Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Сьогодення кафедри

Час збігає невпинно, і за кілька десятиліть на кафедрі й в університеті змінилося декілька поколінь фахівців. Майже повністю змінився склад кафедри. Це, однак, не привело до втрати традицій і наступності. Нині у нас створена і зберігається сприятлива творча атмосфера для освітньої й наукової праці на основі сучасних технологій.

Здоровою ознакою діяльності кафедри є те, що відбувається ротація викладацького й наукового складу за рахунок її ж випускників.

Нашим студентам дуже поталанило, адже підготовку фахівців і спеціалістів на кафедрі біотехнології і мікробіології здійснюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі. Серед викладачів кафедри: доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, у тому числі Лауреат Державної премії в галузі науки й техніки д.б.н., проф. Т.П. Пирог, Лауреати Державної премії Президента України для молодих вчених (к.т.н., доц. Ю.М. Пенчук, к.б.н., доц. С.О. Старовойтова) та Лауреати Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (к.б.н., доц. О.І. Скроцька, к.б.н., доц. І.В. Лич). Детальніше про нагороди і відзнаки викладачів: фото, дипломи.

Фото1: Лабораторне заняття проводять Лауреати Премії Верховної Ради України к.б.н., доц. О.І. Скроцька, к.б.н., доц. І.В. Лич.

   Фото2:Завідувач кафедри д.б.н., проф. Т.П. Пирог вітає з успішним захистом кандидатської дисертації старшого викладача Є.О. Омельчука

   Фото3: Колектив кафедри БТМ у 2010-х роках: серед викладачів переважна більшість – вихованці кафедри.

На кафедрі сформувалися декілька наукових шкіл, які нині працюють у найрізноманітніших напрямах фундаментальної та прикладної біотехнології. З'явилися нові цілі, нові концепції розвитку. Були повністю відремонтовані та переоснащені дві мікробіологічні, технологічна та науково-дослідна лабораторії кафедри, що дозволяє нині на високому рівні проводити заняття з фундаментальних та спеціальних дисциплін (детальніше...). Великий науковий потенціал і добрі традиції, що склалися у педагогічному колективі кафедри, накопичений цінний досвід дозволяють нам сьогодні стрімко розвиватися, удосконалювати освітній процес, успішно впроваджуючи сучасні освітні технології, плідно здійснювати видавницьку діяльність. Тільки за останні роки колективом кафедри підготовлено до друку та видано 18 підручників та навчальних посібників  (більшість з них – з грифом Міністерства освіти і науки України), за якими навчаються біотехнологи усієї України.

Науково-педагогічний колектив кафедри перебуває у постійному творчому пошуку й у тісній взаємодії із провідними науково-дослідними установами  нашої країни й зарубіжжя. Різноплановість наукової тематики, виконуваних студентами досліджень свідчить про високий рівень їх підготовки.

Наукові гуртки – це не тільки цікаво і корисно, а ще і – весело!

 

З метою всебічного сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та магістрантів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» на кафедрі БТМ НУХТ створені і вже декілька років вдало функціонують наукові гуртки. Кузнею наукових кадрів з 2012 р. є студентський науковий гурток «BIOTECH» (детальніше: склад гуртка, моменти наукового життя). До його складу входять студенти 3-5 курсів, які виконують експериментальні науково-дослідні роботи біотехнологічного спрямування. З 2014 р. розпочав свою роботу студентський науковий гурток «Cella mirabilis» (детальніше: про гурток, склад, тематика досліджень) що об’єднує студентів, починаючи з І курсу, які проводять дослідження особливостей біології клітин. 

Кафедра успішно розвиває наукові й освітні контакти із Польщею, Німеччиною, Естонією, Ізраїлем та іншими країнами.

Нині кафедра БТМ вправі пишатися досягнутими високими результатами. Істотно розширилася освітня діяльність, зараз на кафедрі ведеться підготовка за двома освітніми програмами («Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія») у межах спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Ліцензований обсяг підготовки бакалаврів денної форми на кафедрі сягає нині 120 осіб, заочної – 75. Ліцензований обсяг підготовки магістрів становить 90 осіб. У 2016 році кафедрою, однією з перших в Україні, ліцензовано освітньо-науковий рівень доктора філософії (PhD) з спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». У навчальному процесі максимально враховуються досягнення сучасної біотехнологічної науки, застосовуються передові освітні технології. Випускники кафедри незмінно показують глибокі знання й творчий підхід до рішення поставлених завдань.

Нинішня кафедра БТМ – це поєднання традицій і інновацій в області інженерної освіти. Продовжуючи свої кращі традиції, кафедра створює умови й можливості для творчого розвитку, підтримує культ знань і прагнення студентської молоді до досягнення успіху. І це приносить свої гарні плоди. Тільки за останні п’ять років науковою молоддю нашої кафедри зібрано щедрий «врожай» почесних нагород. «Скарбничка» наукових досягнень наших студентів останнім часом: більш, як 50 дипломів та грамот на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт(детальніше: досягнення студентів та аспірантів) Варто відзначити, що наші студенти виборюють призові місця на наукових конкурсах не тільки за напрямом «Біотехнологія». Вони є традиційними переможцями конкурсів студентських наукових робіт за напрямами: «Біологічні науки», «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції», «Екологія та екологічна безпека», «Хімічні технології», мають призові місця за напрямами: «Нафтова та газова промисловість», «Теоретична медицина», «Агрономія», «Експертиза харчових продуктів», що свідчить про глибоку теоретичну та наукову підготовку вихованців кафедри та широту їх наукових інтересів.

Наші студенти, магістранти і аспіранти традиційно є стипендіатами та преміантами Київського міського голови, мають нагороди від Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації .

Вже декілька років поспіль кафедрі БТМ приймає у себе найкращих студентів-біотехнологів з усієї України. Кафедрі випала честь бути організатором проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з біотехнології. Цей захід є визначальним та свідчить про визнання кафедри БТМ НУХТ як «законодавця» біотехнологічної освіти в Україні. Не дивно, що співорганізатором та незмінним спонсором цього свята біотехнологічної освіти виступає флагман фармацевтичної галузі України – корпорація «Артеріум»

Історія кафедри біотехнології і мікробіології як випускової – це 50 років завзятої роботи, творчого пошуку й заслуженого визнання. Колектив кафедри може по праву пишатися своєю славною біографією, унікальними науковими школами, іменами викладачів і випускників. За роки свого існування кафедра підготувала понад 60 кандидатів та 6 докторів наук. Тільки за останні роки кандидатські дисертації підготували та захистили Волошина І.М., Лащук Н.В., Гриценко Н.А, Софілканич А.П., Конон А.Д., Ігнатенко С.В., Стойко В.І., Омельчук Є.О., Берегова Х.А. Відмінною рисою випускників кафедри є те, що це високо ерудовані, фундаментально підготовлені, мотивовані до професійної діяльності фахівці.

І нині кафедра дійсно по праву може вважати себе флагманом біотехнологічної освіти в Україні.

 

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Сьогодення кафедри