біологічними властивостями» ( 2013 – 2015 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки України (Державне замовлення) «Розробка наукових основ регуляції синтезу і фізико-хімічних властивостей мікробних сурфактантів мультифункціонального призначення» (2010 - 2012 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки України (Державне замовлення) «Розробка технології отримання препаратів інтерферонів природного походження з використанням штучних індукторних конструкцій» (2008 – 2009 рр.).


Проект Міністерства освіти і науки України (Державний Фонд Фундаментальних Досліджень) «Інтерлейкін-індукуючі молекулярні комплекси багаторазового використання» (початок: 2007 рік)


Проект Міністерства освіти і науки України (Державний Фонд Фундаментальних Досліджень) «Розробка наукових основ інтенсифікації технологій мікробного синтезу практично цінних вторинних метаболітів та регуляції їхніх фізико-хімічних властивостей» (початок: 2007 рік)


Проект Міністерства освіти і науки України: “Розроблення наукових основ залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив” (2007 – 2009 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки України (Державне замовлення) «Розробка екологічно безпечного комплексного мікробного препарату для очищення довкілля від нафти і нафтопродуктів» (2006 – 2007 рр.).


Проект Міністерства освіти і науки України “Розробка наукових основ інтенсифікації синтезу вторинних метаболітів в умовах міксотрофного росту бактерій” (2004 – 2006 рр.)


Міжнародний Українсько-Молдовський проект “Розробка нової технології одержання спіруліни” (2004 – 2005 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки України (Державне замовлення) “Розробка методу отримання промислово перспективних штамів мікроміцетів для  виробництва ферментних препаратів пектолітичної дії широкого спектру застосування” (2003 – 2004 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки України “Встановлення молекулярних механізмів індукції інтерферонів І – типу (α/β-інтерферонів) в умовах in vitro” (2001 – 2003 рр.)


Міжнародний Українсько-Французько-Польський проект “Поліпшені методи отримання польських та українських ферментованих продуктів” за програмою INCO-COPERNICUS (2000 – 2003 рр.)
 

Події у світлинах

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Наукові проєкти