Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Конкурси студентських наукових робіт

2023-2024 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з «Біотехнології»

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 9 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Біотехнології» 2023/2024 навчального року(наказ НУХТ №16 від 26.02.2024 р., http://nuft.edu.ua/naukova-diyalnist/studentska-nauka/olimpiadi-ta-konkursi/biotexnologiyi-ta-bioinzheneriya):

По секції «Промислова та екологічна біотехнологія»:

  • Благодир Дар`я Олександрівна (ПФБ-1-1М) «Вплив конкурентних грамнегативних бактерій на антимікробну та антиадгезивну активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241». Керівник – Пирог Тетяна Павлівна, д.б.н., професор кафедри біотехнології і мікробіології;

2022-2023 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Згідно листу МОН від 22.12.2022 No 3/5695-22 у 2022/2023 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей проведено у один тур. Проведення другого туру конкурсу у воєнних умовах було визначене як неможливим «з міркувань забезпечення безпеки учасників освітнього процесу», проведення його у дистанційній формі «неприйнятно через високі ризики академічної недоброчесності».

2021-2022 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

 Згідно наказу МОН України № 508 від 31.05.2022 р. відмінено проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2021/2022 навчального року.

Переможці були нагороджені за результатами І туру:

–  зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Національний університет харчових технологій):

І місце: Бондарук Світлана Володимирівна (ФБ-2-2М) та Кернер Аліна Олександрівна (ФБ-2-2М) «Перспектива використання базидіоміцетів з метою створення нових антимікробних засобів». Керівник – Красінько Вікторія Олегівна, к.т.н., доцент кафедри біотехнології і мікробіології;

2020-2021 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 9 наукових робіт для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020/2021 навчального року:

–       зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди):

Видасов Назар Володимирович (ФБ-2-2М) – «Вплив інсуліну на метаболізм глюкози і біологічні властивості клітин раку молочної залози людини нових постійних ліній» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

Вискірко Сергій Іванович (ФБ-2-2М) – «Вплив активності желатиназ на мікрометастази хворих на рак шлунку» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

2019-2020 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 8 наукових робіт для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 навчального року:

–       зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка):

Янчук Іван Валерійович (ФБ-2-2М) – «Протипухлинна дія низькомолекулярного індуктору інтерферону in vitro» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

Дуб’янська Софія Андріївна (ФБ-2-2М) – «Генотоксична дія фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae pv. atrofaciens» (керівник – к.б.н., доц. Буценко Л.М.);

2018-2019 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 11 наукових робіт для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 навчального року:

–       зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка):

Коваленко Олена Юріївна (ФБ-2-2М) – «Вплив глікан-гліколіпідного комплексу мікробного походження на віруси рослин» (керівник – к.т.н., доц. Красінько В.О.);

Ничипоренко Ірина Володимирівна (ПБ-2-2М) – «Ефективність фармакологічної корекції доксорубіцинової кардіоміопатії застосуванням наноцерію» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

2017-2018 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 9 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2017/2018 навчального року:

–        зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 26 квітня 2018 р.):

Бородіна Ольга Олегівна (ФБ-2-2М), Заярнюк Анна Віталіївна (БТ-4-2) – «Біологічно активні фрагменти молозива – новий підхід у боротьбі з інфекційними агентами» (керівник – к.б.н., доц. Лич І.В.);

Луцай Дар’я Андріївна (ФБ-1-2М) – «Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні боплівок» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

–        зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» (місце проведення – Одеська національна академія харчових технологій, 11-13 квітня 2018 р.):

2016-2017 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 10 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016/2017 навчального року:

– за напрямом «Біологічні науки» (місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича):

Голубєв Павло, Харченко Євген – «Антифітовірусна активність тилорону та наночасток діоксиду церію» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

Кочерга Руслана – «Вплив протипухлинних препаратів рослинного походження на клітинний цитоскелет in vitro» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

2015-2016 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 6 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015/2016 навчального року:

–       за напрямом «Біологічні науки»:

Никитюк Лілія – «Вплив умов культивування на біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

Дарчик Вікторія, Горобець Ольга – «Вплив ін’єкцій цільної популяції клітин плаценти та цільної плазми на тривалість життя мишей лінії FVB/CJ» (керівник – к.т.н., доц. Красінько В.О.); місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

2014-2015 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 13 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 навчального року:

–       за напрямом «Біологічні науки»:

Підгерська Людмила – «Перекисне окислення ліпідів у чутливих та резистентних до опромінення світлопігментованих штамів Aspergillus versicolor» (керівник – доц. Антонюк М.М.);

Кістенюк Тетяна – «Протигерпетична активність наночасток діоксиду церію»,

Кістенюк Наталя – «Інтерфероніндукуюча дія похідних тилорону» (керівник – доц. Скроцька О.І.), місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

2013-2014 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані вісім наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013/2014 навчального року:

–       за напрямом «Теоретична медицина»:

Попова Антоніна, Штомпель Олександра – «Функціональні зміни у нервовій системі за розсіяного склерозу та хвороби Паркінсона» (керівник – проф. Кучмеровська Т.М., місце проведення – Івано-Франківський державний медичний університет);

Сорока Тетяна, Герешко Алла – «Створення біосенсорної системи для одночасного визначення глюкози, креатиніну та сечовини на основі рН-чутливих польових транзисторів» (керівник – проф. Карпов О.В., місце проведення – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Конкурси студентських наукових робіт