Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Сучасні наукові уявлення про бактерії і не тільки…

Нещодавно на кафедрі біотехнології і мікробіології (БТМ) була проведена чергова відкрита лекція для здобувачів освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Лектор – доцент Воронцов Олександр, один з ветеранів кафедри. Не зважаючи на багаторічний досвід, викладач для кожного потоку здобувачів по новому формує стиль курсу і його наповнення враховуючи особливості освітньо-професійних програм. Тим більше, що сьогодення вимагає від викладачів зміни форм та методів представлення матеріалу. Окрім лектора і здобувачів на занятті був присутній майже весь колектив кафедри БТМ  на чолі з завідувачем, Тетяною Пирог.

Отже, лектор поділився з нами власним враженням від заняття:

«Лекція була присвячена бактеріям (прокаріотам) та їх класифікації. Чисельність цього царства мікроорганізмів, їх унікальні властивості, присутність буквально скрізь дозволяють зробити досить суху інформацію про принципи та структуру класифікаціі достатньо цікавою для аудиторії. Сучасні наукові досягнення у галузі систематики прокаріот наглядно було продемонстровано у матеріалах презентації, яку редактор Microsoft Power Point дозволяє перетворити на справжнє шоу.

Слід відзначити достатньо високий рівень відповідальності здобувачів, адже явка склала майже 90%, а проведений поточний контроль показав, що здобувачі були реально присутні на занятті хоч рідко хто з них вмикав відеокамери. Крім здобувачів денної форми навчання були присутні і слухачі заочної та дистанційної форм.

Перехід внаслідок пандемії на дистанційне навчання створив невідомі раніше виклики щодо забезпечення якості учбового процесу. Практично відсутні емоційний зв'язок лектора з аудиторією та візуальне оцінювання рівня сприйняття інформації здобувачами, значно ускладнює регулювання темпу та рівня складності матеріалу що викладається.  Однак високі професійні знання та навички колективу кафедри дозволили в короткий термін адаптуватися до нових умов. Підтримка постійного контакту з здобувачами в ZOOM, інших месенджерах забезпечує потрібний рівень комунікації і дозволяє вчасно реагувати на потреби аудиторії. Впровадження індивідуальних завдань, тестування та творчі завдання сприяють підтримці учбового процесу на достатньому рівні.

Після закінчення карантинних обмежень напрацьований досвід  дозволить вдосконалити методику дистанційного викладання дисциплін, в тому числі для здобувачів заочної форми навчання.»

Це враження викладача. Цікаво було б почути думку здобувачів.

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка