Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2014-2015 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 13 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 навчального року:

–       за напрямом «Біологічні науки»:

Підгерська Людмила – «Перекисне окислення ліпідів у чутливих та резистентних до опромінення світлопігментованих штамів Aspergillus versicolor» (керівник – доц. Антонюк М.М.);

Кістенюк Тетяна – «Протигерпетична активність наночасток діоксиду церію»,

Кістенюк Наталя – «Інтерфероніндукуюча дія похідних тилорону» (керівник – доц. Скроцька О.І.), місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

–       за напрямом «Екологія та екологічна безпека»:

Антонюк Ніна – «Вплив поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241на деструкцію комплексних з важкими металами нафтових забруднень у ґрунті» (керівник – проф. Пирог Т.П.); місце проведення – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

–       за напрямом «Біотехнологія»:

Івахнюк Микола – «Інтенсифікація синтезу полісахариду етаполану на соняшниковій олії»,

Савенко Інга – «Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Nocardiavaccinii ІМВ В-7405» (керівник – проф. Пирог Т.П.);

Нікітчук Ірина – «Технічно шкідлива мікрофлора виробництва натуральних сирів» (керівник – проф. Кігель Н.Ф.);

Лобищева Ганна – «Твердофазне культивування Corynascus sp 1898 для одержання ферментів целюлолітичного комплексу» (керівник – доц. Красінько В.О.);

Пекло Ганна, Пекло Анастасія – «Абзими та їх застосування у харчовій промисловості» (керівник – проф. Карпов О.В.); місце проведення – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

–       за напрямом «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»:

Дорош Ганна – «Антагоністичні властивості дріжджів» (керівник – доц. Грегірчак Н.М.),

Пекло Ганна, Пекло Анастасія – «Абзими та їх застосування у харчовій промисловості» (керівник – проф. Карпов О.В.); місце проведення – Харківський державний університет харчування та торгівлі;

–       за напрямом «Експертиза харчових продуктів»:

Животовська Аріна – «Мікробіологічна безпека харчових продуктів» (керівник – доц. Грегірчак Н.М.);

Короленко Аліна – «Мікрофлора напоїв на основі цукрового сорго» (керівник – доц. Тетеріна С.М.); місце проведення – Національний університет харчових технологій.

 

Отримані нагороди:

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. за напрямом «Біотехнологія» – Диплом І ступеня (Івахнюк Микола, керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р за напрямом «Експертиза харчових продуктів» – Диплом І ступеня (Животовська Аріна, керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Н.М.);

3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. за напрямом «Біологічні науки» – Диплом ІІ ступеня (Кістенюк Наталя, керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.), Диплом за активну участь (Підгерська Людмила, керівник – к.т.н., доц. Антонюк М.М.);

4. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. за напрямом «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» – Грамота за активну участь (Пекло Ганна, Пекло Анастасія, керівник – д.б.н., проф. Карпов О.В.);

5. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. за напрямом «Екологія та екологічна безпека» – Грамота за проявлений творчий потенціал та нестандартний підхід у вирішенні складних наукових завдань з екології та екологічної безпеки (Антонюк Ніна, керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.).

 

Детальніше:

http://btmb.com.ua/vseukrajinskyy-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit-za-galuzziu-nauky-ekologiya-ta-ekologichna-bezpeka

http://btmb.com.ua/vseukrajinskyy-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit-z-biologichnyh-nauk-vitaemo-z-peremogoiu

http://btmb.com.ua/ii-tur-vseukrajinskogo-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-za-galuzziu-nauk-biotehnologiya-znovu-peremoga

http://btmb.com.ua/biotehnology-znovu-peremagaiut

http://btmb.com.ua/ii-tur-vseukrajinskogo-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-za-galuzziu-nauk-ekspertyza-harchovyh-produktiv-vitaemo-z-peremogoiu

http://btmb.com.ua/vseukrajinskyy-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit-pidsumky

 

2. Конкурс дипломних проектів та магістерських робіт НУХТ

Конкурс магістерських робіт: 

Івахнюк Микола (БТЕК-5-2М, керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.) – Диплом І ступеня;

Животовська Аріна (БТЕК-5-1М, керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Н.М.) – Диплом ІІІ ступеня.

Конкурс дипломних проектів: 

Голубінка Марта (БТЕК-5-2, керівник – к.т.н., доц. Волошина І.М.) – Диплом ІІ ступеня; 

Усіченко Анастасія (БТЕК-5-1, керівник – к.т.н., доц. Волошина І.М.) – Грамота у номінації «Висока практична цінність проекту».

 

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Конкурси студентських наукових робіт 2014-2015 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)