Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Промислова та фармацевтична біотехнологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Промислова та фармацевтична біотехнологія» підготовки магістра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» розроблена на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2019 р. № 733 і є документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця у структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.

Мета освітньої програми: підготовка магістрів з біотехнологій та біоінженерії, здатних до комплексного виконання науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт у сфері промислової та фармацевтичної біотехнології, що пов'язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності 

Основний фокус освітньої програми: Підготовка освітньо-професійних кадрів в галузі біотехнологій та біоінженерії в сфері дослідження і виробництва біотехнологічної продукції промислового призначення (виробництва вітамінів, ферментів, антибіотиків, амінокислот, харчових продуктів лікувально-профілактичної дії, біопрепаратів для рослинництва і тваринництва, створення пептидних та амінокислотних конструкцій, трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин, розробка композитних матеріалів, що сполучають хімічні речовини та біомолекули, розробка інженерних конструкцій із застосуванням біомолекул (біосенсори, біоелементи для кібернетики) та біотехнологічної продукції медичного призначення (вакцини, імуномодулятори, вітамінні, ферментні, пробіотичні, антибіотичні та ін. препарати), одержання альтернативних джерел енергії, тобто для розробки інноваційних рішень, що відповідають принципам сталого розвитку.

 

Освітньо-професійна програма “Промислова та фармацевтична біотехнологія” (2024 р.)

Рецензії та відгуки

Результати опитування здобувачів

Витяги з протоколів засідання РГ ОПП

 

Освітньо-професійна програма “Промислова та фармацевтична біотехнологія” (2023 р.)

Рецензії та відгуки

Результати опитування здобувачів

Витяги з протоколів засідання РГ ОПП

 

Навчальні плани:

Навчальний план підготовки магістрів 2024/2025 навчального року, денна форма

Навчальний план підготовки магістрів 2024/2025 навчального року, заочна форма

Навчальний план підготовки магістрів 2023/2024 навчального року, денна форма

Навчальний план підготовки магістрів 2023/2024 навчального року, заочна форма

 

Робочі програми дисциплін


Забезпечення НМЛ


Матеріально-технічне забезпечення: 

Переглянути відео кафедра

Переглянути відео НУХТ

Академічна мобільність

 

Наукова діяльність магістрантів

(список публікацій чи посилання)

Дописи

 

Міжнародна діяльність

Участь у конференціях

Лекції від міжнародних фахівців

Міжнародна академічна мобільність

 

Взаємодія із стейкхолдерами

Угоди з підприємствами  

Угоди з НДІ  

Угоди з ЗВО  

Дописи

 

Каталоги вибіркових дисциплін:

Події у світлинах

 Захисти бакалаврів. Червень 2024 р. 

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Освітня програма підготовки магістрів