Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Склад ЕК по присвоєнню здобувачам освiтнього ступеня "Магiстр"

СКЛАД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

із захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра здобувачами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

освітньо-професійної програми «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія»

(денної та заочної форм навчання)

в 2024 році

 

Голова комісії:

1. Даниленко Світлана Григорівна – д.т.н., с.н.с., завідувачка відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів НААНУ.

Члени комісії:

 2. Пирог Тетяна Павлівна – д.б.н., професорка кафедри біотехнології і мікробіології.

3. Буценко Людмила Миколаївна – д.б.н., професорка кафедри біотехнології і мікробіології.

4. Красінько Вікторія Олегівна – к.т.н., доцентка кафедри біотехнології і мікробіології.

Секретар ЕК:

5. Сулейко Тетяна Леонідівна – асистентка кафедри біотехнології і мікробіології.

 

 

Завідувач кафедри біотехнології

і мікробіології                                                                Віктор СТАБНІКОВ

 

 

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Дипломне проєктування Склад ЕК по присвоєнню здобувачам освiтнього ступеня "Магiстр"