Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Забезпечення навчальною літературою

Спеціальність “Біотехнології та біоінженерія” – універсальна, оскільки здобувачі отримують відразу три освіти в одній – біологічну, хімічну та інженерну. Під час навчання здобувачі:

  • опановують такі біологічні дисципліни як: «Біологія клітин», «Імунологія та основи імунобіотехнологій», «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Генетика», «Мікробіологія, санітарія, гігієна з основами НАССР», «Біобезпека і біоетика», та вибіркові «Екологія людини», «Фізіологічні основи життєдіяльності людини», «Прикладна біофізика»
  • мають ґрунтовну підготовку з таких хімічних дисциплін як: «Загальна та неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Аналітична хімія», «Біохімія», «Біохімічні основи мікробного синтезу»,  «Методи досліджень в біотехнології» та вибірковими дисциплінами хімічного спрямування – «Фармацевтична хімія», «Токсикологічна хімія», «Основи хімії ксенобіотиікв»
  • вигідно відрізняються від випускників інших ЗВО потужною інженерною підготовкою з дисциплін, які відображають особливості освітньої програми: «Загальна біотехнологія», «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв», «Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом», «Основи комп’ютерного проектування”, «Устаткування виробництв», «Проєктування біотехнологічних виробництв», «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв», «Методологія розробки нормативно-технічної документації» та вибірковими «Інженерний захист навколишнього середовища», «Основи конструювання нових харчових продуктів», «Загальні харчові технології», «Технологія вакцин і пробіотиків», «Технології мікробного синтезу лікарських засобів», «Харчова біотехнологія», «Виробнича логістика», «САПР», «Промислова технологія лікарських засобів» «Електротехніка та основи електроніки», «Природоохоронні біотехнології» та ін.

 

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Вступникам Забезпечення навчальною літературою