Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Теми дипломних проектів

 

Теми дипломних проектів (робіт) на здобуття ОС «БАКАЛАВР» студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» (спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія») денної форми навчання згідно  наказу № 217-кс від 05.03.2018 р.

Науково-дослідні дипломні роботи 

№ згідно

наказу

Прізвище, ім’я, по-батькові студента

Тема диплому

Керівник

Ключка Ігор

Вікторович

Синергізм антимікробної дії поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 та ефірних олій

проф. Пирог Т.П.

2.

Кондрашевська Каріна

Русланівна

Роль поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 у руйнуванні біоплівки

проф. Пирог Т.П.

3.

Петренко Наталія

Миколаївна

Біологічні властивості поверхнево-активних речовин залежно від умов культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017

проф. Пирог Т.П.

4.

Мельник Ірина

Володимирівна

Порівняльний аналіз використання мутантних штамів Clostridium acetobutylicum для біосинтезу бутанолу на гліцерині та лігноцелюлозній сировині

Науковий консультант – к.б.н., н.с. лабораторії промислової та харчової біотехнології відділу геноміки та молекулярної біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки  НАН України Тігунова О.О.

доц. Красінько В.О.

5.

Ярош Руслан

Миколайович

Утилізація відходів рослинного походження як субстратів для вирощування практично цінних макроміцетів

Науковий консультант – к.б.н., с.н.с. відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Ломберг М.Л.

доц. Красінько В.О.

6.

Боднар Оксана

Валентинівна

Підвищення біологічних ефектів інтерферону І типу під впливом іонів церію

Науковий консультант – к.б.н., с.н.с. відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів Інституту мікробіології і вірусології  НАН України Жолобак Н.М.

доц. Скроцька О.І.

7.

Бондаренко Анна Ігорівна

Динаміка складу сульфідогенного мікробного угруповання виділеної зі стічних вод біоплівки

Науковий консультант – к.б.н., н.с. відділу загальної та грунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Абдуліна Д.Р.

ст. викл. Омельчук Є.О.


Дипломні проекти


8.

Гафенко Вікторія Вікторівна

Одержання субстанції даптоміцину на основі культивування Streptomyces roseosporus

доц. Красінько В.О.

9.

Пишний Богдан Юрійович

Культивування Hansenula polymorpha для одержання вакцини проти збудника гепатиту В

доц. Красінько В.О.

10.

Татарчук Ірина Олександрівна

Виробництво біопрепарату на основі Pseudomonas fluorescens для біодеградації поліциклічних ароматичних вуглеводнів

доц. Красінько В.О.

11.

Третяк Володимир Анатолійович

Виробництво біоетанолу з сироватки за культивування Kluyveromyces fragilis

доц. Красінько В.О.

12.

Заярнюк Анна

Віталіївна

Виробництво лютеїну культивуванням Scenedesmus almariensis  


доц. Лич І.В.

13.

Дубов Станіслав

Олександрович

Одержання мітоміцину C на основі культивування Streptomyces caespitosus

доц. Тетеріна С.М.

14.

Погоріла Вікторія

Леонідівна

Біосинтез альгінату культивуванням Azotobacter vinelandii

доц. Тетеріна С.М.

15.

Янчук Іван

Валерійович

Біосинтез нізину культивуванням Lactococcus lactis

доц. Тетеріна С.М.

16.

Болкун Юлія

Ігорівна

Культивування фагів Escherichia coli для одержання антимікробних препаратів 


доц. Скроцька О.І.

17.

Павлюкова Яніна Анатоліївна

Біосинтез нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАД) Corynebacterium ammoniagenes

доц. Скроцька О.І.

18.

Боровиченко Марія Ігорівна

Біосинтез фумагіліну культивуванням Aspergillus fumigatus

доц. Воронцов О.О.

19.

Косенко Дмитро Леонідович

Культивування Bifidobacterium adolescentis MC-42 для одержання біфіліну

доц. Воронцов О.О.

20.

Хільченко Марія Олексіївна

Культивування Bacillus megaterium var. phosphaticum для одержання Фосфобактерину

доц. Воронцов О.О.

21.

Яковенко Юлія Володимирівна

Культивування Bifidobacterium bifidum для одержання Біфідумбактерину форте

доц. Воронцов О.О.

22.

Бордяківська Ірина Олександрівна

Біосинтез інгібітора протеаз Actinomyces lavendulae

доц. Стабніков В.П.

23.

Антонюк Юлія Олександрівна

Біосинтез ітаконової кислоти Aspergillus terreus

доц. Карлаш Ю.В.

24.

Сиворакша Христина Сергіївна

Одержання глюконової кислоти культивуванням Aspergillus niger

доц. Карлаш Ю.В.

25.

Сінченко Анастасія Олександрівна

Виробництво рибофлавіну культивуванням Ashbyii gossypii 


доц. Карлаш Ю.В.

26.

Желінська

Вікторія

Валеріївна

Одержання субстанції Розеофунгіну культивуванням Streptomyces roseoflavus subsp. roseofungini

доц. Волошина О.С.

27.

Реготун Олена Олександрівна

Біосинтез глюкозооксидази Penicillium funiculosum

доц. Волошина О.С.

28.

Жумар Ірина

Юріївна

Виробництво целюлазного ферментного комплексу  культивуванням Clostridium thermocellum

доц. Волошина О.С.

29.

Дейкун Вікторія Андріївна

Біосинтез амілосубтіліну культивуванням Bacillus subtilis 


доц. Волошина О.С.

30.

Курченко Ірина

Віталіївна

Культивування Arthrobacter simplex для одержання преднізолону

доц. Волошина О.С.

31.

Корж Марія Олександрівна

Культивування Bacillus clausii для одержання Ентерожерміни

доц. Пенчук Ю.М.

32.

Хільченко Наталія Юріївна

Культивування Haemophilus influenzae тип В для одержання ХІБ-вакцини

доц. Пенчук Ю.М.

33.

Гайдук Юлія Миколаївна

Одержання валіну культивуванням Corynebacterium glutamicum

доц. Пенчук Ю.М.

34.

Югас Олександра Богданівна

Біосинтез арахідонової кислоти Mortierella alpina

доц. Пенчук Ю.М.

35.

Бабенко Тамара Володимирівна

Культивування Staphylococcus aureus для одержання бактеріофагу стафілококового

ас. Нечипор Т.М.

36.

Зінченко Олександр Вікторович

Біосинтез лонголітину культивуванням Arthrobotrys longa Mecht

ас. Нечипор Т.М.

37.

Волошенюк Юлія Олегівна

Виробництво імунокоректора Міпро-ВІТ на основі Fusarium sambucinum var. ossicolum (Berk. et Curt.)

ас. Нечипор Т.М.

38.

Севертока Катерина Анатоліївна

Біосинтез інулінази Penicillium aculeatum

ас. Белемець Т.О.

39.

Ксенченко Крістіна Валентинівна

Одержання кормового β-каротину на основі біомаси Blakeslea trispora

ас. Белемець Т.О.

40.

Матвієнко Яна Олександрівна

Одержання субстанції ертапенему культивуванням Streptomyces cattleya

ас. Белемець Т.О.

41.

Калабська Вероніка Володимирівна

Біосинтез фітази культивуванням Aspergillus niger

ас. Белемець Т.О.

42.

Буніна Тетяна Дмитрівна

Біосинтез b-галактозидази Lactobacillus delbrueckii

ст. викл. Омельчук Є.О.

43.

Новожилов Іван Володимирович

Виробництво курдлану на основі культивування Alcaligenes faecalis var. myxogenes 10СЗ

ас. Никитюк Л.В.

44.

Буряк Лілія Миколаївна

Біосинтез субстанції граміцидину культивуванням Bacillus brevis var. G.B.

ас. Никитюк Л.В.

45.

Дуб’янська Софія Андріївна

Одержання протидифтерійного компонента вакцини АКДП культивуванням Corynebacterium diphtheriae

доц. Буценко Л.М.

46.

Никонюк Анатолій Анатолійович

Виробництво субстанції новобіоцину культивуванням Streptomyces spheroides

доц. Буценко Л.М.

47.

Петрик Артем Васильович

Одержання субстанції даунорубіцину культивуванням Streptomyces coeruleorubidus

доц. Буценко Л.М.

48.

Ющенко Марія Владиславівна

Виробництво москітоцидного засобу культивуванням Calcarisporium arbuscula F-80

доц. Буценко Л.М.

49.

Косів Анастасія Богданівна

Одержання інсуліну культивуванням Escherichia coli

доц. Слободян О.П.

50.

Луцишин Альона Павлівна

Біосинтез замінників сичужних ферментів (ренніну) культивуванням Rhizomucor pusilus

доц. Слободян О.П.

51.

Вдовиченко Вероніка Миколаївна

Одержання біомаси Lactobacillus acidophilus для виробництва ацидофіліну

ст. викл. Гудзенко О.В.

52.

Сусь Анна

Євгенівна

Виробництво субстанції капреоміцину культивуванням Streptomyces capreolus

доц. Котинський А.В.

53.

Шаповалова Олександра Вячеславівна

Біосинтез аубазидану культивуванням Aureobasidium pullulans

доц. Котинський А.В.

54.

Швець Юрій

Ігорович

Одержання ванкоміцину  культивуванням Streptomyces orientalis

доц. Котинський А.В.

55.

Кладовщикова Дар’я Олегівна

Біосинтез бактеріоцинів Bacillus lentus

доц. Бублієнко Н.О.

56.

Коваль Катерина Ігорівна

Виробництво ксилітолу за культивування Candida tropicalis

доц. Бублієнко Н.О.

57.

Мартинюк Анна Олександрівна

Одержання біомаси Enterococcus faecium для виробництва пробіотичного препарату

доц. Бублієнко Н.О.

58.

Угрин Анна

Олегівна

Одержання інозину культивуванням Bacillus subtilis

 

ас. Берегова Х.А.

Події у світлинах

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка