Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Вітаємо випускницю і викладача кафедри з успішним захистом докторської дисертації!

Сьогодні, напередодні Новорічних свят сталася надзвичайна подія. Буценко Людмила, доцент кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ, захистила дисертацію на тему «Біологічні властивості і мікробно-рослинні взаємодії збудника базального бактеріозу агрофітоценозу пшениці» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 «Мікробіологія» в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Дисертацію присвячено системному вивченню поширення і біологічних властивостей Pseudomonas syringae pv. atrofaciens та їхньої зміни за дії пестицидів, здатності збудника і його ліпополісахаридів (ЛПС) впливати на фізіолого-біохімічні процеси й індукувати зміни у генетичному матеріалі рослин. P. syringae pv. atrofaciens поширений в агрофітоценозі пшениці як патоген, епіфіт та збудник хвороб сегетальної рослинності.

Вперше в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України офіційний опонент був присутнім на захисті дистанційно – через ZOOM. Для членів вченої ради це було трішки незвично. Офіційний опонент Іваниця В.О. привітав всіх з наступаючими святами та зачитав рецензію на дисертацію.

Приємно зазначити, що Буценко Людмила – вихованка кафедри і свого часу була успішним студентом-біотехнологом та у 1998 році закінчила з відзнакою Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 «Мікробіологія», а з 2006 року працює доцентом кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій.

Результатом наукової діяльності Людмили Миколаївни є численна кількість публікацій, серед яких підручник «Біотехнологічні методи захисту рослин», дві монографії («Фітопатогенні бактерії», «Бактеріальні хвороби томатів») та два навчальних посібники («Технології мікробного синтезу лікарських засобів», «Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології»). Вона успішно керує науковою роботою студентів-біотехнологів та на високому рівні викладає лекційні курси.

Слід також відмітити, що результати даної дисертаційної роботи увійшли до лекційного курсу «Біотехнологічні методи захисту рослин» для здобувачів освітнього ступеня «магістр».

Щиро вітаємо Людмилу Миколаївну з успішним захистом та бажаємо нових звершень!!!!

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка