Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Розподіл студентів 3-го курсу (денна форма)

Теми курсових робіт з дисципліни

«Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних та харчових виробництв» 2023/24 н.р.

БТ-3-1

Здобувач

Тема курсової роботи

Керівник

Бовтрук Анастасія

Біосинтез етилового спирту Zymomonas mobilis

Ст. викл. Белемець Т.О.

Бушак Дарія

Біосинтез рибофлавіну Bacillus subtilis

Ст. викл. Удимович В.М

Костюк Марина

Біосинтез тиротрицину Bacillus brevis

Проф. Стабніков В.П.

Кузнєцова Софія

Біосинтез α-літичної протеази Lysobacter sp.

Доц. Красінько В.О.

Кухаренко Артем

Біосинтез лимонної кислоти Yarrowia lipolytica

Доц. Пенчук Ю.М.

Латушкін Олексій

Одержання  наночастинок золота з використанням Shewanella oneidensis

Проф. Пирог Т.П.

Овчаренко Катерина

Біосинтез глюкоамілази Aspergillus awamori

Доц. Воронцов О.О.

Овчарук Анна

Біосинтез еластази Bacillus licheniformis

Доц. Скроцька О.І.

Пархомова Олександра

Біосинтез колагенази Bacillus sp.

Доц. Красінько В.О.

Савчук Олександра

Біосинтез фенілаланіну Escherichia coli

Проф. Пирог Т.П.

Садуллаєва Каріна

Біосинтез нізину Lactococcus lactis

Проф. Пирог Т.П.

Сидоров Костянтин

Біосинтез ітаконової кислоти Aspergillus terreus

Проф. Пирог Т.П.

Сергієнко Богдан

Біосинтез лютеїну Dunaliella salina

Проф. Стабніков В.П.

Старінський Сергій

 

Біосинтез полісахариду курдлану Alcaligenes faecalis

Доц. Резніченко Ю.М.

Тузенко Анастасія

Біосинтез целюлаз Acidothermus cellulolyticus

Доц. Красінько В.О.

Чехун Катерина

Біосинтез індоліл-оцтової кислоти Pantoea agglomerans

Ст. викл. Ключка Л.В.

 

БТ-3-2

Здобувач

Тема курсової роботи

Керівник

Балацький Максим

Біосинтез целюлаз Trichoderma viride

Доц. Карлаш Ю.В.

Борисенко Павло

Біосинтез комплексу поверхнево-активних аміноліпідів Paenibacillus sp.

Ст. викл. Ключка Л.В.

Горбатенко Євгенія

Одержання біомаси винних дріжджів Saccharomyces vini

Ст. викл. Белемець Т.О.

Ігнатенко Ангеліна

Біосинтез рифампіцину Amycolatopsis rifamycinica

Ас. Сулейко Т.Л.

Ізотов Максим

Біосинтез астаксантину Xanthophyllomyces dendrorhous

Доц. Пенчук Ю.М.

Макаренко Маргарита

Одержання біомаси Rhodococcus opacus для деструкції моно- і поліциклічних вуглеводнів

Доц. Резніченко Ю.М.

Сіроговський Микита

Одержання наночастинок металів за участю поверхнево-активних аміноліпідів Bacillus vallismortis

Доц. Скроцька О.І.

Толкачова Єкатеріна

Одержання біомаси Penicíllium camembérti для виробництва одержання сирів

Ст. викл. Белемець Т.О.

Туркот Михайло

Біосинтез декстрану Leuconostoc mesenteroides

Доц. Резніченко Ю.М.

 

БТ-3-3

 

Здобувач

Тема курсової роботи

Керівник

Бондаревський Д.В.

Одержання біомаси Lactobacillus plantarum для виробництва лактобактерину

Доц. Грегірчак Н.М.

Василенко Євгеній

Біосинтез пектинліази Bacillus pumilus

Доц. Пенчук Ю.М.

Заіцька Ярина

Одержання біомаси Enterococcus faecium для виробництва геролакту

Доц. Старовойтова С.О.

Зимовець Нікіта

Біосинтез лактобіонової кислоти Pseudomonas taetrolens

Доц. Скроцька О.І.

Зуєвич Анна

Одержання біомаси Staphylococcus carnosus для виробництва сиров‘ялених та сирокопчених ковбас

Ст. викл. Белемець Т.О.

Кравченко Тетяна

Одержання біомаси Bifidobacterium bifidum для виробництва біфідобактерину

Доц. Старовойтова С.О

Кірда Анастасія

Одержання біомаси Streptococcus salivarius subsp. thermophilus для виробництва біфідолакту

Доц. Старовойтова С.О.

Мартиненко Ярослав

Arthrobacter aurescens (розкладання пестицидів)

Доц. Резніченко Ю.М.

Поповиченко Валерія

Одержання біомаси Eurotium cristatum для розкладання пестицидів

Ст. викл. Удимович В.М.

Проценко Валерія

Одержання біомаси Burkholderia zhejiangensis для розкладання пестицидів

Доц. Красінько В.О.

Пушко Вікторія

 

Біосинтез ванкоміцину Amycolatopsis orientalis

Проф. Стабніков В.П.

Сергійко Олександра

Одержання біомаси Saccharomyces minor як компонента житніх заквасок

Доц. Резніченко Ю.М.

Смотрова Вікторія

Біосинтез тієнаміцину Streptomyces cattleya

Проф. Стабніков В.П.

Султанова Анна

Біосинтез блеоміцину Streptomyces verticillus

Ас. Сулейко Т.Л.

 

Шкіль Тетяна

Одержання біомаси Propionibacterium freundenreichii ssp. Shermanii як компонента пшеничних заквасок

Проф. Буценко Л.М.

  

БТ-3-4

Здобувач

Тема курсової роботи

Керівник

Тонконоженко Діана

Біосинтез неоміцину Streptomyces fradiae

Ас. Сулейко Т.Л.

Ковінченко Анастасія

Біосинтез тетрацикліну Streptomyces aureofaciens

Проф. Стабніков В.П.

Москаленко Руслана

Біосинтез β-амілази Bacillus polymyxa

Доц. Воронцов О.О.

Бірюкова Анастасія

Біосинтез ліпази Rhizopus oryzae

доц. Воронцов О.О.

Вольна Анна

Біосинтез лейцину Corynebacterium glutamicum

Ас. Сулейко Т.Л.

Литвин Анастасія

Синтез біомаси Acetobacter suboxydans для  одержання аскорбінової кислоти

Ст. викл. Удимович В.М

Дядюк Єлизавета

Біосинтез альгінату Azotobacter vinelandii

Проф. Буценко Л.М.

Алексєєва Діана

Біосинтез ксантану  Xanthomonas campestris

Ас. Ковшар І.Д

Поліщук Богдан,

ацетону Clostridium acetobutylicum

Ст. викл. Удимович В.М.

Ковалюк Олеся

Біосинтез 2,3-бутандіол Klebsiella pneumoniae

Доц. Воронцов О.О.

Федорчук Аліна

Біосинтез такролімусу Streptomyces tsukubaensis

Ст. викл. Удимович В.М.

Скок Ольга

Одержання біомаси Kluyveromyces marxianus як компонента закваски для одержання кефіру

Доц. Старовойтова С.О.

Дутківський Олег

Одержання біомаси Streptococcus acetoinicus для виробництва сиру  кисломолочного

Ас. Ковшар І.Д.

Зоренко Єлизавета

Одержання біомаси Bacillus thuringiensis var. thuringiensis (для виробництва бітоксібациліну

Доц. Воронцов О.О.

Дука Ксенія

Одержання біомаси Pseudomonas aureofaciens для виробництва гаупсину

Проф. Буценко Л.М.

Висоцький Олег

Одержання біомаси Mesorhizobium ciceri для виробництва бактерійного добрива

Доц. Красінько В.О.

Дячишина Анастасія

Одержання наночастинок  срібла з використанням Cryptococcus laurentii

Доц. Скроцька О.І.

 

 

 

 

БТ-3-2

Здобувач

Тема курсової роботи

Керівник

Балацький Максим   

Біосинтез целюлаз Trichoderma viride

Доц. Карлаш Ю.В.

Борисенко Павло   

Біосинтез комплексу поверхнево-активних аміноліпідів Paenibacillus sp.

Ст. викл. Ключка Л.В.

Горбатенко Євгенія   

Одержання біомаси винних дріжджів Saccharomyces vini

Ст. викл. Белемець Т.О.

Ігнатенко Ангеліна   

Біосинтез рифампіцину Amycolatopsis rifamycinica

Ас. Сулейко Т.Л.

Ізотов Максим  

Біосинтез астаксантину Xanthophyllomyces dendrorhous

Доц. Пенчук Ю.М.

Макаренко Маргарита

Одержання біомаси Rhodococcus opacus для деструкції моно- і поліциклічних вуглеводнів

Доц. Резніченко Ю.М.

Сіроговський Микита

Одержання наночастинок металів за участю поверхнево-активних аміноліпідів Bacillus vallismortis

Доц. Скроцька О.І.

Толкачова Єкатеріна

Одержання біомаси Penicíllium camembérti для виробництва одержання сирів

Ст. викл. Белемець Т.О.

Туркот Михайло   

Біосинтез декстрану Leuconostoc mesenteroides

Доц. Резніченко Ю.М.

Події у світлинах

 Захисти бакалаврів. Червень 2024 р. 

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Розподіл студентів 3-го курсу (денна форма)