Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Склад ЕК по присвоєнню здобувачам освiтнього ступеня "Бакалавр"

СКЛАД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

із захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавра здобувачами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

освітньо-професійних програм «Біотехнологія» та «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна»

(заочної форми навчання)

в 2022 році

 

Голова комісії:

1. Стабніков Віктор Петрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології.

Члени комісії:

2. Красінько Вікторія Олегівна – к.т.н., доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

3. Карлаш Юрій Васильович – к.т.н., доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

4. Старовойтова Світлана Олександрівна – к.б.н., доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Секретар ЕК:

5. Удимович Віктор Миколайович – асистент кафедри біотехнології і мікробіології.

 

 

Завідувач кафедри біотехнології

і мікробіології,                                                            проф. Стабніков В.П.

Ви знаходитесь тут: Студенту кафедри Дипломне проектування Склад ЕК по присвоєнню здобувачам освiтнього ступеня "Бакалавр"