Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Забезпечення навчальною літературою

Спеціальність “Біотехнології та біоінженерія” – універсальна, оскільки здобувачі отримують відразу три освіти в одній – біологічну, хімічну та інженерну. Під час навчання здобувачі:

  • опановують такі біологічні дисципліни як: «Біологія клітин», «Імунологія та основи імунобіотехнологій», «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Генетика», «Мікробіологія, санітарія, гігієна з основами НАССР», «Біобезпека і біоетика», та вибіркові «Екологія людини», «Фізіологічні основи життєдіяльності людини», «Прикладна біофізика»
  • мають ґрунтовну підготовку з таких хімічних дисциплін як: «Загальна та неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Аналітична хімія», «Біохімія», «Біохімічні основи мікробного синтезу»,  «Методи досліджень в біотехнології» та вибірковими дисциплінами хімічного спрямування – «Фармацевтична хімія», «Токсикологічна хімія», «Основи хімії ксенобіотиікв»
  • вигідно відрізняються від випускників інших ЗВО потужною інженерною підготовкою з дисциплін, які відображають особливості освітньої програми: «Загальна біотехнологія», «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв», «Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом», «Основи комп’ютерного проектування”, «Устаткування виробництв», «Проєктування біотехнологічних виробництв», «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв», «Методологія розробки нормативно-технічної документації» та вибірковими «Інженерний захист навколишнього середовища», «Основи конструювання нових харчових продуктів», «Загальні харчові технології», «Технологія вакцин і пробіотиків», «Технології мікробного синтезу лікарських засобів», «Харчова біотехнологія», «Виробнича логістика», «САПР», «Промислова технологія лікарських засобів» «Електротехніка та основи електроніки», «Природоохоронні біотехнології» та ін.

 

Події у світлинах

Ви знаходитесь тут: Вступникам Забезпечення навчальною літературою