Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Тематика проведення наукових досліджень гуртка «Cella mirabilis»

 • Дослідження показників мікробіологічної безпеки  джерел поверхневих та підземних вод
 • Дослідження мікробіологічних показників води за умови впливу різних металів
 • Порівняльна характеристика показників мікробіологічної безпеки джерел поверхневих та підземних вод в урбаністично розвинених та сільських районах
 • Дослідження мікробіологічних показників ґрунтів антропогенно забруднених та екологічно чистих регіонів
 • Дослідження мікробіологічних показників повітря за різних сезонних та часових умов
 • Дослідження мікробіологічних показників повітря за умов дії ароматичних сполук
 • Дослідження мікрофлори кисломолочних продуктів
 • Дослідження активності бульбочкових бактерій за різних умов
 • Дослідження впливу мутагенних факторів на вищі та нижчі рослини
 • Дослідження епіфітної мікрофлори (мікрофлори поверхні рослин)
 • Дослідження показників забрудненості атмосферного повітря методом ліхеноіндикації
 • Діатомові водорості як біоіндикатори стану поверхневих водойм

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «Cella mirabilis» Тематика наукових досліджень