Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Аспірантура, докторантура PhD

«Круто», «повна фігня», «тільки для розумників»… Чого тільки не кажуть студенти про аспірантуру. А на справді мало хто знає, що це таке.

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Якщо ти в майбутньому бажаєш займатися науковою або викладацькою діяльністю ти можеш продовжувати навчання на третьому освітньо-науковому ступені в аспірантурі на кафедрі БТМ НУХТ, оскільки ми маємо ліцензію на підготовку аспірантів за спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Перелік документів необхідних для вступу в аспірантуру:

Заява вступником подається в паперовій формі особисто. Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто:

• документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

• військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

• документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

• копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство; • копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;

• анкету вступника;

• список опублікованих наукових праць і винаходів, які відповідають напряму навчання в аспірантурі та їх завірені копії,

• дослідницьку пропозицію (розгорнутий план та анотація майбутнього наукового дослідження) за підписом завідувача кафедри та передбачуваного наукового керівника

• витяг з протоколу засідання профільного структурного підрозділу, на якому розглядалась дослідницька пропозиція та рекомендацією.

 

Якщо ти мрієш бути частиною викладацького складу кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ,

продовжуй навчання в аспірантурі і залишайся з нами!

Ми чекаємо саме на тебе!

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Вступникам Можливості працевлаштування Аспірантура, докторантура PhD