Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Підсумки року, що минув: успіхи та досягнення співробітників кафедри

Прийшов час зробити підсумки та проаналізувати роботу кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій у 2019 році. Наукові та освітянські досягнення викладачів були оцінені на найвищому рівні. Завідувачу кафедри Тетяні Пирог присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (Указ Президента України від 3 жовтня 2019 року № 731/2019), також Тетяна Пирог нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки та участь у розробленні стандартів вищої освіти на компетентісній основі.

Доцент Юрій Пенчук нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови, доцент Оксана Скроцька та завідувач лабораторії кафедри БТМ Світлана Антонюк – Подякою голови Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, доцент Вікторія Красінько – Дипломом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Завідувач кафедри Тетяна Пирог пройшла конкурсний відбір і включена до складу науково-методичної підкомісії з біотехнології і біоінженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (наказ МОН № 582 від 25.04.2019 р.). У жовтні 2019 р. її обрано головою підкомісії з біотехнології і біоінженерії. Також завідувач кафедри проф. Тетяна Пирог та д.т.н. Віктор Стабніков пройшли конкурсний відбір і на основі рейтингування включені до складу секції 24 «Наукові проблеми харчових технологій промислової біотехнології» як експерти Наукової ради МОН України.

Викладачі кафедри пройшли стажування у вищих навчальних закладах за кордоном. Професор Віктор Стабніков, доценти Інна Лич та Олена Стабнікова проходили стажування на кафедрах біотехнології та водного господарства факультету прикладних наук Delft University of Technology (м. Делфт, Нідерланди, 13-17 травня 2019 р.). Доцент Наталя Грегірчак стажувалась у Вищій школі бізнесу – Національному Луїс університеті (м. Новий Сонч, Польща, 29.10. – 29.11.2019 р.).

У вересні у видавництві «Ліра» вийшов друком підручник «Біохімічні основи мікробного синтезу» (автори Тетяна Пирог, Юрій Пенчук), в якому підсумовано сучасні дані про шляхи біосинтезу як препаратів на основі біомаси, так і практично цінних первинних і вторинних метаболітів, у тому числі й антибіотиків (феназинових, стауроспорину, теіксобактину, карбапенемів, монобактамів, мегаломіцинів, валідаміцину А та ін.).

Упродовж року викладачами кафедри опубліковано 64 статті, з яких 33 – опубліковані у співавторстві зі студентами, 13 – у журналах наукометричної бази SCOPUS, 2 – у журналі наукометричної бази Web of Science; отримано 1 патент на винахід та 6 – на корисну модель.

Далі буде 

 

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка