Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Стабніков Віктор Петрович


Професор кафедри біотехнології і мікробіології, доктор технічних наук.

У 2002 р. закінчив з відзнакою Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». У 2006 році захистив дисертацію на тему «Розробка способу анаеробного очищення стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спецальність – біотехнологія).

Працював начальником відділу захисту навколишнього середовища у Науково-виробничому онкологічному та кардіологічному центрі «МаксВелл», Київ (2006 – 2007); потім  - доцент кафедри біотехнології в Інституті міського господарства в Національному авіаційному університеті, Київ (2008 – 2010), стажування і докторантські дослідження в Наньянгському технологічному університеті, Сінгапур  (2010 – 2012), а з 2012 р. працює на кафедрі біотехнології та мікробіології НУХТ.

Викладає дисципліни:

• Мікробіологія;

• Технологія біологічно-активних сполук та лікарських засобів;

• Основи біотехнології та фармації.

Автор 105 друкованих праць, із них 1 наукова монографія «Construction Biotechnology»  видавництво Springer, 18 глав у  міжнародних наукових книгах;  20 статті у міжнародних  журналах, 5 – в наукових фахових виданнях України, 3 патента України, 1 заявка на міжнародний патент. Індекс Гірша (h-індекс) – 15; індекс цитування – 710; i10–індекс – 20.

 Науково-педагогічний напрямок – біотехнологічні методи і матеріали для захисту та раціонального використання довкілля.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Стабніков Віктор Петрович