Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Тематика студентських наукових робіт

Теми студентських наукових робіт 2023-2024 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»

1

Біосинтезовані нанокомпозити та наночастинки срібла у харчовій промисловості

2

Мікробні поверхнево-активні речовини у біотехнологіях наночастинок металів

3

Біотехнологія одержання вірусних вакцин для птахівництва

4

Біокаталізатори для гідролізу штучних поліефірів і токсичних ксенобіотиків

5

Епіфітні дріжджі як засіб біоконтролю міцеліальних грибів

6

Техніко-економічний аналіз ефективності біотехнологічного виробництва органічних кислот

7

Використання бактерій роду Pseudomonas та їхніх метаболітів для знешкодження нафтових розливів в морських акваторіях

8

Технологічні особливості виробництва мікрокапсульованих препаратів на основі PGPR бактерій

Освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»

1

Полісахариди для трансдермальної доставки ліків

2

Використання бактерій для біосинтезу наночасток срібла з антимікробною дією

3

Бактеріальний синтез наночасток селену

4

Бактеріоцини як засіб протидії антибіотикорезистентним мікроорганізмам

5

Одержання тестостерону мікробним синтезом

6

Біологічно активні речовини мікробного походження для космецевтики

7

Дріжджові кілер-токсини як альтернативний протигрибковий засіб

8

Вплив пробіотиків Lactobacillus rhamnosus на біологічні властивості клітин раку молочної залози людини in vitro

9

Гриби роду Aspergillus як продуценти речовин з антимікробними властивостями

10

Біотехнології природніх та неприродніх флавоноїдів

11

Еукаріотичні індуктори як фактор регуляції біологічної активності поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241

12

Біосинтез компонентів медичних післяопераційних клеїв

13

Біотехнологічні особливості одержання ферментів мікробного походження для лікування злоякісних пухлин

14

Антимікробна активність та перспективи одержання фагових ендолізинів

Теми студентських наукових робіт 2022-2023 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

Освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»

1

Природоохоронні біотехнології з використанням актинобактерій

2

Мікропластик як вектор перенесення мікроорганізмів у природних водних басейнах

3

Сучасні підходи у біотехнології гідролітичних ферментів

4

Технологічні особливості виробництва мікрокапсульованих препаратів на основі PGPR бактерій

5

Властивості нейральних стовбурових клітин миші при культивуванні з водорозчинним похідним фулерену С60

6

Ціанобактерії, як продуценти практично-цінних метаболітів

7

Біотехнологія С4-С7 спиртів для використання у виробництві пластифікаторів

Освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія» 

1

Інтегрована технологія біосинтезу амінолевулинової кислоти і полігідроксиалканоатів

2

Антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, у суміші з антибіотиками

3

Інтенсифікація біосинтезу гіберелінів у комплексі з поверхнево-активними речовинами

4

Біотехнологія рекомбінантних лактоферинів мікробного походження

5

Біотехнологія мікробних полісахаридів медичного призначення

6

Базидієві гриби як джерело антивірусних сполук

7

Біотехнологія мікробних олігосахаридів для використання як пребіотиків

8

Біотехнологія антибіотиків антрациклінового ряду

9

Біотехнологія сідерофорів з антимікробною активністю

10

Біотехнологічні особливості одержання ферментів з протизапальними та антивірусними властивостями

11

Біотехнологія отримання бактеріальної наноцелюлози для протиопікової терапії

Теми студентських наукових робіт 2021-2022 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»

1

Біотехнологічні аспекти отримання препаратів на основі бактеріофагів для контролю збудників бактеріальних хвороб хрестоцвітих

2

Бактерії роду Paenibacillus як біологічні агенти

3

Біотехнологічні особливості одержання дріжджових кілер-токсинів та перспективи їхнього застосування

  

Освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»

1

Біотехнологічні особливості одержання імуностимуляторів вуглеводної природи

2

Мікробіологічний синтез аскорбінової кислоти

3

Антибактеріальні властивості базидіоміцетних грибів

4

Використання мікроорганізмів у якості систем експресії для отримання субодиничних вакцин

5

Антифунгальні властивості грибів відділу Basidiomycetes

6

Біосинтез наночасток срібла з використанням дріжджів

7

Гібридні антибіотики як альтернатива антибіотикорезистентності

8

Досягнення біотехнології у виробництві лактулози

9

Біотехнологічні аспекти одержання ферментів фітаз медичного призначення

10

Бактеріоцини грамнегативних бактерій

11

Продукти мікробного синтезу для руйнування біоплівок

12

Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241

Теми студентських наукових робіт 2020-2021 н.р.

 Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»

1

Особливості біотехнологій біопалива із використанням ціанобактерій

2

Метаболіти мікробного походження як біобезпечні ароматизатори для харчової промисловості

3

Сучасні аспекти біотехнології хітинолітичних ферментів

4

Особливості біотехнологічного одержання кислої уреази, перспективи та практичне застосування

5

Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як джерело отримання рекомбінантних сполук

6

Застосування хітозанів у контролі збудників бактеріальних хвороб зернових і овочевих культур

7

Біотехнологія комбінованого силосувального препарату на основі Lactobacillus buchneri

8

Сучасний стан та перспективи біотехнологічного одержання розчинників на прикладі 1,3-пропандіолу

 

 Освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»

1

Вплив інсуліну на метаболізм глюкози в пухлинних клітинах

2

Желатинази в пухлині як фактори утворення та перебігу мікрометастазів

3

Біотехнологія ферментів терапевтичного призначення на прикладі наттокінази

4

Біотехнологічні особливості одержання оральної протихолерної вакцини

5

Пробіотичні властивості каротинсинтезувального штаму  Bacillus sp. I1.2

6

Біотехнологічний потенціал бактерій роду Acinetobacter

7

Інтенсифікація синтезу фітогормонів, у комплексі з поверхнево-активними речовинами, штаму Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 для використання у рослинництві

8

Технології отримання рекомбінантного еритропоетину

9

Фаготерапія у лікуванні бактеріальних інфекцій

10

Біологічно активні пептиди козиного молозива – природні імуномодулятори та антибактеріальні засоби

11

Особливості біосинтезу антимікробних пептидів кателіцидинів та їх застосування у противірусній терапії

12

Біосинтез полі-гамма-глутамінової кислоти Bacillus subtilis

13

Біотехнологічні особливості отримання протипухлинного ферментного препарату L-аспарагінази

14

Особливості синтезу мікробного полісахариду етаполану на суміші олієвмісних та С2-субстратів

 

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Тематика студентських наукових робіт