Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Старовойтова Світлана Олександрівна


Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

У 2005 р. з відзнакою закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ КПІ) за спеціальністю «Промислова біотехнологія» та здобула кваліфікацію магістра з біотехнології. Упродовж 2005-2008 рр. навчалась у аспірантурі НТУУ КПІ. Упродовж навчання в аспірантурі отримала два гранти: у 2006 році Грант НТУУ КПІ та Грант Президента України для обдарованої молоді на 2007 рік. Кандидатську дисертацію на тему «Розробка композиції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus» успішно захистила у 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.233.01 Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного (спеціальність 03.00.20 – біотехнологія).

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

На кафедрі працює з 2009 року. У 2014 році отримала звання доцента кафедри біотехнології і мікробіології.

Є співавтором понад 90 публікацій, у тому числі підручника «Технологія пробіотиків», патенту на винахід та 4 патентів на корисну модель, понад 30 статей, які опубліковано в провідних іноземних та українських виданнях, з яких 2 опубліковано у журналах науко-метричної бази даних SCOPUS. Індекс Гірша: 2 (база Google Scholar).

Викладає дисципліни:

• Технологія пробіотиків;

• Стандартизація та системи якості в галузі;

• Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв;

Сфера наукових інтересів: розробка бактеріотерапевтичних препаратів  функціональних продуктів харчування на основі пробіотичних мікроорганізмів, а також вивчення можливостей розширення позитивних ефектів нормальної мікрофлори на макроорганізм.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Старовойтова Світлана Олександрівна