Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Промислова та фармацевтична біотехнологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Промислова та фармацевтична біотехнологія» підготовки магістра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» розроблена на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2019 р. № 733 і є документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця у структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.

Мета освітньої програми: підготовка магістрів з біотехнологій та біоінженерії, здатних до комплексного виконання науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт у сфері промислової та фармацевтичної біотехнології, що пов'язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності 

Основний фокус освітньої програми: підготовка освітньо-професійних кадрів в галузі біотехнологій та біоінженерії в сфері дослідження і виробництва біотехнологічної продукції промислового призначення (виробництва вітамінів, ферментів, антибіотиків, амінокислот, харчових продуктів лікувально-профілактичної дії, біопрепаратів для рослинництва і тваринництва, створення пептидних та амінокислотних конструкцій, трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин, розробка композитних матеріалів, що сполучають хімічні речовини та біомолекули, розробка інженерних конструкцій із застосуванням біомолекул (біосенсори, біоелементи для кібернетики) та біотехнологічної продукції медичного призначення (вакцини, імуномодулятори, вітамінні, ферментні, пробіотичні, антибіотичні та ін. препарати), одержання альтернативних джерел енергії.

Події у світлинах

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Освітня програма підготовки магістрів