Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»  

Один учений якось помітив, що ситуація з біотехнологіями нагадує історію з героєм п’єси Мольєра «Міщанин-шляхтич», який раптом зрозумів, що все життя говорив прозою і сам про це не знав... Виявляється, ми кожного дня маємо справу з продуктами біотехнології: дріжджовий хліб, пиво, вино, кефір – усе це біотехнологічні продукти.

Сам термін «біотехнологія» означає дійсно дивовижне – можливість поєднати живе з неживим – використати потенціал живих клітин і останні технічні досягнення для створення потрібних людині продуктів, матеріалів, ліків.

Біотехнологія – це не просто наука, а й дуже велика й важлива сфера людської діяльності, яка визначає нині науково-технічний прогрес. В усьому світі на рубежі століть вона бурхливо розвивається, у неї вкладаються величезні кошти. Біотехнологів без перебільшення можна назвати технологами третього тисячоліття. Без продуктів біотехнології ми вже не уявляємо наше життя, їх кількість збільшується з року в рік у геометричній прогресії. Тому підготовка кадрів для біотехнології стає одним із пріоритетів у сфері освіти.

 

Після закінчення бакалаврату випускники мають змогу долучитися до магістерської програми «Промислова та фармацевтична біотехнологія» і стати висококваліфікованими фахівцями у галузі, що змінює світ.

Освітньо-професійна програма «Промислова та фармацевтична біотехнологія» спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів для промислових підприємств, науково-дослідних установ, контрольно-аналітичних лабораторій, які відчувають нагальну потребу постійного моніторінгу та керування якістю проведення технологічних процесів за участю мікроорганізмів, покликана забезпечувати кваліфікованими кадрами промислові виробництва вітамінів, ферментів, антибіотиків, амінокислот, харчових продуктів лікувально-профілактичної дії, науково-дослідні організації, які займаються такими перспективними напрямками біотехнології, як створення пептидних та амінокислотних конструкцій, трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин, розробкою композитних матеріалів, що сполучають хімічні речовини та біомолекули, розробкою інженерних конструкцій із застосуванням біомолекул (біосенсори, біоелементи для кібернетики).

Успіхи біотехнології переносять фокус охорони здоров’я з лікування хвороби на управління здоров’ям. Досягнення біотехнології використовуються при створенні фармацевтичних засобів останнього покоління: вакцин, іммуномодуляторів, вітамінних, ферментних, пробіотичних, антибіотичних та багатьох інших препаратів медичного призначення. Випускники ОПП «Промислова та фармацевтична біотехнологія» отримують високоякісну освіту і практичні навички, необхідні для професійного росту й успіху у фармацевтичній галузі, яка швидко розвивається. Про темпи росту числа фармацевтичних біотехнологічних продуктів свідчать і зростаючі об’єми інвестицій у галузь фармацевтичної біотехнології.

 

Освітньо-наукова програма «Біотехнологія»

Кафедра БТМ НУХТ однією з перших в Україні у 2016 р. ліцензувала освітньо-науковий рівень (PhD) з спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», кафедра має гарні традиції тісної наукової співпраці з провідними академічними та науково-дослідними інститутами України.

За результатами акредитаційної експертизи акредитація ОНП «Біотехнологія» на кафедрі БТМ НУХТ була визначена як «зразкова». Висновок експертної групи про зразкову акредитацію був підтриманий Галузевою експертною радою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», а також рішенням НАЗЯВО.

І відтепер в історії кафедри БТМ з’явилася ще одна знаменна дата – 20 травня 2022 р., коли було отримано сертифікат № 3314 про акредитацію ОНП «Біотехнологія» з визначенням «зразкова»!

 

 

Правильний вибір освіти – це є сенс життя.

Вибравши одну із наших спеціалізацій Ви можете опанувати саме ту майбутню справу, яка Вам найбільше до вподоби і яка дозволить бути професіоналом у питаннях сфери біотехнології.

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Вступникам Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»