Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

РОЗПОДІЛ МАГІСТРАНТІВ І-ГО КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

РОЗПОДІЛ МАГІСТРАНТІВ І-ГО КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДО КЕРІВНИКІВ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

ПБ-1-1М

№ п/п

Магістрант

Керівник

1

Гайдай Я.О.

к.т.н., доц. Слободян О.П.

2

Івасенко М.О.

к.т.н., доц. Воронцов О.О.

3

Кривець Т.Ю.

к.т.н., доц. Слободян О.П.

4

Потапенко В.В.

к.б.н., доц. Скроцька О.І.

5

Танана М.В.

к.б.н., доц. Буценко Л.М.

6

Харчук О.Д.

к.т.н., доц. Карлаш Ю.В.

7

Хоньків М.О.

к.т.н., доц. Тетеріна С.М.

8

Шикирава А.В.

д.т.н., доц. Стабніков В.П.

9

Пазюк О.В.

д.т.н., доц. Стабніков В.П.

 

 

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

ФБ-1-2М

№ п/п

Магістрант

Керівник

1

Видасов Н.В.

к.т.н., доц. Тетеріна С.М.

2

Вискірко С.І.

к.б.н., доц. Скроцька О.І.

3

Годлевський В.О.

к.т.н., доц. Красінько В.О.

4

Гриненко В.О.

к.б.н., доц. Скроцька О.І.

5

Іванов М.С.

д.б.н., проф. Пирог Т.П.

6

Клименко Н.О.

д.б.н., проф. Пирог Т.П.

7

Приймак Д.М.

к.т.н., доц. Пенчук Ю.М.

8

Росик О.О.

д.б.н., проф. Пирог Т.П.

9

Солошенко К.І.

к.т.н., доц. Волошина І.М.

10

Стефанюк Б.Р.

к.б.н., доц. Скроцька О.І.

11

Хоменко І.В.

к.т.н., доц. Карлаш Ю.В.

12

Ярош М.Б.

д.б.н., проф. Пирог Т.П.

13

Гресько В.В.

к.т.н., доц. Красінько В.О.

14

Сухоставський О.О.

к.т.н., доц. Воронцов О.О.

15

Адаменко М.С.

к.б.н., доц. Буценко Л.М.

 

Ви знаходитесь тут: Студенту кафедри Розподіл магістрантів кафедри Денна форма навчання РОЗПОДІЛ МАГІСТРАНТІВ І-ГО КУРСУ