Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Аспірантура, докторантура PhD

«Круто», «повна фігня», «тільки для розумників»… Чого тільки не кажуть студенти про аспірантуру. А на справді мало хто знає, що це таке.

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Якщо ти в майбутньому бажаєш займатися науковою або викладацькою діяльністю ти можеш продовжувати навчання на третьому освітньо-науковому ступені в аспірантурі на кафедрі БТМ НУХТ, оскільки ми маємо ліцензію на підготовку аспірантів за спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Перелік документів необхідних для вступу в аспірантуру:

Заява вступником подається в паперовій формі особисто. Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто:

• документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

• військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

• документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

• копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство; • копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;

• анкету вступника;

• список опублікованих наукових праць і винаходів, які відповідають напряму навчання в аспірантурі та їх завірені копії,

• дослідницьку пропозицію (розгорнутий план та анотація майбутнього наукового дослідження) за підписом завідувача кафедри та передбачуваного наукового керівника

• витяг з протоколу засідання профільного структурного підрозділу, на якому розглядалась дослідницька пропозиція та рекомендацією.

 

Якщо ти мрієш бути частиною викладацького складу кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ,

продовжуй навчання в аспірантурі і залишайся з нами!

Ми чекаємо саме на тебе!

Події у світлинах

Ви знаходитесь тут: Вступникам Можливості працевлаштування Аспірантура, докторантура PhD