Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Аспірантура

 


Рецензії на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії


Випускники аспірантури кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ, які захистили дисертаційні роботи у спеціалізованій вченій раді НУХТ за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

 

Відповідність наукової тематики здобувачів напрямам наукової діяльності їхніх керівників

 

Навчально-методичне забезпечення ОНП

 

Стан виконання дисертаційних робіт здобувачами

 

Неформальна та інформальна освіта

 

Педагогічна практика


Ключка (Никитюк) Лілія Вікторівна навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2011-2015 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2015-2017 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія»). Завершила навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2017-2021 рр.), захист дисертації відбувся 8 жовтя 2021 р. Дисертація та супровідні документи розміщені на сайті НУХТ. З вересня 2021 р. працює біотехнологом банку пуповинної крові, інших тканин і клітин людини медичного центру «Інститут сімейної медицини плюс», асистент кафедри (за сумісництвом).

Нагороди: лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» (5 червня 2020 р., диплом ІІІ ступеня).

Публікації за темою дисертації: співавтор 24 наукових праць, у тому числі 14 статей, серед яких 1 – у науковому виданні країн Європейського Союзу (міжнародна індексація Web of Science); 1 – у науковому виданні інших держав; 7 – у  наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія", з яких – 1 стаття  у журналі бази даних Web of Science, категорії «А»; 5 – у інших наукових виданнях України, що індексуються базою даних Scopus; 8 тез доповідей – опублікованих в вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях, одержано 2 патенти України на винахід. Повні вихідні дані публікацій.

Іменні стипендії: стипендія Кабінету Міністрів для молодих вчених (2018-2020 рр.).

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Розробка високоефективних ресурсозберігаючих біотехнологій з метою їх впровадження у мікробіологічну, фармацевтичну та харчову промисловість» (2014-2018 рр., № державної реєстрації 0114U003437), «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485). Проекти державного замовлення Міністерства освіти і науки України «Фізіологічні основи регуляції мікробного синтезу як підґрунтя для створення біотехнологій комплексних препаратів з стабільними поліфункціональними властивостями» (номер державної реєєстрації 0116U001530, 2016–2018 рр.) та «Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання» (номер державної реєєстрації 0119U002575, 2019–2021 рр.).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Палійчук Олеся Ігорівна навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2001-2005 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Біотехнологія»). У 2006 році з відзнакою закінчила НУХТ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Промислова біотехнологія» та здобула кваліфікацію спеціаліста з промислової біотехнології. Упродовж 2015-2017 рр. навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «магістр» (диплом зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»). Завершила навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2017-2021 рр.), захист дисертації відбувся 8 жовтя 2021 р. Дисертація та супровідні документи розміщені на сайті НУХТ. 2006–2009 рр. – працювала у ПАТ «Київмедпрепарат»; 2009–2015 рр. – менеджер з розвитку бізнесу ТОВ «Новації»; 2015-2018 рр. – менеджер з управління проектами АТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум»; 2019-2020 рр. - асистент кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ (за сумісництвом); з 2019 р. і понині (жовтень 2021) – менеджер зі стратегічного розвитку асортименту ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма».

Публікації за темою дисертації: співавтор 16 наукових праць, у тому числі 8 статей, серед яких 4 – у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», з яких – 1 стаття у журналі бази даних Web of Science, категорії «А»; 1 – у періодичних виданнях інших держав; 3 – у наукових фахових виданнях України, які включені до бази даних Scopus, 6 тез доповідей – опублікованих у збірниках всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, одержано 1 патент України на винахід та 1 патент України на корисну модель. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Розробка високоефективних ресурсозберігаючих біотехнологій з метою їх впровадження у мікробіологічну, фармацевтичну та харчову промисловість» (2014-2018 рр., № державної реєстрації 0114U003437), «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485). 

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Вплив умов культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на властивості синтезованих поверхнево-активних речовин».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Андрій Вороненко навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2012-2016 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2016-2018 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Завершив навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2018-2022 рр.), захист дисертації відбувся 2 лютого 2023 року. Дисертація та супровідні документи розміщені на сайті НУХТ. Працює провідним інженером-технологом технологічної лабораторії дослідного центру АТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум».

Нагороди: Подяка кращому фахівцю R&D Київмедпрепарат з фармацевтичної розробки в області технології лікарських засобів за професійні здобутки та активну діяльність з нагоди Дня працівника фармацевтичної галузі 2021 р.

Публікації за темою дисертації: співавтор 34 наукових праць, у тому числі 6 статей, серед яких 1 – у науковому виданні країн Європейського Союзу; 5 – у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»; одержано 1 патент України на винахід. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник V Міжнародної літньої школи Жана Моне, учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Розробка високоефективних ресурсозберігаючих біотехнологій з метою їх впровадження у мікробіологічну, фармацевтичну та харчову промисловість» (2014-2018 рр., № державної реєстрації 0114U003437), «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Біоконверсія суміші відпрацьованої олії та С26-субстратів у мікробний екзополісахарид етаполан».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Віктор Удимович навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2011-2015 рр. (диплом за напрямом підготовки «Біотехнологія»). У 2016 році закінчив НУХТ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислова біотехнологія» та здобув кваліфікацію спеціаліста. Упродовж 2016-2018 рр. навчався у НУХТ за освітнім ступенем «магістр» (диплом зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»). Завершив навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2018-2022 рр.), захист дисертації відбувся 1 лютого 2023 року. Дисертація та супровідні документи розміщені на сайті НУХТ. З 2016 по 2017 рік працював на посаді майстра цеху виробничої служби ПАТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум». 2017-2018 рр. працював менеджером з забезпечення якості ТОВ «Біотестлаб». З 2018 і по нині працює асистентом кафедри біотехнології і мікробіології (за сумісництвом).

Публікації за темою дисертації: співавтор 6 наукових праць, у тому числі 2 одноосібних статей у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник V Міжнародної літньої школи Жана Моне, учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485). Українсько-Латвійський проект «Мікробно-зв’язаний мікропластик в нейстоні міжфазної поверхні вода-повітря та його вплив на довкілля річкових та морських біотопів» (2021-2022 рр.).

Науковий керівник: д.т.н., доц. Стабніков Віктор Петрович.

Тема дисертації: «Розробка технології виробництва та застосування біоцементу для охорони довкілля».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Євген Харченко навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2012-2016 рр. (диплом за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2016-2018 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Завершив навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2018-2022 рр.), захист дисертації відбувся 1 лютого 2023 року. Дисертація та супровідні документи розміщені на сайті НУХТ. Працює на посаді інженера сектору процесного інжинірингу рідких лікарських засобів у відділі трансферу технологій (департамент R&D) АТ «Фармак».

Публікації за темою дисертації: співавтор 16 наукових праць, у тому числі 2 статей у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник V Міжнародної літньої школи Жана Моне, учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Тема дисертації: «Використання дріжджів Saccharomyces cerevisiae для одержання наночасток срібла».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Дар’я П’ятецька навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2013-2017 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю 162 «Біотехнології та біонженерія»); за освітнім ступенем «магістр» 2017-2019 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»). Завершила навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2019-2024 рр.), захист дисертації відбувся 22 травня 2024 року. Дисертація та супровідні документи розміщені на сайті НУХТ. Працює асистентом кафедри біотехнології і мікробіології (за сумісництвом).

Нагороди: лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» (5 червня 2020 р., диплом ІІІ ступеня).

Публікації за темою дисертації: співавтор 36 наукових праць, у тому числі 7 статей, серед яких 3 – у наукових виданнях інших держав, з яких 1 стаття у журналі бази даних Web of Science; 2 – у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», з яких 1 стаття у журналі бази даних Web of Science категорії «А»; 2 – у інших наукових виданнях України, що індексуються базою даних Scopus; одержано 3 патенти України на винахід. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485). Проект державного замовлення Міністерства освіти і науки України «Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання» (номер державної реєєстрації 0119U002575, 2019-2021 рр.).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Інтегровані технології синтезу фітогормонів і поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Ігор Ключка навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2014-2018 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»); за освітнім ступенем «магістр» 2018-2020 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Завершив навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2020-2024 рр.), захист дисертації відбувся 6 червня 2024 року. Дисертація та супровідні документи розміщені на сайті НУХТПроводить тренінги для здобувачів НУХТ освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Працює менеджером (з навчання та розвитку персоналу) Корпоративного Університету Корпорації «Артеріум».

Публікації за темою дисертації: співавтор 11 наукових праць, у тому числі 1 статті у науковому фаховому виданні України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Синергізм з іншими біоцидами біологічної активності поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 та Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Дар’я Луцай навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2013-2017 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»); за освітнім ступенем «магістр» 2017-2019 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІV рік навчання, рік вступу – 2019, наразі перебуває в академічній відпустці). Працює експертом з проектної діяльності служби директора з розвитку бізнесу АТ «Фармак».

