Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Розподіл студентів 4-го курсу (денна форма)

Теми курсових проєктів з дисципліни

«Основи проєктування біотехнологічних виробництв»

2023/24 н.р.

БТ-4-01

Здобувач

Тема курсового проєкту

Керівник

1

Атаманенко Олексій

Біосинтез епідермального фактору росту людини Saccharomyces cerevisiae

Доц. Скроцька О.І.

2

Вербіян Володимир

Біосинтез рекомбінантного аналогу білка р24 вірусу бичачої лейкемії Escherichia coli BL21(DE3) CodonPlusRIL

Доц. Скроцька О.І.

3

Ворожбит Маргарита

Біосинтез замінників сичужних ферментів (реніну) Rhizomucor miehei (Mucor miehei)

Доц. Старовойтова С.О.

4

Гіріна Анастасія

Одержання біомаси  Leuconostoc citrovorus для виробництва сиру

Доц. Грегірчак Н.М.

5

Галецький Михайло

Одержання біомаси  Lactobacillus fermentum (для виробництва пробіотичного кисломолочного продукту

Проф. Стабніков В.П.

6

Гвоздецька Катерина

Біосинтез ціанкобаламіну Methanosarcina barkeri

Проф. Стабніков В.П.

7

Гладка Дарина

Біосинтез танази Aureobasidium melanogenum T9

Проф. Пирог Т.П.

8

Дон Єлизавета

Синергізм деструкції змішаних біоплівок за дії комплексу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 з іншими біоцидами

Проф. Пирог Т.П.

9

Захаров Артур

Біосинтез манозилеритритолліпідів Ustilago maydis CGMCC 5.203 для  одержання наночасток  золота

Проф. Пирог Т.П.,

 

10

Заярнюк Зоя

Одержання біомаси  Spirulina platensis для виробництва харчової добавки

Доц. Резніченко Ю.М.

11

Золотар Олександр

Біосинтез тейкопланіну Actinoplanes teichomyceticus

Проф. Пирог Т.П.

12.

Зюзько Олена

Одержання білка одноклітинних організмів Cupriavidus necator і полігідроксіалканоатів

Проф. Стабніков В.П.

13

Клименко Діана

Одержання біомаси  Lactobacillus acidophilus як компонента пробіотика Ацидолак

Доц. Старовойтова С.О.

14

Косяк Анна

Культивування Mycobacterium tuberculosis для одержання туберкуліну

Доц. Пенчук Ю.М.

15

Олексієнко Софія

Одержання  білка одноклітинних Methylococcus capsulatus

доц. Красінько В.О.

16

Онищенко Анастасія

Біосинтез ліноленової кислоти Mucor circinelloides

ас. Удимович В.М.

17

Пашко Анна

Біосинтез капреоміцину Streptomyces capreolus

Ас. Сулейко Т.Л.

18

Плита Марія

Біосинтез наночасток срібла з використанням дріжджів Rhodotorula  glutinis

Доц. Скроцька О.І.

19

Сірант Марія

Біосинтез молочної кислоти Rhizopus oryzae

Доц. Красінько В.О.


БТ-4-02

Здобувач

Тема курсового проєкту 

Керівник 

1.

Бережна Анна

Одержання біомаси  Bifidobacterium bifidum як 

компонента пробіотика Біфікол

Доц. Старовойтова С.О.

2.

Бобир Вадим

Одержання біомаси  Saccharomyces carlsbergensis для забезпечення потреб пивоваріння

доц. Резніченко Ю.М.

3.

Борова Марія

Одержання біомаси  Bacillus clausii як 

основи пробіотика Ентерожерміна

Доц. Старовойтова С.О.

4.

Бублик Катерина

Культивування Fusarium venenatum дляодержання мікопротеїну

Проф. Буценко Л.М.

5.

Васильєва Олександра

Культивування Fusarium oxysporum для біосинтезу наночасток срібла

Доц. Скроцька О.І.

6.

Гафійчук Андрій

Біосинтез кілер-токсинів Torulaspora delbrueckii

Доц. Красінько В.О.

7.

Духота Тетяна

Біосинтез мупіроцину Pseudomonas fluorescens

Доц. Пенчук Ю.М.

8.

Князєва Ярослава

Біосинтез Граміцидину С Bacillus brevis

доц. Карлаш Ю.В.

9.

Корж Марія

Біосинтез ксиланази Penicillium canescens

Проф. Стабніков В.П.

10.

Кравець Катерина

Біосинтез розеофунгіну Streptomyces roseoflavus subsp. roseofungini

Ст. викл. Белемець Т.О.

11.

Кржемінський Володимир

Культивування Fusobacterium nucleatum для отримання препарату Імудон

Ст. викл. Ключка Л.В.

12.

Мезінова Ірина

Біосинтез протосубтіліну Bacillus subtilis

доц. Карлаш Ю.В.

13.

Однорог Ірина

Біосинтез пектофоетидину Aspergillus foetidus

доц. Карлаш Ю.В.

14

Постоюк Ольга

Біосинтез пігмента віолацеїну Chromobacterium violaceum

ас. Удимович В.М.

15

Проніна Поліна

Одержання біомаси  Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus для виробництва Лактіалє

Доц. Старовойтова С.О.

16

Проценко Марія

Біосинтез сизоміцину Micromonospora inyoensis

Доц. Скроцька О.І.

17

Сидоренко Микола

Одержання кормової біомаси Candida (Yarrowia) lipolytica

Проф. Стабніков В.П.

18

Соколова Олександра

Clostridium tetani (вакцина протиправцева)

Доц. Пенчук Ю.М.

 

19

Тимофєєв Даніла

Культивування Corynebacterium diphtheriae для одержання вакцини протидифтерійної

Доц. Пенчук Ю.М.

БТ-4-03

Здобувач

Тема курсового проєкту 

Керівник 

1

Андреєв Богдан

Культивування Arthrobotrys oligospora для одержання Нематофагіну

Доц. Воронцов О.О.

2

Бабій Надія

Культивування Cladosporium cladosporioides для одержання препарату для  очищення стічних вод

Доц. Резніченко Ю.М.

3

Бойко Антоніна

Біосинтез канаміцину Streptomyces kanamyceticus

доц. Карлаш Ю.В.

4

Годлевська Марія

Одержання целюлаз для виробництва  біоетанолу культивуванням Bacillus subtilis

Доц. Красінько В.О.

5

Гребельна Діана

Біосинтез гентаміцину Micromonospora purpurea

доц. Карлаш Ю.В.

6

Дєдю Ілля

Одержання Тріходерміну культивуванням Trichoderma lignorum

Доц. Воронцов О.О.

7

Короленко Богдана

Культивування Yarrowia lipolytica для одержання ферменту ліпази

Проф. Стабніков В.П.

8

Кравчук Анастасія

Біосинтез бурштинової кислоти Yarrowia lipolytica

ас. Сулейко Т.Л

9

Марухіна Вікторія

Біосинтез α-амілази Bacillus stearothermophilus

Проф. Буценко Л.М.

10

Назаренко Владислав

Культивування Azotobacter crooсoccum для одержання Азотобактерину

Доц. Буценко Л.М.

 

11

Науменко Дмитро

Культивування  Neisseria gonorrhoeae для одержання вакцини гонококової

Ст. викл. Ключка Л.В.

12

Піхало Владислава

Біосинтез вітаміну В12 Rhodobacter capusulatus

ас. Сулейко Т.Л

13

Пономарьова Валерія

Біосинтез астаксантину Phaffia rhodozyma

Ст. викл. Ключка Л.В.

14

Рибнікова Ольга

Культивування Verticillium lecanii для одержання Вертициліну

Доц. Воронцов О.О.

15

Ритор Ірина

Одержання пероксидазного комплексу ферментів для природоохоронних технологій

Доц. Красінько В.О.

16

Рошинець Руслана

Культивування Erwinia herbicola для одержання аскорбінової кислоти

ас. Удимович В.М.

17

Руда Карина

Одержання мікробного білка на відходах молочних виробництв культивуванням Kluyveromyces fragilis

доц. Резніченко Ю.М.

18

Савич Анна

Культивування Bacillus thuringiensis var. is-raelensis для одержання  ларвіцидного препарату Бактицид

Доц. Воронцов О.О.

 

19

Черненко Яніна

Біосинтез триптофану Escherichia coli

Ас. Сулейко Т.Л.

20

Чудан Анастасія

Біосинтез β-каротину Blakesleea trispora

Доц. Резніченко Ю.М.

21

Шевцов Андрій

Культивування Rhizobium meliloti для одержання Ризобіну

Доц. Буценко Л.М.

 

22

Шидловський Володимир

Одержання біомаси Enterococcus faecium як компонента пробіотика Лінекс

Доц. Воронцов О.О.

 

 

 

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Розподіл студентів 4-го курсу Розподіл студентів 4-го курсу (денна форма)