Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

ГРАФІК захисту магістерських кваліфікаційних робіт

ГРАФІК

захисту магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

за освітніми програмами «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія»

денної та заочної форм навчання на отримання освітнього ступеня «Магістр»

 

Дата, час

ПІБ здобувача

Тема кваліфікаційної роботи

Керівник

Запрошення на Zoom-конференцію

Середа, 16 лютого 2022 року

16.02.2022

12:00

Міщук Анатолій Павлович

Генно-інженерні штами мікроорганізмів як продуценти антибіотиків

Керівник – д.б.н., доц. Буценко Л.М.

Тема: Протокол засідання ЕК № 25

Время: 16 февр. 2022 12:00 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/77398986561?pwd=qs1SbCWVuVMjFmLRgMbYhvdhlY2w_R.1

Идентификатор конференции: 773 9898 6561

Код доступа: 1234

Технічна перерва в роботі Екзаменаційної комісії

16.02.2022

14:00

Терещук

Діана

Олександрівна

Біосинтез протипухлинних сполук актинобактеріями

Керівник – к.т.н., доц. Стабнікова О.В.

Тема: Протокол засідання ЕК № 26

Время: 16 февр. 2022 14:00 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/78760619941?pwd=hrCNaTFCE_1nNhNoNNu--54JASIqYA.1

Идентификатор конференции: 787 6061 9941

Код доступа: 1234

16.02.2022

14:30

Лисенко

Людмила

Вікторівна

Біосинтез мікробних екзополісахаридів для використання у медицині

Керівник – к.т.н., доц. Резніченко Ю.М.

Тема: Протокол засідання ЕК № 27

Время: 16 февр. 2022 14:30 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/76284800332?pwd=s_51fgCGgJmcOy1w8w6WJ78VNogWM5.1

Идентификатор конференции: 762 8480 0332

Код доступа: 1234

16.02.2022

15:00

Лутай

Олександр

Олегович

Біотехнологія антиоксидантів як компонентів лікарських засобів

Керівник – к.т.н., доц. Воронцов О.О.

Тема: Протокол засідання ЕК № 28

Время: 16 февр. 2022 15:00 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/72977483577?pwd=gq4pSmNsAKV7Y87evcB2HvHRJyvdWB.1

Идентификатор конференции: 729 7748 3577

Код доступа: 1234

16.02.2022

15:30

Гавриленко

Ярослава

Володимирівна

Біотехнологічні аспекти очищення ґрунтів від важких металів

Керівник – к.т.н., доц. Слободян О.П.

Тема: Протокол засідання ЕК № 29

Время: 16 февр. 2022 15:30 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/75362765499?pwd=4e3c9MHvlwLm8tZKwYrvoMJys9jxFe.1

Идентификатор конференции: 753 6276 5499

Код доступа: 1234

16.02.2022

16:00

Козаченко

Євгеній

Русланович

Біотехнологічні аспекти одержання амілаз медичного призначення

Керівник – к.т.н., доц. Слободян О.П.

Тема: Протокол засідання ЕК № 30

Время: 16 февр. 2022 16:00 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/74656900379?pwd=aeQAoGKAxFtp6sJZ09pPmYmBYX1O6H.1

Идентификатор конференции: 746 5690 0379

Код доступа: 1234

Четвер, 17 лютого 2022 року

17.02.2022

10:00

Стариченко

Кристина

Максимівна

Біосинтез антимікробних поверхнево-активних речовин бактеріями роду Pseudomonas

Керівник – к.т.н., доц. Пенчук Ю.М.

Тема: Протокол засідання ЕК № 31

Время: 17 февр. 2022 10:00 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/73063920567?pwd=ooLZU_IYwW_UtRUXLzCbR-bUxJqPAt.1

Идентификатор конференции: 730 6392 0567

Код доступа: 1234

17.02.2022

10:30

Іщенко

Юлія

Борисівна

Нетрадиційні субстрати для одержання молочної кислоти

Керівник – к.т.н., доц. Карлаш Ю.В.

Тема: Протокол засідання ЕК № 32

Время: 17 февр. 2022 10:30 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/77952353241?pwd=SQwSaQpNl2sUWv5bPub3GSLBVfnzcb.1

Идентификатор конференции: 779 5235 3241

Код доступа: 1234

17.02.2022

11:00

Вольневіч

Мілош

Збігневич

Розробка пробіотичних препаратів на основі рекомбінантних мікроорганізмів

Керівник – к.т.н., доц. Пенчук Ю.М.

Тема: Протокол засідання ЕК № 33

Время: 17 февр. 2022 11:00 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/72178147837?pwd=kl0Dq1xeP1mn0cOdBVfT6816Hy6bEt.1

Идентификатор конференции: 721 7814 7837

Код доступа: 1234

17.02.2022

11:30

Губецький

Андрій

Сергійович

Сучасні підходи до розробки противірусних вакцин

Керівник – к.т.н., доц. Стабнікова О.В.

Тема: Протокол засідання ЕК № 34

Время: 17 февр. 2022 11:30 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/79987428332?pwd=XITjX92drEaZYHeUzuNofd7dIAnoT1.1

Идентификатор конференции: 799 8742 8332

Код доступа: 1234

17.02.2022

12:00

Кобилинський

Олександр

Анатолійович

Біотехнологія пептидаз медичного призначення

Керівник – к.б.н., доц. Старовойтова С.О.

Тема: Протокол засідання ЕК № 35

Время: 17 февр. 2022 12:00 Киев

Подключиться к конференции Zoom

http://us04web.zoom.us/j/79619185114?pwd=C4D-fgYiC29OD3d9yVwbJ9LdRY9iNN.1

Идентификатор конференции: 796 1918 5114

Код доступа: 1234

 

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка