Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Склад ЕК по присвоєнню здобувачам освiтнього ступеня "Магiстр"

СКЛАД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

із захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра здобувачами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

освітньо-професійної програми «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія»

(денної та заочної форм навчання)

в 2022 році 

Голова комісії:

1. Ломберг Маргарита Леонідівна – к.б.н., с.н.с. відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Члени комісії:

2. Пирог Тетяна Павлівна – д.б.н., професор кафедри біотехнології і мікробіології.

3. Буценко Людмила Миколаївна – д.б.н., доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

4. Скроцька Оксана Ігорівна – к.б.н., доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Секретар ЕК:

5. Сулейко Тетяна Леонідівна – асистент кафедри біотехнології і мікробіології.

 

Завідувач кафедри біотехнології і мікробіології                                                            Віктор Стабніков

 

 

Офіційні НАКАЗИ Про затвердження складiв ЕК по присвоєнню здобувачам освiтнього ступеня "Магiстр"

денної та заочної форми навчання в 2022 роцi

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка