Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2018-2019 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 11 наукових робіт для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 навчального року:

–       зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка):

Коваленко Олена Юріївна (ФБ-2-2М) – «Вплив глікан-гліколіпідного комплексу мікробного походження на віруси рослин» (керівник – к.т.н., доц. Красінько В.О.);

Ничипоренко Ірина Володимирівна (ПБ-2-2М) – «Ефективність фармакологічної корекції доксорубіцинової кардіоміопатії застосуванням наноцерію» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

–       зі спеціальності «Екологія» (місце проведення – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 20-22 березня 2019 р.):

Бондаренко Анна Ігорівна (ФБ-1-2М) – «Динаміка складу сульфідогенного мікробного угруповання біоплівки, виділеної зі стічних вод» (керівник – к.б.н., доц. Буценко Л.М.);

–       зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (місце проведення – Національний університет «Львівська політехніка», 2 квітня 2019 р.):

Герштман Артем Юрійович (ФБ-2-2М) – «Біоконверсія суміші токсичних промислових відходів у поверхнево-активні речовини Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

Дехтяренко Альона Володимирівна (ФБ-2-2М) – «Залучення бактерій роду Bacillus до очищення стічних вод від фенольних сполук» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

Боднар Оксана Валентинівна (ФБ-1-2М) – «Підвищення біологічних ефектів інтерферону І типу під впливом іонів церію» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

Луцай Дар’я Андріївна (ФБ-2-2М) – «Деструкція біоплівок за дії поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

Петренко Наталія Миколаївна (ФБ-1-2М) – «Регуляція властивостей поверхнево-активних речовин в процесі культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

Ключка Ігор Вікторович (ФБ-1-2М) – «Синергізм антимікробної дії ефірних олій та поверхнево-активних речовин Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

Долюк Олена Володимирівна (ПБ-2-2М) – «Визначення вуглеводних компонентів сульфат відновлювальних бактерій за допомогою лектин-зв’язуючого аналізу» (керівник – д.т.н., доц. Стабніков В.П.);

Мірошниченко Марія Сергіївна (ПБ-2-2М) – «Особливості культивування та перспективи практичного застосування грибів Hericium erinaceus» (керівник – к.т.н., доц.. Красінько В.О.).

 

Отримані нагороди:

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» – Диплом ІІ ступеня (Боднар Оксана), Диплом ІІІ ступеня (Ключка Ігор), Диплом ІІІ ступеня (Луцай Дар’я), Грамота у номінації «Наукова надія» (Петренко Наталя).

  

Детальніше ТУТ і ТУТ.

 

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Конкурси студентських наукових робіт 2018-2019 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)