Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

Сьогодні, 5 червня 2018 р., відбулась знаменна та довгоочікувана подія – захист докторської дисертації за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія доцентом кафедри біотехнології і мікробіології Стабніковим Віктором Петровичем.

Робота виконана на кафедрі біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультантом роботи виступив учений зі світовим ім’ям, один із перших випускників-біотехнологів нашої кафедри доктор біологічних наук, радник ректора НУХТ з науки та міжнародних грантів біотехнології та харчування Іванов Володимир Миколайович.

Офіційні опоненти роботи – д.т.н. Карпенко Олена Володимирівна (Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України), д.т.н. Циганков Сергій Петрович (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України), д.т.н. Голуб Наталія Борисівна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03 Національного університету харчових технологій розпочалось урочисто і водночас по діловому. Голова вченої ради Пирог Тетяна Павлівна розпочала засідання та побажала успішного захисту. Секретар Бублієнко Наталія Олександрівна ознайомила присутніх із поданими до ради відомостями стосовно дисертанта.

Під час доповіді Стабніков Віктор Петрович ґрунтовно та переконливо доповів основні результати своєї роботи. Ним було розроблено і протестовано в пілотному виробництві біоцемент за використання уреазо-продукуючих бактерій Bacillus sp. VS1 та Yaniella sp. VS8 та оптимізовано середовище для промислового виробництва біоцементу. Вперше розроблено метод інактивації росту бактеріальних клітин Yaniella sp. VS8 з селективним збереженням їхньої уреазної активності. Розроблена та може бути використана на практиці біотехнологія отримання рідкого біоцементу на основі біовідновлення залізної руди залізо-відновлювальними бактеріями до розчинного заліза (II), завдяки анаеробному окисленню органічних відходів. Розроблено біотехнологію біозакупорювання/біоцементації пористого ґрунту на основі послідовного проведення двох біопроцесів – біохімічного відновлення нітрату денітрифікуючими бактеріями та гідролізу сечовини уреаза-продукуючими бактеріями. Вперше розроблено два нових ефективних методів біоцементації: 1) біоцементація і біозакупорювання пористого ґрунту, який базується на використанні уреазо-продукуючих бактерій та іонів тривалентного заліза за допомогою залізо-відновлювальних бактерій; 2) біозакупорювання/біоцементації пористого ґрунту, основою якого є послідовне біохімічне відновлення нітрату денітрифікуючими бактеріями та ферментативний гідроліз сечовини за допомогою уреазо-продукуючих бактерій. Протестовані практично можливі шляхи використання поверхневої та при-поверхневої біоцементації в природоохоронних технологіях.

Доповідь Віктора Петровича зацікавила усіх присутніх, про що свідчить велика кількість заданих питань. На усі запитання доповідач надав розгорнуті змістовні відповіді. В обговоренні роботи взяли участь: науковий консультант роботи Іванов В.М., опоненти, «патріарх» нашої кафедри Шевченко Анатолій Маркович, а також присутні члени вченої ради.

Віктор Петрович має значний науковий доробок: за темою дисертації опубліковано 32 наукові роботи, в тому числі – монографія «Construction Biotechnology» (видавництво «Springer»), що включає 14 розділів; 4 розділи в підручниках «Handbook of Environment and Waste Management. Air and Water Pollution Control» (видавництво «World Scientific Publishing Co»), «Biotechnologies and Biomimetics for Civil Engineering» (видавництво «Springer»), «Biopolymers and Biotech Admixtures for Ecoefficient Construction Materials» (видавництво «Woodhead Publishing Limited, Cambridge»); 26 наукових статей, з яких 21 – в міжнародних наукових журналах, 5 – в наукових фахових виданнях України та подано заявку на 1 міжнародний патент. Індекс Гірша згідно Google Scholar (h-індекс) – 16, індекс цитування – 761, i10–індекс – 22.

Колектив кафедри біотехнології і мікробіології вітає Віктора Петровича Стабнікова з успішним захистом докторської дисертації та бажає подальших успіхів!

Події у світлинах

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка