Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Знову на висоті!

Доброю традицією кафедри біотехнології і мікробіології (БТМ) є співпраця з провідними академічними установами України. Так, студенти-біотехнологи виконують на їх базі науково-дослідну роботу і проходять практичну підготовку. Завідувач відділу антибіотиків Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Лілія Авдєєва, провідний науковий співробітник відділу біохімії коферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Тамара Кучмеровська, завідувач відділу біотехнології Інститут продовольчих ресурсів НААН України Наталя Кігель є професорами кафедри БТМ та проводять заняття для студентів на базі наукових установ.

Крім того, викладачі кафедри постійно публікують наукові статті у провідному українському журналі Інституту біоіхмії ім. О.В. Палладіна НАН України «Biotechnologia Acta», який входить до трьох міжнародних наукометричних баз даних ProQuest, EBSCO і РИНЦ.

Нещодавно було надруковано дві статті (огляд літератури) «Мікробні поверхнево-активні речовини. І. Гліколіпіди» та «Мікробні поверхнево-активні речовини. ІІ. Ліпопептиди» (автори: завідувач кафедри Тетяни Пирог, асистенти Анастасія Конон, Анна Софілканич) у журналі «Biotechnologia Acta». Огляди присвячені поверхнево-активним речовинам гліколіпідної та ліпопептидної природи. Наведено загальну характеристику, фізіологічну роль, розглянуто хімічну структуру та етапи біосинтезу і регуляції деяких низькомолекулярних поверхнево-активних речовин. Підсумовано власні експериментальні дані про інтенсифікацію синтезу, фізіологічну роль і практичне використання поверхнево-активних речовин продуцентів, з якими вже довготривалий час працюють науковці на кафедрі БТМ. Для написання оглядів авторами було опрацьовано більше 350 джерел іноземної літератури останніх років.

Крім того, у другому номері журналу «Biotechnologia Acta» було надруковано статтю «Національний університет харчових технологій – піонер і лідер інженерної біотехнології освіти в України» (автори Пирог Т.П., Скроцька О.І., Красінько В.О.), в якій розкрито історію кафедри БТМ та її провідну роль у формуванні біотехнологічної освіти в Україні. Нагадаємо, що Національний університет харчових технологій (НУХТ) був першим і впродовж 20 років лишався єдиним ВНЗ України, в якому проводили підготовку біотехнологів.

Ознайомитися із текстом статті можна тут.

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка