Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Красінько Вікторія Олегівна


Доцент кафедри, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 2000 р.

У 1995 р. закінчила з відзнакою Український державний університет харчових технологій (нині НУХТ), отримавши спеціальність «інженер-біотехнолог». У 1995-2001 р.р. – навчалась у аспірантурі НУХТ. Кандидатську дисертацію, присвячену екобіотехнологічному напряму досліджень, за темою: «Розробка біотехнології очистки стічних вод харчових виробництв із застосуванням сполук заліза» захистила за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія» у 2004 році під керівництвом однієї з перших випускниць кафедри біотехнології і мікробіології, доцента Стабнікової Олени Всеволодівни. Вчене звання доцента отримала у 2007 році. Під керівництвом Красінько В.О. у 2016 році захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю «Біотехнологія».

Нині відповідає за курсове і дипломне проектування та опікується екобіотехнологічним напрямом підготовки на кафедрі, є керівником наукового гуртка «Cella mirabilis», у якому студенти-біотехнологи, починаючи з І курсу, роблять свої перші кроки у світ науки.

Викладає дисципліни:

• Біологія клітини;

• Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних та харчових виробництв;

• Природоохоронні біотехнології;

• Біоенергетика та охорона довкілля.

Автор близько 250 друкованих праць, з них 1 навчальний посібник з грифом МОН, 1 патент. Нагороджена Грамотою Ректора НУХТ за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з біотехнології, творчий підхід до навчального процесу і профорієнтаційної роботи та Дипломом Міністерства аграрної політики та продовольства України за високі досягнення в навчальній, науковій та громадській діяльності, вагомий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців харчової промисловості.

Науково-педагогічний напрямок – дослідження біотехнологічного потенціалу та перспектив використання грибів у біоремедіаційних процесах.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Красінько Вікторія Олегівна