Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Питання біоенергетики та охорони довкілля обговорюємо за круглим столом

Сьогодні, здається, усі розуміють важливість збереження довкілля, проте взаємини людини з природою і на початку третього тисячоліття почасти розглядаються як протистояння двох багато в чому ворожих світів – «світу природи» і «світу людини». Люди завдають дедалі більше шкоди навколишньому середовищу і біоенергетика є одним з способів вирішення цієї проблеми. На сьогодні біоенергетика впевнено займає місце лідера світової відновлюваної енергетики, відіграючи значну роль у заміщенні викопних палив та скороченні викидів парникових газів.

Дисципліна «Біоенергетика та охорона довкілля» є вибірковою для магістрантів, які навчаються за ОП «Промислова біотехнологія» і ми обрали її саме тому, що зрозуміли її надзвичайну важливість для вирішення безлічі екологічних питань і розуміння біотехнологічних процесів. Впродовж усього часу опанування дисципліни ми дізнавались багато нового для себе, оскільки проводились цікаві лабораторні з обговореннями найгостріших екологічним проблем та їх вирішення, підбирався найактуальніший лекційний матеріал з відеодемонстрацією процесів.

Групові завдання у ході виконання онлайн лабораторних робіт із продуманою індивідуальною траєкторією та креативним підходом до кожного лабораторного завдання, розроблені лектором Вікторією Красінько, допоміг нам краще засвоїти матеріал та покращити наші навички роботи в команді, що є надзвичайно важливим для набуття soft skills.

На закріплення дисципліни ми влаштували семінар, своєрідний круглий стіл, основним завданням його було показати як можна пов'язати теми обраних магістерських робіт з біоенергетичними процесами та проблемами охорони довкілля. Цей аспект є дуже важливим для наших робіт, оскільки подібні еко- технології є дуже актуальними в сьогоднішніх умовах. Усі студенти впоралися з завданням і змогли продемонструвати багато цікавих і різноманітних способів використання своїх цільових продуктів в біоенергетиці. Фактично для нас це була перша демонстрація результатів роботи, яку ми провели під час вивчення тематики наших магістерських робіт. Тому завдання виявилося досить цікавим і студенти активно ставили цікаві запитання один одному щодо вирішення проблеми біоенергетики у розрізі конкретної тематики.

Ольга Петренко, Владислав Кислий, Андрій Тимцясь, ПБ-1-1м

Ви знаходитесь тут: Вступнику Студенти-біотехнологи рекомендують Питання біоенергетики та охорони довкілля обговорюємо за круглим столом