Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Розподіл студентів 4-го курсу (денна форма)

Теми курсових проектів з дисципліни

«Основи проектування біотехнологічних виробництв» 2020/21 н.р.

БТ-4-01

ПІБ

Тема курсового проекту

Керівник

1

Гук Євген

Біосинтез клавуланової кислоти Streptomyces clavuligerus

Проф. Пирог Т.П.

2

Жданюк Валентина

Біосинтез Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 комплексу поверхнево-активних речовин з фітогормонами

Проф. Пирог Т.П.

3

Житинська Ріта

Біосинтез астаксантину Yarrowia lipolytica

Проф. Пирог Т.П.

4

Жолобко Олександр

Біосинтез Циклодекстрин-глюканотрансферази (ЦГТ –ази) Paenibacillus macerans

Доц. Скроцька О.І.

5

Залєвська Анна

Біосинтез комплексу ензимів Лізоамідаза Lysobacter sp.

Доц. Буценко Л.М.

6

Зомчак Вікторія

Одержання біомаси Saccharоmyces boulardiдля виробництва пробіотичного препарату

Доц. Грегірчак Н.М.

7

Кислий Владислав

Культивування Brevibacillus laterosporus для одержання альгіцидного та фунгіцидного препарату

Доц. Воронцов О.О.

8

Кучеренко Олександр

Біосинтез лейцину Escherichia coli

Доц. Волошина І.М.

9

Лозіна Владислава

Біосинтез еритритолу Pseudozyma tsukubaensis

Доц. Красінько В.О.

10

Максимець Олександра

Одержання біомаси L. fermentum як компонента пробіотичного препарату «Симбітер-форте»

Доц. Грегірчак Н.М.

11

Нестеренко Лідія

Біосинтез валіну Brevibacterium lactofermentum

Ст. викл. Гудзенко О.В.

12

Підгерська Тетяна

Біосинтез лакази Geobacillus thermocatenulatus

Доц. Карлаш Ю.В.

13

Погрибешний Павло

Біосинтез даптоміцину Streptomyces roseosporus

Доц. Слободян О.П.

14

Подолянчук Валентин

Біосинтез глюкоамілази Aspergillus oryzae

Доц. Красінько В.О.

15

Роженко Анастасія

Біосинтез фітази Aspergillus niger

Доц. Воронцов О.О.

16

Сарницька Аріна

Біосинтез полігідроксибутирату Azotobacterchroococcum

Проф. Стабніков В.П.

17

Свірська Катерина

Біосинтез аргініну Corynebacterium crenatum

Доц. Скроцька О.І.

18

Тиква Катерина

Біосинтез ксиланази Thermomyces lanuginosus

Доц. Красінько В.О.

19

Царенко Федір

Біосинтез проліну Corynebacterium glutamicum

Доц. Карлаш Ю.В.

20

Шовкань Дарина

Біосинтез глутатіону Saccharomyces cerevisiae

Проф. Стабніков В.П.

21

Шульган Ярослав

Біосинтез ітаконової кислоти Aspergillus terreus або Ustilago maydis

Ас. Удимович В.М.


БТ-4-02

ПІБ

Тема курсового проекту

Керівник

1

Бабич Маргарита

Біосинтез гіалуронової кислоти Streptococcus zooepidemicus

Проф. Стабніков В.П.

2

Бахтій Олена

Синергізм антимікробної дії поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticusIМВ В-7241 і антифунгальних препаратів

Проф. Пирог Т.П.

3

Бондарук Дарія

Культивування Arthrobotrys oligospora для одержання Нематофагіну

Ас. Сулейко Т.Л.

4

Вавілова Анастасія

Біосинтез лимонної кислоти Aspergillus niger

Доц. Тетеріна С.М.

5

Гордаш Дар'я

Біосинтез лікопіну Blakesleea trispora

Доц. Пенчук Ю.М.

6

Джерелейко Діана

Культивування Azotobacter crooсoccumдля одержання Азотобактерину

Доц. Слободян О.П.

7

Дзуман Дарʼя

Біосинтез пектинази Bacillus subtilis

Доц. Пенчук Ю.М.

8

Жалюк Дарія

Синергізм антимікробної дії поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 і антибіотиків

Проф. Пирог Т.П.

9

Зведенюк Олексій

Біосинтез фенілаланіну Escherichia coli

Ас. Ключка Л.В.

10

Качківська Марина

Культивування Lactobacillus plantarum для одержання Лактобактерину

Ас. Ключка Л.В.

11

Коваль Єлізавєта

Біосинтез лектинів Bacillus subtilis

Доц. Тетеріна С.М.

12

Ковшар Ірина

Біосинтез ентероцинів Enterococcus faecium

Проф. Стабніков В.П.

13

Котляр Микола

Біосинтез мідекаміцину Streptomyces mycarofaciens

Доц. Красінько В.О.

14

Копил Ольга

Біосинтез оцтової кислоти Acetobacter suboxydans

Доц. Старовойтова С.О.

15

Макаренко Дарʼя

Культивування Bifidobacterium bifidum для одержання Біфідумбактерину

Доц. Буценко Л.М.

16

Мурка Вадим

Біосинтез глутамінової кислоти Corynebacterium glutamicum

Ас. Удимович В.М.

17

Нагорна Аня

Культивування Neisseria gonorrhoeae для одержання вакцини гонококової

Проф. Стабніков В.П.

18

Олексюк Юлія

Біосинтез бацитрацину Bacilluslicheniformis

Ас. Сулейко Т.Л.

19

Ракс Мирослав

Культивування Pseudomonas fluorescensдля одержання Планризу

Доц. Слободян О.П.

20

Тимцясь Андрій

Культивування Bacillus subtilis для одержання Ендоспорину

Доц. Скроцька О.І.

21

Тихолоз Данило

Біосинтез L-аспарагінази Erwinia carotovora

Доц. Пенчук Ю.М.

22

Харченко Олександр

Біосинтез декстранази Penicillium funiculosum

Доц. Старовойтова С.О.

23

Цвєтков Костянтин

Біосинтез цефалоспорину Acremonium chrysogenum

Доц. Скроцька О.І.

24

Шимків Єлизавета

Біосинтез рифампіцину Nocardiamediterranea

Доц. Воронцов О.О.

25

Шульга Аліна

Біосинтез рибофлавіну Bacillus subtilis

Ст. викл. Гудзенко О.В.

* Жирним шрифтом виділені прізвища студентів, які виконують науково-дослідну роботу на базі кафедри БТМ та НДІ

 

Ви знаходитесь тут: Студенту кафедри Розподіл студентів 4-го курсу Розподіл студентів 4-го курсу (денна форма)