Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Конкурси студентських наукових робіт

2022-2023 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Згідно листу МОН від 22.12.2022 No 3/5695-22 у 2022/2023 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей проведено у один тур. Проведення другого туру конкурсу у воєнних умовах було визначене як неможливим «з міркувань забезпечення безпеки учасників освітнього процесу», проведення його у дистанційній формі «неприйнятно через високі ризики академічної недоброчесності».

2021-2022 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

 Згідно наказу МОН України № 508 від 31.05.2022 р. відмінено проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2021/2022 навчального року.

Переможці були нагороджені за результатами І туру:

–  зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Національний університет харчових технологій):

І місце: Бондарук Світлана Володимирівна (ФБ-2-2М) та Кернер Аліна Олександрівна (ФБ-2-2М) «Перспектива використання базидіоміцетів з метою створення нових антимікробних засобів». Керівник – Красінько Вікторія Олегівна, к.т.н., доцент кафедри біотехнології і мікробіології;

2020-2021 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 9 наукових робіт для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020/2021 навчального року:

–       зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди):

Видасов Назар Володимирович (ФБ-2-2М) – «Вплив інсуліну на метаболізм глюкози і біологічні властивості клітин раку молочної залози людини нових постійних ліній» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

Вискірко Сергій Іванович (ФБ-2-2М) – «Вплив активності желатиназ на мікрометастази хворих на рак шлунку» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

2019-2020 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 8 наукових робіт для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 навчального року:

–       зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка):

Янчук Іван Валерійович (ФБ-2-2М) – «Протипухлинна дія низькомолекулярного індуктору інтерферону in vitro» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

Дуб’янська Софія Андріївна (ФБ-2-2М) – «Генотоксична дія фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae pv. atrofaciens» (керівник – к.б.н., доц. Буценко Л.М.);

2018-2019 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 11 наукових робіт для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 навчального року:

–       зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка):

Коваленко Олена Юріївна (ФБ-2-2М) – «Вплив глікан-гліколіпідного комплексу мікробного походження на віруси рослин» (керівник – к.т.н., доц. Красінько В.О.);

Ничипоренко Ірина Володимирівна (ПБ-2-2М) – «Ефективність фармакологічної корекції доксорубіцинової кардіоміопатії застосуванням наноцерію» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

2017-2018 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 9 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2017/2018 навчального року:

–        зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 26 квітня 2018 р.):

Бородіна Ольга Олегівна (ФБ-2-2М), Заярнюк Анна Віталіївна (БТ-4-2) – «Біологічно активні фрагменти молозива – новий підхід у боротьбі з інфекційними агентами» (керівник – к.б.н., доц. Лич І.В.);

Луцай Дар’я Андріївна (ФБ-1-2М) – «Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні боплівок» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

–        зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» (місце проведення – Одеська національна академія харчових технологій, 11-13 квітня 2018 р.):

2016-2017 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 10 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016/2017 навчального року:

– за напрямом «Біологічні науки» (місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича):

Голубєв Павло, Харченко Євген – «Антифітовірусна активність тилорону та наночасток діоксиду церію» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

Кочерга Руслана – «Вплив протипухлинних препаратів рослинного походження на клітинний цитоскелет in vitro» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

2015-2016 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 6 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015/2016 навчального року:

–       за напрямом «Біологічні науки»:

Никитюк Лілія – «Вплив умов культивування на біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

Дарчик Вікторія, Горобець Ольга – «Вплив ін’єкцій цільної популяції клітин плаценти та цільної плазми на тривалість життя мишей лінії FVB/CJ» (керівник – к.т.н., доц. Красінько В.О.); місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

2014-2015 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 13 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 навчального року:

–       за напрямом «Біологічні науки»:

Підгерська Людмила – «Перекисне окислення ліпідів у чутливих та резистентних до опромінення світлопігментованих штамів Aspergillus versicolor» (керівник – доц. Антонюк М.М.);

Кістенюк Тетяна – «Протигерпетична активність наночасток діоксиду церію»,

Кістенюк Наталя – «Інтерфероніндукуюча дія похідних тилорону» (керівник – доц. Скроцька О.І.), місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

2013-2014 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані вісім наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013/2014 навчального року:

–       за напрямом «Теоретична медицина»:

Попова Антоніна, Штомпель Олександра – «Функціональні зміни у нервовій системі за розсіяного склерозу та хвороби Паркінсона» (керівник – проф. Кучмеровська Т.М., місце проведення – Івано-Франківський державний медичний університет);

Сорока Тетяна, Герешко Алла – «Створення біосенсорної системи для одночасного визначення глюкози, креатиніну та сечовини на основі рН-чутливих польових транзисторів» (керівник – проф. Карпов О.В., місце проведення – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);

Події у світлинах

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Конкурси студентських наукових робіт