Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Теми студентських наукових робіт 2019-2020 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

 

1

Сучасні біотехнології отримання засобів захисту рослин на основі міцеліальних грибів

2

Біотехнологічні аспекти створення біодеградабельних пластмас

3

Технологічні особливості отримання В-галактозидази за допомогою психрофільних мікроорганізмів

4

Мікроміцети як продуценти целюлозолітичних ферментних комплексів

5

Заквашувальні композиції у виробництві молочнокислих продуктів

6

Особливості біодеструкції пластикових відходів

7

Біосенсори на основі іммобілізованих клітин мікроорганізмів

8

Мікробний синтез гіалуронової кислоти

9

Ветеринарні пробіотичні препарати як альтернатива антибіотикам

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

 

1

Модифікація інтерферонів І та ІІ типу іонами церію з метою підвищення його біологічних властивостей

2

Роль сульфатвідновлювадьних бактерій в біодеструкції полімерних і гумотехнічних матеріалів

3

Використання екстремальних та гіпертермофілів у біотехнології

4

Біотрансформація у виробництві підсолоджувачів

5

Імуносупресивні препарати мікробіологічного походження

6

Фітотоксична і геномодулювальна активність ліпополісахаридів Pseudomonas syringae atrofaciens 9780 i 9400

7

Вірусоподібні частки як наноплатформа для створення вакцин

8

Синергізм антиадгезивної дії поверхнево-активних речовин Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405 та ефірних олій

9

Технологічні особливості створення лікарських засобів цільової доставки

10

Морські мікроорганізми як продуценти біологічно активних речовин

11

Протипухлинні властивості біологічно активних білкових фрагментів молозива

12

Антимікробна та антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, синтезованих на гідрофобних та гідрофільних субстратах

13

Біокаталіз у виробництві лікарських засобів

14

Біотехнологія ферментних препаратів для загоєння ран

15

Встановлення прямої противірусної дії тилорону на моделі фага l

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Тематика студентських наукових робіт Теми студентських наукових робіт 2019-2020 н.р.