Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Рецензензування кваліфікаційних робіт

Для одержання об’єктивної оцінки актуальності, новизни та якості виконання кваліфікаційних робіт проводиться, крім внутрішнього, ще і зовнішнє рецензування випускних дипломних робіт фахівцями, які працюють за профілем спеціальності.

Право надавати зовнішню рецензію на кваліфікаційну роботу має фахівець з вищою освітою, який має досвід роботи на підприємстві або у науково-дослідній, проектно-конструкторській, контрольно-аналітичній організації, наближеного до теми дипломного проекту (роботи) профілю або профільного вищого навчального закладу.

Основні вимоги для призначення рецензентом – наявність у передбачуваного експерта вищої професійної освіти і висока компетенція в тій сфері діяльності, за якою виконана випускна кваліфікаційна робота. Офіційний рецензент затверджується на засіданні кафедри біотехнології і мікробіології.


Рецензенти кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»:

2021-2022 навчальний рік

Башта Алла Олексіївна - к.т.н., доцент кафедри технології оздоровчих продуктів НУХТ;

Детальніше...

 2019-2020 навчальний рік

Ломберг М.Л. - к.б.н., ст.н.с. відділу мікології Інституту ботаніки ім.М.Г. Холодного;

Детальніше...


 2018-2019 навчальний рік

Цимбал А.В. – інженер-технолог І категорії UNItechnology;

Детальніше...


Події у світлинах

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Дипломне проєктування Рецензування кваліфікаційних робіт