Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Воронцов Олександр Олександрович


Доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’яса і м’ясних продуктів.

Закінчив КТІХП (нині НУХТ) у 1974 році. Працює на кафедрі з 1980 року. Кандидатську дисертацію захистив у 1979 році.

Викладає дисципліни: «Технічна мікробіологія», «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 1. Технічна мікробіологія» та «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 2. Мікробіологія харчових продуктів» (для здобувачів освітнього ступеню  «бакалавр» спеціальності  181 «Харчові технології» освітньо-професійної  програми «Харчові технології і інженерія».

Керує навчальною та виробничою практиками, курсовим та дипломним проектуванням магістрів та бакалаврів.

Автор більш 70 наукових праць,  21 авторських свідоцтв та патентів.

Науково - педагогічний напрямок – Екологічна безпека. Комплексна біологічна переробка стічних вод харчових та сільськогосподарських підприємств з отриманням відновлювальних джерел енергії та утилізацією отриманих продуктів.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Воронцов Олександр Олександрович