Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Колектив кафедри

Пирог Тетяна Павлівна


Завідувач кафедри, професор, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, голова підкомісії з біотехнології і  біоінженерії Науково-методичної ради МОН України, член Наукової ради МОН України, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 НУХТ із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія, 05.18.04 – технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів, член спеціалізованої вченої ради Д 26.233.01 при Інституті мікробіології і вірусології НАН України із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія, 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.06 – вірусологія,

Член редколегії журналів «Харчова промисловість», «Мікробіологічний журнал», «Ukrainian Food Journal».

Грегірчак Наталія Миколаївна


У 1982 р. закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв». Після закінчення інституту працювала технологом на Трипільському біохімічному заводі, З 1991 року науковим співробітником, завідувачем лабораторії, асистентом кафедри біотехнології мікробного синтезу УДУХТ.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність 03.00.20– біотехнологія).

З 2002 року – доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, а з 2015 року – декан факультету біотехнології та екологічного контролю.

Є автором понад 170 публікацій, серед них 140 наукові у т. ч. 4 навчальних посібника з грифом МОНУ, 4 патенти на винахід, 75 статті (10 з них входять до наукометричної бази SCOPUS, 15 в інших міжнародних базах даних), 40 науково-методичних видань. Індекс Гірша: 5 (база GoogleScholar).

Воронцов Олександр Олександрович


Доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’яса і м’ясних продуктів.

Закінчив КТІХП (нині НУХТ) у 1974 році. Працює на кафедрі з 1980 року. Кандидатську дисертацію захистив у 1979 році.

Викладає дисципліни:

• Технічна мікробіологія (для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» напрям підготовки «Технології зберігання, консервування і переробки молока», «Технології зберігання, консервування і переробки м’яса», «Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»,«Технології харчування»).

Красінько Вікторія Олегівна


Кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

У 1995 р. закінчила з відзнакою Український державний університет харчових технологій (нині НУХТ), отримавши спеціальність «інженер-біотехнолог». У 1995-2001 р.р. – навчалась у аспірантурі НУХТ. Працює на кафедрі з 2000 р. Кандидатську дисертацію, присвячену екобіотехнологічному напряму досліджень, за темою: «Розробка біотехнології очистки стічних вод харчових виробництв із застосуванням сполук заліза» захистила за спеціальністю «Біотехнологія» у 2004 році під керівництвом однієї з перших випускниць кафедри біотехнології і мікробіології, доцента Стабнікової Олени Всеволодівни. Вчене звання доцента отримала у 2007 році. Під керівництвом Красінько В.О. у 2016 році захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю «біотехнологія».

Карлаш Юрій Васильович


Доцент кафедри біотехнології і мікробіології, кандидат технічних наук.

У  1974 р. закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості (КТІХП, нині НУХТ) за спеціальністю «Технологія мікробіологічних та вітамінних виробництв». Після закінчення інституту працював на Ладижинському заводі ферментних препаратів (Вінницька обл.) і  був  одним з спеціалістів, які брали участь у  запуску нових технологічних ліній.

У 1986 р. у КТІХП захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження закономірностей інтенсифікації газорідинних масообмінних процесів у ферментаторах з віброперемішуючими пристроями». У 1994 р. отримав   вчене звання доцента кафедри процесів та апаратів харчових виробництв.

З 1994 по 1995 рр. працював директором дослідно-промислового фармацевтичного виробництва Державної фірми «Дніпромед» Укрмедбіопрому України. З 1996 по 2010 рр. − державний службовець Міністерства освіти і науки України. Займав посади головного спеціаліста, начальника управління, заступника директора департаменту науково-технологічного розвитку.

Пенчук Юрій Миколайович


Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

У 2001 закінчив Національний університет харчових технологій (кваліфікація за дипломом магістр з біотехнології). З 2001 по 2004 роки навчався в аспірантурі НУХТ. Працює в НУХТ з 2004 року: до вересня 2008 року обіймав посаду асистента, з 1 вересня 2008 року працює на посаді доцента кафедри біотехнології і мікробіології. З 2010 р. член журі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології. З 2012 р. відповідальний секретар журналу «Наукові праці НУХТ». Член науково-технічної ради НУХТ. Член ради молодих учених НУХТ. Відповідальний за розподіл педагогічного навантаження. Відповідальний за дистанційне навчання. Наставник академічної групи.

У 2007 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія у Національному університеті харчових технологій на тему: «Розробка технології інтерферонів І типу з використанням конструкційно оформленої індукторної системи багаторазової дії». Вчене звання доцента отримав у 2011 році.

Скроцька Оксана Ігорівна


Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

У 2002 р. з відзнакою закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія», 2002-2005 рр. – навчалась у аспірантурі НУХТ. Працює на кафедрі з 2005 р. Кандидатську дисертацію на тему «Противірусна дія молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон при експериментальній ВПГ-1-інфекції» успішно захистила у 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.14 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2014 р. очолює студентський науковий гурток «BIOTECH».

Лич Інна Валентинівна


Доцент кафедри, кандидат біологічних наук. Заступник декана з навчальної роботи факультету біотехнології та екологічного контролю.

У 2001 закінчила з відзнакою Національний університет харчових технологій (кваліфікація за дипломом магістр з біотехнології). З 2001 по 2004 роки навчалась в аспірантурі НУХТ. Працює в НУХТ з 2003 року: до вересня 2009 року обіймала посаду асистента, з 1 вересня 2009 року по 2011 рік працювала на посаді старшого викладача, з 1 вересня 2011 року працює на посаді доцента кафедри біотехнології і мікробіології.

У 2008 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 – імунологія у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Імуномодуляторні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон гідрохлорид». Вчене звання доцента отримала у 2013 році.

Тетеріна Світлана Миколаївна


Доцент кафедри біотехнології і мікробіології, кандидат технічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 2008 року.

У 2004 році з відзнакою закінчила Національний університет харчових технологій та отримала повну вищу освіту відповідно до ОКР «магістр». Кандидатську дисертацію на тему «Розроблення способів дезінфекції та підготовки живильної води для екстрагування сахарози з бурякової стружки» захистила у 2008 році. Під час навчання в аспірантурі, а також після захисту дисертації брала участь у розробленні галузевих технологічних інструкцій із застосування дезінфекційних засобів “Жавель-Клейд”, “Біодез-Р” та “Каморан” для проведення знезаражувальних заходів на підприємствах цукрової галузі. У 2015 році успішно підтвердила вчене звання доцента.

Викладає дисципліни: «Мікробіологія галузі» та «Технічна мікробіологія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання, а також «Технічна мікробіологія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» – денна форма навчання.

Стабніков Віктор Петрович


Доцент кафедри біотехнології і мікробіології, доктор технічних наук.

У 2002 р. закінчив з відзнакою Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». У 2006 році захистив дисертацію на тему «Розробка способу анаеробного очищення стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спецальність – біотехнологія).

Слободян Ольга Петрівна


Кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології. Закінчила КТІХП (нині НУХТ) у 1982 р. за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв».

З 1984 р. по 1993 р. працювала науковим співробітником в дослідницькому і технологічному відділі по розробці і впровадженню технологічних процесів і обладнання пектинового виробництва НВО «СПЕКТР». В 1989 р. проходила стажування в Університеті Харчової Промисловості (Флорида, США), де вивчала  розробку способів отримання пектину з різних видів сировини.

Кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення технології та розробка методів розрахунку способів виробництва пектину з бурякового жому» за спеціальністю 05.18.05 «Технологія цукру і цукристих речовин» захистила у 1994 р.

Омельчук Євген Олександрович


Старший викладач кафедри БТМ, кандидат технічних наук.

З 2005 року працював лаборантом в лабораторії фізико-хімічних властивостей пектину Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ. З 2006 року виконував науково-дослідну роботу у відділі фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного.

У 2008 році з відзнакою закінчив магістратуру Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія біологічно-активних речовин».

У 2008 році працював інженером на ТОВ «Продсервіс-ІР», де брав участь у проектуванні цеху по переробці плодово-овочевої сировини, мікробіологічної та фізико-хімічної лабораторії підприємства.

У 2008-2011 роках навчається в аспірантурі НУХТ.

Буценко Людмила Миколаївна


Доцент кафедри, кандидат біологічних наук. Старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології НАН України.

У 1998 р. закінчила з відзнакою Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». З 1998 р. працює в Інституті мікробіології і вірусології Національної академії наук України – інженером, науковим та старшим науковим співробітником. З 2000 по 2004 роки навчалась в аспірантурі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.07 – мікробіологія) на тему «Антимутагенна та протипухлинна активність Pseudomonas syringae pv. atrofaciens та Pseudomonas syringae pv. coronafaciens».

Гудзенко Олена Володимирівна


Cтарший викладач кафедри біотехнології і мікробіології, кандидат біологічних наук. Науковий співробітник відділу біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології НАН України.

Закінчила НУХТ за спеціальністю “Біотехнологія” у 2003 р. З 2003р. працює в Інституті мікробіології і вірусології Національної академії наук України – спочатку провідним інженером, потім молодшим науковим, а в даний час науковим співробітником відділу біохімії мікроорганізмів. У 2013 році була нагороджена стипендією президента України.

2009-2013 рр. – навчалась у аспірантурі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ.

У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.07 – мікробіологія) на тему «α-L–рамнозидази Cryptococcus albidus і Eupenicillium erubescens».

Нечипор Юрій Юрійович


Асистент кафедри біотехнології і мікробіології. Працює на кафедрі з 2016 року.

У 2013 році закінчив Національний університет харчових технологій та здобув кваліфікацію «Магістр з біотехнології» за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

Після закінчення університету працював у відділі валідації на провідних фармацевтичних підприємствах України:

-         Інженер відділу валідації ПрАТ «БІОФАРМ»;

-         Провідний фахівець з валідації ООО «Фармекс Груп»;

Є фахівцем з валідації. Наразі обіймає посаду старшого інженера-технолога R&D Корпорації «Артеріум».

Волошина Ірина Миколаївна


Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

у 2001 р. закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія», кваліфікація спеціаліст з біотехнології.

У 2008 р. захистила дисертацію на тему «Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями» та отримала диплом кандидата технічних наук за спеціальністю біотехнологія. З 2011 року – доцент кафедри біотехнології мікробного синтезу Національного університету харчових технологій. У 2014 р. присвоєне вчене звання доцент кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ.

Старовойтова Світлана Олександрівна


Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

У 2005 р. з відзнакою закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ КПІ) за спеціальністю «Промислова біотехнологія» та здобула кваліфікацію магістра з біотехнології. Упродовж 2005-2008 рр. навчалась у аспірантурі НТУУ КПІ. Упродовж навчання в аспірантурі отримала два гранти: у 2006 році Грант НТУУ КПІ та Грант Президента України для обдарованої молоді на 2007 рік. Кандидатську дисертацію на тему «Розробка композиції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus» успішно захистила у 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.233.01 Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного (спеціальність 03.00.20 – біотехнологія).

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

На кафедрі працює з 2009 року. У 2014 році отримала звання доцента кафедри біотехнології і мікробіології.

Белемець Тетяна Олександрівна


Асистент кафедри біотехнології і мікробіології. У 2013 році закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» з кваліфікацією магістра. У 2016 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів. На кафедрі працює з 2017 року. Загальний стаж наукової роботи 4 роки. Автор 11 наукових праць, в тому числі 6 статей у наукових виданнях, зокрема у журналах бази SCOPUS. Науковий напрям роботи – розробка технології кисломолочних продуктів з поліфункціональними наповнювачами природного походження.

 

 


 

Ключка Лілія Вікторівна

Асистент кафедри біотехнології і мікробіології, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 "Біотехнологія та біоінженерія" (ІІ курс).

У 2017 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія».

У 2015 р. за високі досягнення в навчанні та науково-дослідній роботі отримувала стипендію Кабінету Міністрів України. Роком пізніше нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю наук «Біологія» (робота на тему «Вплив умов культивування на біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405»).

У 2014 р. була учасницею ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (поза конкурсом) та відзначена грамотою за високий рівень знань з дисципліни «Біохімія». Починаючи з 2013 р. і дотепер виконує наукову роботу на базі кафедри біотехнології та мікробіології.

Події у світлинах

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри