Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Наукова конференція - вишенька на торті життя науковця

05-06 листопада 2019 року в нашому університеті відбулася VIIІ міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції», присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій.

Робоча програма конференції охоплювала 6 секцій, які стосувалися передових розробок у сферах біотехнології, фармацевтичної промисловості, виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, зернопереробних виробництв, ресурсозберігаючих технологій крохмалевмісної та цукровмісної сировини, алкогольних та безалкогольних напоїв, технологій зберігання, консервування, виробництва та управління якістю і безпекою продуктів тваринництва, розроблення та удосконалення технології жирів та їх похідних тощо.

Метою конференції було розширене висвітлення наукових здобутків, ознайомлення експертів харчової промисловості та промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, що подаються на конкурси з отримання грантів для фінансування за кошти державного бюджету та їх спрямування на розширення тематики наукових проектів для можливості співпраці науковців у світовому науковому просторі.

Приємно зазначити, що «жителі» нашої кафедри проявили активну участь у конференції. У матеріалах конференції було опубліковано 14 тез доповідей, авторами яких виступили студенти третього і четвертого курсів факультету БТЕК, магістри, аспіранти та їх наукові керівники. Деякі навіть наважилися виступити із усними доповідями – студентка І курсу магістратури факультету БТЕК Клименко Наталія Олександрівна та здобувач наукового ступеня доктор філософії (PhD) за напрямком 162 «Біотехнології та біоінженерія», а за сумісництвом асистент кафедри БТМ, П’ятецька Дар’я Володимирівна відстоювали честь кафедри перед науковцями та професорами України, виступаючи у Секції 1 «Промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості». Серед членів комісії були присутні представники Харківського державного  університету харчування і торгівлі, а також Одеської національної академії харчових технологій.

Розпочинати роботу конференції випало на долю П’ятецької Дар’ї. Вона представила фрагмент роботи за темою наукового проекту «Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання», керівником якого є Пирог Тетяна Павлівна. Дар’я висвітлила результати досліджень, які стосуються синтезу фітогормонів гіберелової природи продуцентами поверхнево-активних речовин. Було наведено результати фітотестування та високоефективної рідинної хроматографії. В літературних даних немає аналогів такої роботи. Завдяки здатності до синтезу гіберелінів, а також інших фітогормонів, продуценти поверхнево-активних речовин можуть стати основою для розробки мікробних препаратів з ріст-стимулювальними властивостями.

Другий фрагмент роботи за науковим проектом представила Клименко Наталія. Її робота стосувалася інтенсифікації синтезу фітогормонів ауксинів продуцентами поверхнево-активних речовин шляхом внесення попередника біосинтезу у середовище культивування. Наталія представила детальне обґрунтування необхідності інтенсифікації синтезу для одержання невеликих об’ємів ріст-стимулювальних препаратів, за допомогою яких можна буде обробляти великі посіви сільськогосподарських культур. Результати цієї роботи вразили присутніх, оскільки вперше показана можливість інтенсифікації синтезу ауксинів у сотні разів при внесенні у середовище культивування маленьких кількостей попередника триптофану. Робота Наталії викликала найжвавішу дискусію серед слухачів – питання задавали як члени комісії, так і присутні студенти. Їх цікавило, наскільки ця технологія є безпечною, економічною, яким чином проводилися розрахунки. Не дивлячись на велику кількість запитань, Наталія вміло і впевнено відстояла свою роботу, давши усі необхідні відповіді.

Конференція пройшла успішно, учасники показали високий рівень знань і досягнень науки. Сподіваємося, що і надалі наші студенти братимуть активну участь у науковому житті факультету та університету вцілому.

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка