Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2016-2017 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 10 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016/2017 навчального року:

– за напрямом «Біологічні науки» (місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича):

Голубєв Павло, Харченко Євген – «Антифітовірусна активність тилорону та наночасток діоксиду церію» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

Кочерга Руслана – «Вплив протипухлинних препаратів рослинного походження на клітинний цитоскелет in vitro» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

– за напрямом «Екологія та екологічна безпека» (місце проведення – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка):

Пономаренко Ганна – «Інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів у пострадіаційних генераціях Cladosporium cladosporioides з радіоадаптивними властивостями» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

– за спеціальністю «Біотехнологія» (місце проведення – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»):

Вороненко Андрій – «Інтенсифікації біосинтезу мікробного екзополісахариду етаполану на суміші меляси та соняшникової олії» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

Зусько Катерина, Покойовець Катерина – «Використання бактерицидних їстівних плівок та покриттів в харчовій промисловості» (керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Н.М.);

Голубєв Павло, Харченко Євген – «Деякі особливості молекулярних механізмів противірусної дії тилорону та наночасток діоксиду церію» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

Пономаренко Ганна – «Активність прооксидантної та антиоксидантної систем у пострадіаційних генераціях Cladosporium cladosporioides за різних умов трофіки» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

Борцюх Віктор, Косий Дмитро – «Дослідження синтезу бактеріоцинів та екзополісахаридів молочнокислими бактеріями» (керівник – д.т.н., проф. Кігель Н.Ф.);

– за напрямом «Експертиза харчових продуктів» (місце проведення – Національний університет харчових технологій):

Українець Олена – «Оцінка мікробіологічних ризиків при виготовленні кондитерських кремів» (керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Н.М.); 

– за напрямом «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» (місце проведення – Харківський державний університет харчування та торгівлі):

Покойовець Катерина, Зусько Катерина – «Використання бактерицидних їстівних плівок та покриттів в харчовій промисловості» (керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Н.М.).

 

Отримані нагороди:

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за напрямом «Біологічні науки» – Диплом ІІІ ступеня (Кочерга Руслана, керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.), Диплом за активну участь (Голубєв Павло, Харченко Євген, керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.)

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за спеціальністю «Біотехнологія» – Диплом І ступеня (Покойовець Катерина, Зусько Катерина, керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Н.М.), Диплом ІІ ступеня (Вороненко Андрій, керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.), Диплом ІІІ ступеня (Пономаренко Ганна, керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.), Диплом за високий рівень презентації (Борцюх Віктор, Косий Дмитро, керівник – д.т.н., проф. Кігель Н.Ф.), Диплом за найкраще розкриття актуальної теми (Голубєв Павло, Харченко Євген, керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.).

 

Детальніше:

http://www.btmb.com.ua/peremoga-u-vseukrajinskomu-konkursi-studentskyh-naukovyh-robit-z-biologichnyh-nauk

http://www.btmb.com.ua/naukova-biotehnologiya-ii-tur-vseukrajinskogo-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Конкурси студентських наукових робіт 2016-2017 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)