Публікації за темою дисертації: співавтор 16 наукових праць, у тому числі 5 статей, серед яких 2 – у періодичних виданнях інших держав, з яких 1 стаття у журналі бази даних Web of Science; 1 – у науковому фаховому виданні України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (база даних Web of Science, категорія «А»); 2 – у інших наукових виданнях України, що індексуються базою даних Scopus; 9 тез доповідей – опублікованих у вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях, одержано 2 патенти України на винахід. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Біологічні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Анна Чегринець навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2012-2016 рр. (диплом за напрямом підготовки «Біотехнологія»). У 2017 році закінчила НУХТ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» та здобула кваліфікацію спеціаліста з біотехнології. Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІV рік навчання, рік вступу – 2019, наразі перебуває в академічній відпустці). Працює на посаді директора департаменту з виробництва ТОВ «Біотестлаб».

Публікації за темою дисертації: співавтор 8 наукових праць, у тому числі 2 статей у виданнях України, серед яких 1 – у журналі бази даних Web of Science категорії «А»; 1 стаття – подана до друку. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: к.т.н., доц. Красінько Вікторія Олегівна.

Тема дисертації: «Оптимізація складу високоефективної інактивованої вакцини для птахівництва».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Микита Іванов навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2015-2019 рр. (диплом за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2019-2021 рр. (диплом за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІIІ рік навчання, рік вступу – 2021).

Публікації за темою дисертації: співавтор 1 статті у науковому фаховому виданні України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: учасник 22-ї Міжнародної наукової конференції «EcoBalt 2021» (Рига, Латвія).

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Тетяна Павлівна.

Тема дисертації: «Вплив біологічних індукторів на антимікробну та антиадгезивну активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Валерія Марченко (Потапенко) навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2015-2019 рр. (диплом за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2019-2021 рр. (диплом за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»). Нині – здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІІ рік навчання, рік вступу – 2022).

Публікації за темою дисертації: співавтор 2 статей у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 7 тез у збірниках міжнародних конференцій. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: The International Conference for Students «STUDENT IN BUCOVINA» (Suceava, Romania, 10 November, 2022), Certificate of award 1st prize; ХVIII International Summer School «Molecular Biology, Biotechnology and Biomedicine».

Участь у наукових проектах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Тема дисертації: «Оптимізація параметрів біосинтезу наночасток срібла з використанням дріжджових клітин та їх метаболітів».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Мирослав Хоньків навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2015-2019 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2019-2021 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», ОПП «Промислова біотехнологія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІІ рік навчання, рік вступу – 2022).

Публікації за темою дисертації: співавтор 2 наукових праць, у тому числі 1 статі, у науковому виданні країн Європейського Союзу (міжнародна індексація Scopus та Web of Science, Q2) та 1 тез у збірнику міжнародної конференції. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у наукових проєктах: держбюджетна наукова тематика кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485).

Науковий керівник: д.т.н., зав. каф. БТМ Стабніков Віктор Петрович.

Тема дисертації: «Біосинтез наночастинок селену молочнокислими бактеріями та їх застосування у харчових технологіях».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії


Ірина Ковшар навчалася у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2017-2021 рр. (диплом за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»); за освітнім ступенем «магістр» 2021-2023 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», ОПП «Промислова біотехнологія»). Нині – здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І рік навчання, рік вступу – 2023).

Участь у наукових проектах: держбюджетні наукові тематики кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485); «Дослідження мікробіоти природних та антропогенно порушених екосистем як потенційних біологічних агентів» (2024-2028 рр., № державної реєстрації 0124U001415).

Науковий керівник: д.т.н., зав. каф. БТМ Стабніков Віктор Петрович.

Тема дисертації: «Агропромислові відходи для одержання екологічно чистих біоцементів».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

 


Михайло Тимофієнко навчався у НаУКМА за освітнім ступенем «бакалавр» 2009-2013 рр. (диплом за напрямом підготовки «Хімія»); за освітнім ступенем «магістр» 2013-2015 рр. (диплом за спеціальністю «Хімія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І рік навчання, рік вступу – 2023).

Участь у наукових проектах: держбюджетні наукові тематики кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485); «Дослідження мікробіоти природних та антропогенно порушених екосистем як потенційних біологічних агентів» (2024-2028 рр., № державної реєстрації 0124U001415).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Буценко Людмила Миколаївна.

Тема дисертації: «Біологічно активні речовини ізольованих із ризосфери лісових порід бактерій роду Bacillus».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

 


Олександр Жолобко навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2017-2021 рр. (диплом за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»); за освітнім ступенем «магістр» 2021-2023 рр. (диплом за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», ОПП «Фармацевтична біотехнологія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І рік навчання, рік вступу – 2023).

Участь у наукових проектах: держбюджетні наукові тематики кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485); «Дослідження мікробіоти природних та антропогенно порушених екосистем як потенційних біологічних агентів» (2024-2028 рр., № державної реєстрації 0124U001415).

Науковий керівник: к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Тема дисертації: «Біотрансформація халькогенів у наночастинки з використанням дріжджів».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

 

 


Вячеслав Шопінський навчався у ХНУ ім. В.Н. Каразіна за освітнім ступенем «бакалавр» 2012-2016 рр. (диплом за напрямом підготовки «Хімія»); за освітнім ступенем «магістр» 2016-2018 рр. (диплом за спеціальністю «Хімія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І рік навчання, рік вступу – 2023).

Участь у наукових проектах: держбюджетні наукові тематики кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485); «Дослідження мікробіоти природних та антропогенно порушених екосистем як потенційних біологічних агентів» (2024-2028 рр., № державної реєстрації 0124U001415).

Науковий керівник: д.б.н., проф. Буценко Людмила Миколаївна.

Тема дисертації: «Рістстимулювальна та протекторна активність ендофітних бактерій насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)»

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

 


Ганна Бондар навчалась у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за освітнім ступенем «бакалавр» 2009-2013 рр. (диплом за напрямом підготовки «Хімія»); за освітнім ступенем «магістр» 2013-2015 рр. (диплом за спеціальністю «Хімія» з відзнакою). Нині – здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І рік навчання, рік вступу – 2023).

Участь у наукових проектах: держбюджетні наукові тематики кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485); «Дослідження мікробіоти природних та антропогенно порушених екосистем як потенційних біологічних агентів» (2024-2028 рр., № державної реєстрації 0124U001415).

Науковий керівник: к.т.н., доц. Красінько Вікторія Олегівна.

Тема дисертації: «Акумуляція заліза дріжджами роду Saccharomyces залежно від умов культивування».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

 


Павло Голубєв навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2012-2016 рр. (диплом за напрямом підготовки «Біотехнологія»); за освітнім ступенем «магістр» 2016-2018 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», ОПП «Фармацевтична біотехнологія»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І рік навчання, рік вступу – 2023). Працює на посаді інженера-технолога відділу розробки перспективного портфелю ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ».

Участь у наукових проектах: держбюджетні наукові тематики кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485); «Дослідження мікробіоти природних та антропогенно порушених екосистем як потенційних біологічних агентів» (2024-2028 рр., № державної реєстрації 0124U001415).

Науковий керівник: к.б.н., доц. Скроцька Оксана Ігорівна.

Тема дисертації: «Роль дріжджових метаболітів у біосинтезі наночастинок міді».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

 


Ігор Мірошніков навчався у Сумському державному університеті за освітнім ступенем «бакалавр» 2001-2005 рр. (диплом за спеціальністю «Менеджмент організацій»); за освітнім ступенем «магістр» 2005-2006 рр. (диплом за спеціальністю «Менеджмент організацій»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І рік навчання, рік вступу – 2023).

Участь у наукових проектах: держбюджетні наукові тематики кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485); «Дослідження мікробіоти природних та антропогенно порушених екосистем як потенційних біологічних агентів» (2024-2028 рр., № державної реєстрації 0124U001415).

Науковий керівник: к.т.н., доц. Пенчук Юрій Миколайович.

Тема дисертації: «Вплив умов культивування молочнокислих бактерій на біологічну активність синтезованих пептидів». 

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

 


Роман Миколаєнко навчався у Київському національному економічному університеті iм. Вадима Гетьмана за освітнім ступенем «бакалавр» 1998-2002 рр. (Диплом за спеціальністю «Економіка і підприємництво»); за освітнім ступенем «магістр» 2002-2003 рр. (Диплом за спеціальністю «Облік та аудит»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І рік навчання, рік вступу – 2023).

Участь у наукових проектах: держбюджетні наукові тематики кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ «Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів природних та техногенних екосистем (2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U001485); «Дослідження мікробіоти природних та антропогенно порушених екосистем як потенційних біологічних агентів» (2024-2028 рр., № державної реєстрації 0124U001415).

Науковий керівник: д.т.н., проф., зав. каф. БТМ Стабніков Віктор Петрович.

Тема дисертації: «Видалення мікропластику з очищених стічних вод з використанням біосорбентів для захисту водного басейну».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

 


Події у світлинах

 Захисти бакалаврів. Червень 2024 р. 

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Аспірантура