Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

РОЗПОДІЛ МАГІСТРАНТІВ І-ГО КУРСУ заочної форми навчання

РОЗПОДІЛ МАГІСТРАНТІВ І-ГО КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДО КЕРІВНИКІВ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»

ЗПБ-1-1М

№ п/п

Магістрант

Керівник

Тематика магістерської роботи

1

Вавілова Анастасія Ігорівна

доц. Тетеріна С.М.

Біотехнологія ферментованих напоїв з використанням нетрадиційної сировини

2

Дзуман Дар’я Валентинівна

доц. Пенчук Ю.М.

Біотехнологія алкалоїдів ергатомінового ряду як основи для фармацевтичних субстанцій

3

Коваль Єлізавєта Вікторівна

доц. Тетеріна С.М.

Цитотоксична активність позаклітинних лектинів Bacillus subtilis у системі in vitro

 

спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»

ЗФБ-1-2М

№ п/п

Магістрант

Керівник

Тематика магістерської роботи

1

Бабич Маргарита Юріївна

проф. Стабніков В.П.

Біотехнологічні особливості одержання пробіотиків на основі транзиторної мікробіоти

2

Волошин Владислав Юрійович

доц. Воронцов О.О.

Біосинтез антибіотиків представниками роду Bacillus

3

Гвоздь Катерина Сергіївна

доц. Воронцов О.О.

Антимікробні препарати природного походження для ветеринарії

4

Грона Ольга Валентинівна

доц. Старовойтова С.О.

Біотехнологія одержання імунобіотиків

5

Демченко Ксенія Олегівна

доц. Старовойтова С.О.

Біотехнологія мікробних метаболітів з противірусною активністю

6

Ігнатенко Марія Сергіївна

доц. Карлаш Ю.В.

Ендофітні гриби як джерело біологічно активних сполук

7

Ліхван Іван Григорович

доц. Карлаш Ю.В.

Новітні технології виділення та сушіння біологічно активних речовин

8

Павленко Вікторія Олександрівна

доц. Пенчук Ю.М

Біотехнологія карбапенемів з підвищеною стійкістю до β-лактамаз

9

Пащина Анна Миколаївна

проф. Стабніков В.П.

Біотехнологічні шляхи отримання гормонів

10

Прохоренко Дмитро Костянтинович

доц. Пенчук Ю.М

Мікроорганізми як деструктори поліциклічних ароматичних вуглеводнів

11

Свірська Катерина Олександрівна

доц. Скроцька О.І.

Полікетиди міцеліальних грибів

12

Харченко Оксана Григорівна

доц. Тетеріна С.М.

Біосинтез гідролітичних ферментів для фармацевтичної промисловості

13

Чумак Сергій Юрійович

доц. Слободян О.П.

Біосинтез мікробних підсолоджувачів для фармацевтичної промисловості

 

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Розподіл магістрантів кафедри Заочна форма навчання РОЗПОДІЛ МАГІСТРАНТІВ І-ГО КУРСУ