Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Стратегії розвитку та вдосконалення: обговорення результатів локального моніторингу ОПП «Промислова та фармацевтична біотехнологія»

2 лютого 2024 року відбулася онлайн-зустріч розширеної робочої групи освітньо-професійної програми (ОПП) «Промислова та фармацевтична біотехнологія» підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», на якій були присутні викладачі, задіяні у створенні та реалізації програми: д.т.н., проф. Віктор Стабніков, д.б.н., проф. Тетяна Пирог, д.б.н., доц. Людмила Буценко, к.б.н., доц. Оксана Скроцька, к.т.н., доц. Вікторія Красінько та деканка факультету біотехнології та екологічного контролю, к.т.н., доц. Наталія Грегірчак, а також здобувачі ОС «магістр» 1-го року навчання Анастасія Охмакевич, Ростислав Коваль, Ірина Пальона, Єва Фофанова та 2-го року навчання Юлія Іванченко, Юліана Забродська денної та заочної форм навчання.

Особливо приємною була участь у зустрічі колишніх випускників кафедри, а нині фахівців-стейкхолдерів: Олени Коваленко - провідного біотехнолога відділу інактивованих ембріональних вакцин ТОВ "Біотестлаб", Софії Цапко - старшого інженера з управління ланцюгами постачання Сектору кваліфікації постачальників Відділу аудитів, Департаменту управління якістю АТ Фармак та Євгена Омельчука, фахівця з мікробіологічного контролю Дніпровського крохмалепатокового заводу, які є представниками промислового, фармацевтичного та харчового (у поєднані з природоохоронним) секторів біотехнологічного ринку.

Темою зустрічі стало обговорення результатів моніторингу ОПП за 2023 рік, оцінювання сильних і слабких сторін програми та окреслення шляхів її поліпшення на 2024 рік. Доцентка Вікторія Красінько, яка є гаранткою програми, доповіла про якість освітньої діяльності, засновану на результатах моніторингу, висвітливши унікальність програми, відповідність її цілей місії та візії НУХТ, відповідність загальних і фахових компетентностей, програмних результатів навчання вимогам Стандарту вищої освіти підготовки магістрів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Гарантка ознайомила присутніх з результатами аналізу рівня кадрового, навчально-методичного, наукового і матеріально-технічного забезпечення ОПП, акцентувала увагу на сильних сторонах ОП, підкресливши важливість продовження позитивної практики плідної співпраці із стейкхолдерами: залучення провідних українських та закордонних фахівців до проведення гостьових лекцій; розширення можливостей вибору здобувачами власної освітньої траєкторії, зокрема у вигляді дуальної, а також неформальної освіти. Також були окреслені можливості покращення якості освітньої діяльності.

Під час обговорення доповіді було отримано пропозиції щодо покращення програми, зокрема від Євгена Омельчука: про посилення спрямованості ОП на задоволення потреб сучасного ринку та від Олени Коваленко: про важливість надання здобувачам практичних навичок роботи з нормативними регламентуючими документами. Присутні на зустрічі магістранти активно обговорювали важливість одержання практичних навичок під час навчання.

Гарантка ОП висловила щиру вдячність усім, хто долучився до локального моніторингу за цінні пропозиції та побажання. Усі зауваження від стейкходерів і здобувачів освіти будуть обов’язково враховані у редакції освітньо-професійної програми «Промислова та фармацевтична біотехнологія» 2024 року.

Події у світлинах

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Моніторинг якості освіти Стратегії розвитку та вдосконалення: обговорення результатів локального моніторингу ОПП «Промислова та фармацевтична біотехнологія»