Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Конференції за 2021 рік

1. Лазюка Ю.В., Скроцька О.І. Оцінка протимікробної активності біогенних наночасток металів // Матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині» (м. Харків, 26 березня 2021 р.). – С. 36-37.

2. Ключка І.В., Пирог Т.П. Руйнування біоплівок за дії суміші поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241, Rhodococcus erythropolis IMB AC-5017 та лікарських засобів // Там же. – С. 131-132.

3. Ключка Л.В., Пирог Т.П. Синергізм антимікробної активності комплексу поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 та ефірних олій // Там же. – С. 132-133.

4. Старовойтова С.О. Імунобіотики, як засіб корекції та профілактики імунопатологічних станів // Там же. – С. 133-135.

5. Цапко С.О., Красінько В.О. Кілер-токсини дріжджів як перспективні антифунгальні сполуки для лікування кандидозів // Там же. – С. 135-136.

Завантажити збірник


1. Бондарук С.В., Красінько В.О. Біотехнологічні аспекти отримання противірусних агентів із базидіоміцетів // Матеріали І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології» (Харків, 25 березня 2021 р.). – С. 105-106.

2. Вороненко А.А., Пирог Т.П. Біоконверсія суміші відпрацьованої соняшникової олії та етанолу в мікробний екзополісахарид етаполану // Там же. – С. 127-128.

3. Зомчак В.В., Грегірчак Н.М. Вибір методів висушування біомаси пробіотичних дріжджів Saccharomyces boulardii для одержання пробіотичного препарату // Там же. – С. 160-161.

4. Карлаш Ю.В., Заєць Н.А. Розробка експертної системи для вибору методів виділення продуктів мікробіологічного синтезу // Там же. – С. 170-171.

5. Ключка І.В., Пирог Т.П. Антифунгальна активність суміші поверхнево-активних речовин, синтезованих Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 та ефірних олій // Там же. – С. 188-189.

6. Ключка І.В., Пирог Т.П. Деструкція біоплівок за дії комплексу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 та лікарських препаратів // Там же. – С. 190-191.

7. Ключка Л.В., Пирог Т.П. Вплив біологічних індукторів на синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 з високою антимікробною активністю // Там же. – С. 192-193.

8. Лазюка Ю.В., Скроцька О.І. Можливість використання наночасток срібла для лікування SARS-CoV-2 // Там же. – С. 224-225.

9. Луцай Д.А., Пирог Т.П. Фізіологічні основи регуляції біологічної активності поверхнево- активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 // Там же. – С. 232-233.

10. Максимець О.О., Грегірчак Н.М. Способи відділення біомаси молочнокислих бактерій Lactobacillus fermentum для одержання пробіотичного препарату // Там же. – С. 235-236.

11. Старовойтова С.О. Пробіогеноміка – сучасний засіб розробки пробіотиків // Там же. – С. 312-313.

12. Цапко С.О., Красінько В.О. Кілер-токсини як перспективні антимікробні сполуки для виноробства // Там же. – С. 331-332.

13. Чегринець А.І., Салій О.О., Красінько В.О., Вабіщевич Ф.Ф. Вивчення впливу різних інактивантів на збереження активності вірусу синдрому зниження несучості штаму «ССЯ-76» // Там же. – С. 335-336.

14. Ярова Г.А., Пирог Т.П. Деструкція біоплівок за дії поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих у середовищі з різною концентрацією катіонів кальцію // Там же. – С. 362-363.

Завантажити збірник

 


1. Bondaruk S.V., Krasinko V.O. Prospects of basidiomycetes in the fight against infectious diseases // Матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Topical issues of new medicines development» (Харків, 18-19 березня 2021 р.). – С. 209-210.

2. Tsapko S.O., Krasinko V.O. Yeast killer toxins as a source of therapeutic agents for candidiasis treatment // Там же. – С. 222-223.

3. Ключка І.В., Пирог Т.П. Руйнування біоплівок за дії комплексу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241, Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 та лікарських препаратів // Там же. –С. 228-229.

4. Ключка Л.В., Пирог Т.П. Синергізм антимікробної та антиадгезивної дії суміші мікробних поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 та ефірних олій // Там же. – С. 230-231.

5. Ключка І.В., Пирог Т.П. Синергізм антифунгальної та антимікробної активності поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 та Rhodococcus erythropolis IMВ Aс-5017 у суміші з ефірними оліями // Там же. – С. 231-232.

6. Лазюка Ю.В., Скроцька О.І. Синтез наночасток золота з використанням мікроорганізмів та їх антиракові властивості // Там же. – С. 235-236.

7. Ярова Г.А., Пирог Т.П. Вплив двовалентних катіонів на антимікробну активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 // Там же. – С. 241-242.

Завантажити збірник

 

 


1. Бондарчук В.І., Скроцька О.І. Перспективи в розробці субодиничних вакцин проти вірусу простого герпесу 2 типу // Матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин» (Харків, 17 березня 2021 р.). – С. 21.-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Красинько В.О., Скроцкая О.И. Новые реалии в формировании экологического мировоззрения студентов-биотехнологов // Материалы международной научно-методической конференции «Экологическое образование и устойчивое развитие. Состояние, цели, проблемы и перспективы» (г. Минск, Республика Беларусь, 25-26 февраля 2021 г). – С. 304-306.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Лозіна В.Є. Гриби як противірусні агенти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «PLANTA+. Наука, практика та освіта» (Київ, 19 лютого 2021 р.). – С. 126-127.

2. Харченко Є.В., Лазюка Ю.В., Скроцька О.І. Синтез наночасток металів з використанням рослинних екстрактів // Там же. – С. 182-184.

3. Ломберг М.Л., Красінько В.О. Лікувальні властивості грибів родини Hericiaceae // Там же. – С. 324-328.

4. Старовойтова С.О. Бактеріотерапевтичні препарати та функціональні продукти харчування на основі рослинної сировини // Там же. – С. 352-356.

 

Завантажити збірник

 

 

 


1. Цапко С.О. Біорізноманіття дріжджів – продуцентів кілер-токсинів // Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. – Р. 45-48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Лазюка Ю.В., Скроцкая О.И. Использование наночастиц серебра в ветеринарии // Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых «Ветеринарная медицина в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий» (г. Витебск, г. Самарканд, Республика Беларусь, 2 февраля 2021 г). – С. 60-62.

2. Цапко С.А., Красинько В.О. Дрожжевые киллер-токсины как перспективные антифунгальные агенты в ветеринари // Там же. С. 151-153.

 

 

 

 

 

 

 


1. Скроцкая О.И., Красинько В.О. Использование бактерий Paenіbacіllus polymyxa в качестве биопестицида против грибов рода Fusarіum // Материалы ХVII Международной научно-практической конференции «Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур» (г. Горки, Республика Беларусь, 28-29 января 2021 г). – С. 359-363.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Цапко С.О., Красінько В.О. Особливості культивування генно-модифікованих штамів кілерних-дріжджів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Потенціал сучасної науки» (м. Київ, 23-24 січня 2021 р.). – Ч. ІІ. – С. 24-25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Участь у конференціях Конференції за 2021 рік