Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Розвиток Soft skills на «Природознавчій мікробіології»

Soft skills є обов'язковими навичками для спеціаліста будь-якої галузі. Особливості організації роботи як підприємств, так і наукових установ вимагають від співробітників вміння працювати у команді, яка є наразі основною формою організації роботи у сучасному світі. 

Отримати навички роботи у команді мають змогу здобувачі ОС «Магістр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» під час вивчення дисципліни «Природознавча мікробіологія» професорки, д.б.н. Тетяни Пирог.

Вивчення цієї дисципліни організовано таким чином, що здобувачі мають змогу не тільки прослуховувати лекційний матеріал, а й виконувати самостійну роботу, основним завданням якої є пошук та узагальнення сучасної наукової літератури, присвяченої використанню основних положень природознавчої та екологічної мікробіології і метагеномного аналізу довкілля для вдосконалення існуючих і  розробки нових біотехнологічних процесів.

На першому лекційному занятті здобувачам було запропоновано самим сформувати команди і обрати капітана, а також  обрати з запропонованого переліку тематику роботи. Виконання самостійної роботи у  такому  форматі  розвиває не тільки навички роботи у команді, а й вміння самоорганізації, адже упродовж вивчення дисципліни здобувачі не мають чітко визначних дедлайнів від викладача, а самі обирають в якому темпі їм працювати. Своїми враженнями діляться капітани команд – здобувачі групи ПФБ-1-1М:

Анастасія Охмакевич: «У складі нашої команди є здобувачі, які закінчили бакалаврат у НУХТ, а також ті, що прийшли з інших університетів, тому мені як капітану команди після її формування потрібно було ближче познайомитись з новенькими та визначити їх потенціал. Разом ми ознайомились зі переліком запропонованих Тетяною Пирог тем самостійної роботи, та обрали для себе "Біоплівки у біотехнологічних процесах". На вибір саме  цієї теми нас надихнули дослідження на кафедрі біотехнології і мікробіології, присвячені руйнуванню бактеріальних та дріжджових біоплівок за допомогою поверхнево-активних речовин, синтезованих Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 за наявності Saccharomyces cerevisiae БТМ-1. Ми зацікавились темою біоплівок, почали шукати наукові статті і натрапили на велику кількість інформації щодо їх застосування у біотехнологічних процесах як альтернативи іммобілізованим клітинам, для одержання пробіотиків, рекомбінантних білків, підвищення виходу інших цільових продуктів, виробництві енергії, очищенні води і грунтів, На теперішній час план огляду  літератури вже складено, обов’язки розподілено, чат команди функціонує. Попереду в нас ще багато роботи».

Анна Воробей: «Наша команда обрала тему "Технології біогазу: від перших досліджень до сьогодення", тому що розробка технологій отримання альтернативних джерел енергії є наразі актуальним питанням у зв'язку з погіршенням екологічної ситуації на планеті. Використання біогазових установок дасть змогу людству не залежати від запасів природніх ресурсів, а отримувати важливе джерело енергії у необхідних кількостях».

Олена Доценко: «Першим етапом нашої роботи над індивідуальним завданням було проведення заходу, відомого як "Teambuilding", або "формування команди". Далі важливим кроком був вибір теми для подальшого опрацювання. Ми підійшли до цього питання з особливою увагою, оскільки важливо було, щоб кожен член нашої команди міг висловити свою думку та обрати тему, яка викликала найбільший інтерес і мала потенціал для дослідження.  Кожен учасник провів особисте дослідження щодо актуальності тем. Після  проведеного моніторингу публікацій як у вітчизняних, так і в зарубіжних джерелах  ми визначились з темою: "Ціанобактерії як об’єкти біотехнології». Робота в команді - це складний процес, але вміння правильно розподіляти обов'язки між членами команди робить його більш легким і ефективним. Прислухавшись до порад нашого викладача, Тетяни Пирог, маючи свій обов’язок, кожен з нас приступив до пошуку інформації, яка допоможе нам у виконанні цього завдання. Попереду ще багато роботи, але ми вже маємо міцну основу, знаємо, над чим працюємо, і вміємо впевнено керувати всіма аспектами створення успішного командного проєкту. Ціанобактерії є перспективними для  одержання біопалива, водню як  джерела чистої енергії, очищення води та ін.

Вікторія Негретова: «При виборі теми нам хотілось знайти саме ту, яка припаде до душі кожному члену  команди та буде актуальною та необхідною в наш час. Разом з командою ми аналізували кожну тему, шукали відповідні статті, і здійснивши ґрунтовний аналіз тем, ми зупинилися на темі «Сульфатвідновлювальні бактерії і біотехнологія». Наш вибір був зумовлений  тим, що сульфатредуктори є перспективними для використання у природоохоронних технологіях для очищення довкілля, вони зменшують негативний вплив людської діяльності на навколишнє середовище, а також використовуються для створення нових технологій та виробництва корисних продуктів. Тема сульфатвідновлювальних бактерій та біотехнології виявляє великий науковий інтерес через їхню роль у біогеохімічних процесах, екології та потенційно корисних застосуваннях у біотехнології».

Дякуємо нашій лекторці Тетяні Пирог за чудову можливість одночасно попрацювати з цікавими темами за фахом та прокачати свої навички роботи в команді!

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Вступникам Студенти-біотехнологи рекомендують Розвиток Soft skills на «Природознавчій мікробіології»