Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Наукові проєкти

Cпільний Українсько-Латвійський проект «Мікробно-зв’язаний мікропластик в нейстоні міжфазної поверхні вода-повітря та його вплив на довкілля річкових та морських біотопів» (номер державної реєстрації 0121U113865, науковий керівник - д.т.н., завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Стабніков В.П., термін виконання: 2021-2022 рр.)

 

Проект Міністерства освіти і науки України, номер 0119U002575 (Державне замовлення) «Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання» (2019 – 2021 рр.)

 

Кафедральна держбюджетна науково-дослідна робота «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем» № державної реєстрації 0119U001485 (2019-2023 рр.)

 

Проект Міністерства освіти і науки України, номер 0116U001530 (Державне замовлення) «Фізіологічні основи регуляції мікробного синтезу як підґрунтя для створення біотехнологій комплексних препаратів з стабільними поліфункціональними властивостями» (2016 – 2018 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, номер 0112U007799 (Державне замовлення) «Наукові засади створення комплексної безвідходної технології мікробних препаратів з різноманітними біологічними властивостями» ( 2013 – 2015 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки України (Державне замовлення) «Розробка наукових основ регуляції синтезу і фізико-хімічних властивостей мікробних сурфактантів мультифункціонального призначення» (2010 - 2012 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки України (Державне замовлення) «Розробка технології отримання препаратів інтерферонів природного походження з використанням штучних індукторних конструкцій» (2008 – 2009 рр.).


Проект Міністерства освіти і науки України (Державний Фонд Фундаментальних Досліджень) «Інтерлейкін-індукуючі молекулярні комплекси багаторазового використання» (початок: 2007 рік)


Проект Міністерства освіти і науки України (Державний Фонд Фундаментальних Досліджень) «Розробка наукових основ інтенсифікації технологій мікробного синтезу практично цінних вторинних метаболітів та регуляції їхніх фізико-хімічних властивостей» (початок: 2007 рік)


Проект Міністерства освіти і науки України: “Розроблення наукових основ залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив” (2007 – 2009 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки України (Державне замовлення) «Розробка екологічно безпечного комплексного мікробного препарату для очищення довкілля від нафти і нафтопродуктів» (2006 – 2007 рр.).


Проект Міністерства освіти і науки України “Розробка наукових основ інтенсифікації синтезу вторинних метаболітів в умовах міксотрофного росту бактерій” (2004 – 2006 рр.)


Міжнародний Українсько-Молдовський проект “Розробка нової технології одержання спіруліни” (2004 – 2005 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки України (Державне замовлення) “Розробка методу отримання промислово перспективних штамів мікроміцетів для  виробництва ферментних препаратів пектолітичної дії широкого спектру застосування” (2003 – 2004 рр.)


Проект Міністерства освіти і науки України “Встановлення молекулярних механізмів індукції інтерферонів І – типу (α/β-інтерферонів) в умовах in vitro” (2001 – 2003 рр.)


Міжнародний Українсько-Французько-Польський проект “Поліпшені методи отримання польських та українських ферментованих продуктів” за програмою INCO-COPERNICUS (2000 – 2003 рр.)
 

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Наукові проєкти