Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2019-2020 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 8 наукових робіт для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 навчального року:

–       зі спеціальності «Біологія» (місце проведення – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка):

Янчук Іван Валерійович (ФБ-2-2М) – «Протипухлинна дія низькомолекулярного індуктору інтерферону in vitro» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

Дуб’янська Софія Андріївна (ФБ-2-2М) – «Генотоксична дія фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae pv. atrofaciens» (керівник – к.б.н., доц. Буценко Л.М.);

Боднар Оксана Валентинівна (ФБ-2-2М) – «Противірусна активність модифікованого іонами церію (ІІІ) альфа-інтерферону» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

–       зі спеціальності «Екологія» (місце проведення – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка):

Ярош Марина Борисівна (ФБ-1-2М) – «Біоконверсія відпрацьованої олії в мікробний полісахарид етаполан для природоохоронних технологій» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

–       зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (місце проведення – Національний університет «Львівська політехніка»):

секція «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»:

Петренко Наталія Миколаївна (ФБ-2-2М) – «Альтернативна переробка токсичних промислових відходів в мікробні поверхнево-активні речовини мультифункціонального призначення» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

секція «Промислова, харчова і сільськогосподарська біотехнологія»:

Клименко Наталія Олександрівна (ФБ-1-2М) – «Інтегрована технологія синтезу фітогормонів і поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

Хоньків Мирослав Олександровича (ПБ-1-1М) – «Використання бактерій роду Lactobacillus в складі біопрепаратів для підвищення якості силосу» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

секція «Біомедична і фармацевтична біотехнології та біоінженерія»:

Солошенко Катерина Ігорівна (ФБ-1-2М) – «Комплекс високомолекулярних білків козиного молозива – потенційний парафармацевтик» (керівник – к.б.н., доц. Лич І.В.);

  

Отримані нагороди:

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р. зі спеціальності «Біологія» – Диплом ІІ ступеня (Янчук Іван).

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р. зі спеціальності «Екологія» – Диплом ІІ ступеня (Ярош Марина).

3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р. зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» – Диплом І ступеня (Солошенко Катерина), Диплом ІІ ступеня (Петренко Наталія), Диплом ІІІ ступеня (Клименко Наталія).

  

Детальніше:

http://btmb.com.ua/vseukrajinskyy-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit-za-galuzziu-znan-biologiya-2020-r-vitaemo-iz-peremogoiu

http://btmb.com.ua/vseukrajinskyy-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit-zi-spetsialnosti-ekologiya-2020-r-vitaemo-iz-peremogoiu

http://btmb.com.ua/vseukrajinskyy-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit-zi-spetsialnosti-biotehnologiji-ta-bioinzheneriya-2020-r-vitaemo-iz-peremogoiu 

  

Лауреати V Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» (5 червня 2020 р.): Лілія Ключка (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії ІІІ року навчання), Дар’я П’ятецька (здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії І року навчання), Наталія Клименко (магістрантка І року навчання) – Диплом ІІІ ступеня.

 

Детальніше:

http://btmb.com.ua/sche-odna-peremoga-u-skarbnychtsi-gurtka-biotech 

 

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Конкурси студентських наукових робіт 2019-2020 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)