Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Тематика проведення наукових досліджень гуртка «Cella mirabilis»

1

Дослідження показників мікробіологічної безпеки джерел поверхневих та підземних вод

2

Дослідження мікробіологічних показників води за умови впливу різних металів

3

Порівняльна характеристика показників мікробіологічної безпеки джерел поверхневих та підземних вод в урбаністично розвинених та сільських районах

4

Дослідження мікробіологічних показників ґрунтів антропогенно забруднених та екологічно чистих регіонів

5

Дослідження мікробіологічних показників повітря за різних сезонних та часових умов

6

Дослідження мікробіологічних показників повітря за умов дії ароматичних сполук

7

Дослідження мікрофлори кисломолочних продуктів

8

Дослідження активності бульбочкових бактерій за різних умов

9

Дослідження впливу мутагенних факторів на вищі та нижчі рослини

10

Дослідження епіфітної мікрофлори (мікрофлори поверхні рослин)

11

Дослідження показників забрудненості атмосферного повітря методом ліхеноіндикації

12

Діатомові водорості як біоіндикатори стану поверхневих водойм

13

Дослідження особливостей біології та біотехнологічного потенціалу дріжджових клітин

14

Процеси біокомпостування різних типів пакувальних матеріалів

Події у світлинах

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «Cella mirabilis» Тематика наукових досліджень